Észrevétele van?

Bodroghalom(6),Alsóberecki(3),Karcsa(16),Vajdácska(6)

Karos Honfoglaláskori Településért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb), Helyben: (természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3962 Karos , Kossuth út 24

képviselő: Sáfrányos József

képviselő: Sáfrányos József
a./ Kisebbségi felzárkóztató programok elősegítése,
b./ kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz, regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás,
c./ az alapítvány kiemelten foglalkozni kíván a község és környékének honfoglaláskori és a történelem során előkerült emlékeinek megőrzésével, ápolásával,
d./ a honfoglaláskorából és a következő korokból megmentett és feltárt emlékek bemutatása,
e./ az idegenforgalom megindításának elősegítése,
f./ a kistérségi fejlesztések és a helyi társadalmi önszerveződésének, gazdasági és civil együttműködésének elősegítése,
g./ a fiatalok helyben tartásának elősegítése, tehetséges fiatalok továbbtanulási szándékának felkarolása, támogatása pályázatok kiírásával,
h./ minden olyan kezdeményező tevékenység felkarolása, amely a község és a Bodrogköz felemelkedését elősegítheti és nagyobb nyilvánossággal jár.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
a kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése.