Észrevétele van?

Nagyszentjános(5),Vének(2),Győr(940)

GönyűértEgyesület

(sport,kulturális), Helyben: (sport,kulturális)

9071 Gönyű , Kossuth Lajos u. 73.

képviselő: Csémi Lajosné sz. Fehér Márta

képviselő: Csémi Lajosné sz. Fehér Márta
Tevékenyen részt vesz Gönyű község települési arculatának kialakításában;
közreműködik a gönyűi művészeti, képzőművészeti, művelődési kultúra kialakításában, szakirányításában;
helyi közéletben való szerepvállalás, e célból a közéleti tevékenységben való aktív részvétel, így különösen családok, fiatalok, idősek támogatása, segítése;
közösségi terek létrehozása, üzemeltetése, állagmegóvása;
kulturális, tájékoztató jellegű programok, előadások szervezése, szabadidő- szervezés, közösségi terek létrehozása a falu lakossága számára;
az ifjúság egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelése, a lakosság környezettudatos életmódjának fejlesztése;
helyi sportélet, turisztika fejlesztése, támogatása, ezen belül a vízi- és lovas turizmusfejlesztése, támogatása;
a gönyűi helytörténet kutatása, hagyományőrzés, új hagyományok teremtése, emlékművek állítása, faluszépítés;
saját/önálló kiadványok kiadása és terjesztése;
műsorszolgáltatás, helyi tv, rádió üzemeltetése;
az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése.