Észrevétele van?

Fót(135),Göd(129),Szigetmonostor(19),Budapest IV. ker(560)

Késő Római Kikötőerőd Alapítvány

(természetvédelem,kulturális), Helyben: (természetvédelem,kulturális)

2120 Dunakeszi , Duna sor 28.

képviselő: Langmayer Katali

képviselő: Langmayer Katali
Dunakeszi ókori történetének, társadalmi értékeinek bemutatása, a pannóniai limes mentén elhelyezkedő Késő-romai Kikötőerőd Kiállítóhely bemutatása, fenntartása, fejlesztése, közcélú működtetése, a város egyedülálló kulturális értékeinek megőrzésére irányuló tevékenységek elősegítése. Ezen belül, olyan programok támogatása, amelyeken a közösség hagyományainak, összetartozásának erősítése különös hangsúlyt kap. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy működési területén és a térségben segítse a pedagógusok munkáját, elsősorban tanórán kívüli hasznos és aktív elfoglaltságot kínáló programokkal, ahol a gyermekek mélyebb ismereteket szerezhetnek. Támogatást és együttműködést kíván biztosítani azoknak a kutatóknak, kutatócsoportoknak, akik Dunakeszivel, a romai kori történelemmel kapcsolatos kutatásokat végeznek. Fontos céljának tekinti Dunakeszi és a térség romai kori régészeti kincsei további feltárásának és bemutatásának támogatását. Elsődleges célja a római korhoz kapcsolódó meglévő gyűjtemények bemutatása, a tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények szervezése, azokban való részvétel. Rendelkező múzeumokból, kiállítóhelyekből, régészeti parkokból, emlékműhelyekből (helyszínek) álló kulturális útvonal létrehozásában és működtetésében való aktív közreműködés. A magyarországi római limes világörökségi besoroláshoz vezető és az elnyert rang fenntartását folyamatosan biztosító civil feladatok elvégzésének segítése, támogatása, az alapítvány céljaival való összehangolása. A korhoz tartozó régészeti lelőhelyekkel, objektumok kezelőivel való kapcsolattrtás, a művelődéshez tartozó hasonló szervezetekkel való közös munka kialakítása. Pályázatokban való részvétel, akár együttes részvétel, ún. klaszterek kialakítása. Célja a nagy közösség figyelmének ráirányítása a szellemi, épített és tárgyi örökségeinkre, azok megóvására, fenntartására, népszerűsítésére. Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében elsősorban a hasonló adottságú és célú hazai és nemzetközi szervezetekkel kíván együttműködni. A természet- és környezetvédelmi tevékenységek és nevelés szintén az alapvető céljai közé tartozik.Átfogó, távlati célja a város turizmusának fejlesztésében való aktív közreműködés. Az alapítvány működése során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatás nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei és fővárosi önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet nem állít és nem támogat, és ezt a jövőre nézve is kizárja.