Észrevétele van?

Leányfalu(8),Szigetmonostor(1),Pomáz(10),Budakalász(5),Pilisszentlászló(1)

HÜPERION Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (sport,oktatási,szociális,kulturális)

2000 Szentendre , Erdész u. 6.sz.

képviselő: Takaró Béla elnök

képviselő: Takaró Béla elnök
A levegőszennyezett környezetben élők - elsősorban gyermekek - részére termé- szetjárás, testmozgás, turisztikai és egyéb sportolási lehetőségek megszerve- zése, a lebonyolításhoz szükséges sporteszközök és felszerelések bíztosí- tása.Zoológiai és botanikai ismeretek elsajátítása megtapasztalás útján és oktatás révén is. Oktatás: a felsőfokú intézménybe felvételi előkészítés, az esélyegyenlőség alapján felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű fiatalok számára. A munkaerőpiacról kiszorul emberek pá- lyakezdők vissza, illetve beilleszkedé- sének elősegítése. Tanfolyamok szerve- zése, bonyolítása, munkahelyteremtés elősegítése. Kulturális tevékenység. Szentendre környékének kulturális örök- ségének felkutatása, ápolása. Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékeny- ség,kulturájának, hagyományának gondo- zása,megőrzése.