Észrevétele van?

Bócsa(12),Fülöpjakab(6),Bugacpusztaháza(1),Orgovány(15),Helvécia(20)

Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,egyéb), Helyben: (természetvédelem,oktatási,egyéb)

6078 Jakabszállás , Petőfi S. utca 4/a.

képviselő: Szabó György Róbert titkár, Takács Csaba elnök

képviselő: Szabó György Róbert titkár, Takács Csaba elnök
a) a térségben élő emberek környezettudatos és emberi gondolkodásmódjának, szemléletének kialakítása, erősítése; b) rendezvények, előadások, megmozdulások szervezésével koordinálásával, illetve ezeken való részvétellel az állampolgárok felelősségérzetének fejlesztése, a fogyasztói szokások alakítása a fenntarthatóság elvének megfelelően; a lakosság mozgósítása, lelkesítése különböző kezdeményezésekben és megmozdulásokban való részvételre (propagandával, előadásokkal, illetve szakmai vitafórumok, közös munka szervezésével, helyi újság kiadásával és szerkesztésével); c) az oktatási intézményekben folytatott oktatótevékenység és nevelőmunka segítése (eszközökkel, kiadványokkal, módszertani ajánlásokkal, foglalkozások megtartásával, oktatófilmekkel, vetélkedők, klubok, táborok, tanulmányi kirándulások szervezésével, pályázati lehetőségek felkutatásával és pályázatok megírásával); d) környezet-, természet-, fogyasztóvédelmi anyagok, kiadványok, dokumentumok, filmek széles körben történő be-mutatása, terjesztése; e) kapcsolattartás, együttműködés az egyesület munkáját segítő szakmai és társadalmi szervekkel, aktív közreműködés ezen szervezetek környezetvédelmi és tudományos programjainak megvalósításában; f) mozgósítás annak érdekében, hogy tagjainak tehetségük, érdeklődési körük szerint kifejtett munkájukkal igyekezzenek minél hatékonyabbá tenni az állami és társadalmi szervek ilyen irányú tevékenységet; g) részvétel a helyi érdekegyeztetésben, a jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai és társadalmi kontroll gyakorlásában, a társadalmi kontroll erősítésében; h) kapcsolatfelvétel és kapcso-laterősítés hazai és külföldi lokálpatrióta szervezetekkel, mozgalmakkal; i) az egyesület ér-tékrendjének, szemléletének erősítése, népszerűsítése a tagok általi példamutatással; j) a jakabszállási Hírlevél című újság kiadása;