Észrevétele van?

Budapest XIII. ker(44),Budapest XI. ker(88),Budapest IX. ker(30),Budapest VIII. ker(44),Budapest VII. ker(31),Budapest VI. ker(46),Budapest I. ker(16)

Katolikus Szülők Országos Szövetsége

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet), Helyben: (intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1053 Budapest , Ferenciek tere 7-8.

képviselő: dr. Csákay Zoltán elnök

képviselő: dr. Csákay Zoltán elnök
Erkölcsi, érdekképviseleti, szervezési és anyagi támogatást nyújtani minden olyan szülői közösségnek, természetes és jogi személynek, akik/amelyek az óvodás és iskolás korú gyermekei katolikus eszme- és értékrend alapján álló taníttatását, neveltetését kívánják és szorgalmazzák.
A keresztény nevelés elsődleges meghatározója a család. A Szövetség elősegíti a katolikus családok megismerkedését és a szülőknek egymás segítségére közösségekké formálódását. Segíteni kívánja a szülők katolikus önképzését, különös tekintettel a családi nevelés kérdéseire.
A Szövetség mozgósítja a katolikus szülőket a nevelési, oktatási intézmények /egyházi, önkormányzati/egyesületi, alapítványi, stb./ minden olyan pozitív tevékenységének társadalmi támogatására, amely a katolikus értékrendbe beilleszthető és az ifjúság javát szolgálja.
A Szövetség figyelemmel kíséri az oktatással, neveléssel, illetve a családokat érintő szociálpolitikával kapcsolatos központi kormányzati intézkedéséket, döntéseket előkészítő társadalmi vitákat, a fontos információkat továbbítja a helyi egyesületei, illetve tagjai felé, a társadalmi vitákban szükség szerint képviseli a katolikus szülők érdekeit.
A Szövetség törekszik arra, hogy a katolikus szülőknek az oktatással, neveléssel kapcsolatos álláspontját a társadalom minél szélesebb körben, torzítás nélkül megismerje és megismertesse.