Észrevétele van?

Márkó(9),Eplény(5),Veszprémfajsz(4),Nemesvámos(30),Csopak(31),Felsőörs(13),Szentkirályszabadja(14),Litér(16),Sóly(5),Hajmáskér(12)

Kereskedelmi Park Alapitvány Veszprém

(természetvédelem,oktatási,szociális), Helyben: (természetvédelem,oktatási,szociális)

8200 Veszprém , Egry J. u. 29.

képviselő: Hoffer János, Horváth Imre

képviselő: Hoffer János, Horváth Imre
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegylőségének elősegitése. Magyar állampolgárságú kereskedők, szolgálta- tók, földtulajdonosok érdekei védelmé- nek elősegitése. Euroatlanti integráció elősegitése. Közforgalom számára megnyi-tott út, híd létrehozásához, fejleszté- séhez, fenntartásához kapcsolodó tevékenységének elősegitése. A 0213/40. -es hrsz.-ú közforgalom számára megnyitott út, és azt a 82.-es főforgal-mi úttal összekötő híd fejlesztésének elősegitése. Az emberi és állampolgári jogok védelme. Természetvédelem. A kereskedelmi park területén keresztül-vezető kerékpárút, 0213/40.-es hrsz.-ú út és a 82.-es főút csomópontjának kié- pitésének elősegitése. Tudományos tevé- kenység, kutatás-fejlesztés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-jesztés elősegitése. Ezek azok a célok, amelyről állami szervnek, vagy önkormányzatnak kellene gondoskodnia.