Észrevétele van?

Bátmonostor(1),Vaskút(1),Szeremle(1),Bácsbokod(1),Csávoly(3),Érsekcsanád(1)

GYAXI Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet), Helyben: (intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja , Bezerédi utca 15.

képviselő: Balatoni Zsolt elnökhelyettes, Gelleyné Halas Éva elnök

képviselő: Balatoni Zsolt elnökhelyettes, Gelleyné Halas Éva elnök
az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres, helyi, az iskolán belüli, az iskolák közötti és szakszövetségek által kiírt, játék, turisztikai - versenyzési - és versenylehetőségek tervezése és szervezése, lebonyolítása, a tanórán kívüli rendszeres testgyakorlás biztosítása. Sokrétű mozgási lehetőség, sportolás, testedzés, játék, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, sporttal való nevelés. Túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. A természet szeretetére és védelmére nevelés. A rendszeres testgyakorlás tárgyi feltételeinek biztosítása, azok javítása, így különösen eszközök és felszerelések (pl. sportszerek, mérőeszközök) beszerzése. A diákok versenyeztetésével, diákversenyek rendezésével kapcsolatos költségek fedezése. Az egyesület céljával összefügő tanfolyamok, előadások szervezése, rendezése. A diáksport egyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák önkormányzatiság erősödését. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport szervezetivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel.