Észrevétele van?

Budapest XX. ker(285),Budapest XVIII. ker(499),Budapest X. ker(576),Budapest IX. ker(877)

Ius Servitium Alapítvány

(természetvédelem,szociális,egyéb), Helyben: (természetvédelem,szociális,egyéb)

1193 Budapest , Vécsey utca 6. VI//18.

képviselő: dr. Horváth Tamás, dr. Székely Gábor

képviselő: dr. Horváth Tamás, dr. Székely Gábor
Hátrányos helyzetű személyek és csoportok jogainak védelmében illetve jogérvényesítésükben történő segítségnyújtás a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az Alapítvány támogatást nyújt emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételből adódó helyzet megszüntetése érdekében. Az alapítvány részt vesz a természeti környezet védelmében, mivel a természeti örökség és a környezeti értékek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából, és e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását.