Észrevétele van?

Andornaktálya(2),Kerecsend(1),Egerszalók(1),Noszvaj(2),Felsőtárkány(2),Egerbakta(1)

Kálvin Ház Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger , Markhot Ferenc u. 2.

képviselő: Komenczy Lajos (titkár), kuratóriumi elnök Dr. Ködöböcz Gábor

képviselő: Komenczy Lajos (titkár), kuratóriumi elnök Dr. Ködöböcz Gábor
Az egyházközségnek visszaadott természetben Eger, Markhot Ferenc út 2. szám alatti műemléképület felújítása, átalakítása, állagmegóvása, az Országos Műemlékfelügyelőség és az Egri Önkormányzat Építési Irodájának szakmai irányítása és ellenőrzése mellett. Az épületben megrendezésre kerülő missziói, diakóniai-karitatív, hitoktatási, kulturális, ökomenikus, theológiai-tudományos programok financiális támogatása. Nemzetközi egyházi kapcsolatok építése és erősítése. Pk.60.143/1996/9/I.sz. alatti végzéssel az alapítvány további céljai: - az egyházközségi tulajdonban lévő in- gatlanok felújításának és megőrzésének támogatása, - egyházi rendezvények (konferenciák, ünnepségek stb.) szervezése, - egyházi és egyéb kiadv. megjelentetése - gyermekek hitoktatásának biztosítása, - a hitélet elősegítése és javítása szempontjából fontos technikai berende- zések beszerzése, vásárlása, azok álla- gának, működőképességének megóvása - az alapítvány bármilyen karitatív cél megvalósításához támogatást kíván nyúj- tani, amely cél a vallással és a hité- lettel összeegyeztethető, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek, időskorúak szenvedélybetegek támogatása, hitükben történő megerősítése révén, - ahatáron túli magyrság hitéletén ke- resztül való összefogása, támogatása, a magyaroroszági nemzeti és etnikai kisebbségek segítése, az ifjúsági és felnőtt sport támogatása - az alapítvány célja továbbá szolgálni minden egyéb kulturális, művészeti, gyermek-és ifjúságvédelmi, valamint tu- dományos célkitűzés megvalósítását.