Észrevétele van?

Budapest XXI. ker(384),Budapest XX. ker(285),Budapest XIX. ker(364),Budapest XI. ker(1721),Budapest X. ker(576),Budapest VIII. ker(1310),Budapest V. ker(1350)

HÍD - Daganatos Betegeket Támogató Egyesület

(egészségügyi,kulturális,szociális), Helyben: (egészségügyi,kulturális,szociális)

1091 Budapest , Üllői út 3.

képviselő: Szabó Erika

képviselő: Szabó Erika
A daganatos megbetegedésben szenvedők részére hiánypótló rehabili- tációs szolgáltatásokat nyújtson, ennek keretében testi, lelki tá- mogatást biztosítson, elősegítse a gyógyulás pszichés folyamatát, a betegségen átesettek társadalmi beilleszkedését és ezt elősegítő információs szolgálatot működtessen. Célja továbbá, hogy a dagana- tos megbetegedések megelőzése, a daganatos betegségben szenvedőkkel kapcsolatos társadalmi szemléletváltás elősegítése érdekében a tömegkommunikáció, a kultúra és a művészet képviselőivel együttmű- ködve és minden rendelkezésre álló eszközt igénybe véve, felvilá- gosító, nevelő tevékenységet fejtsen ki, elősegítse a rizikó fakto- rok kiküszöbölését és általában széleskörű felvilágosítást nyújtson a megelőzés és az ezzel kapcsolatos szűrési tevékenység terén, mindenek előtt a felnőtt korú fiatal lakosság körében.