Észrevétele van?

Andornaktálya(2),Kerecsend(1),Egerszalók(1),Noszvaj(2),Felsőtárkány(2),Egerbakta(1)

Kodály Zoltán utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális), Helyben: (intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

3300 Eger , Kodály Zoltán u.1.

képviselő: Dobiné Pál Ilona (kuratóriumi elnök, Dudásné Majoros Katalin (kur.titkár

képviselő: Dobiné Pál Ilona (kuratóriumi elnök, Dudásné Majoros Katalin (kur.titkár
A nevelés, oktatás színvonalasabbá, színesebbé tétele. Az óvoda nevelési programja színvonalasabb megvalósításának támogatása. Az intézmény udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, jó minőségű, tartós berendezési, felszerelési tárgyak és egyéb óvodai segédeszközök beszerzése. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Az alkalmazottak továbbképzése és óvodai kirándulások megvalósítása. Pk.60148/1999/7. sz. alatti végzéssel az alapítvány további céljaként: - a gyermekek egészséges éleetmódra ne- velése érdekében testnevelési és sport- eszközök vásárlása, kirándulások, tábo- rozások, vízisportok támogatása, - a gyermekek anyanyelvi és irodalmi nevelése érdekében a bábkészlet fejlesz- tése, drámajátékok, bábjátékok, mesejá- tékok megvalóításának támogatása, gyer- mekkönyvek vásárlása, - a környezetvédelmi ismeretek átadása érdekében természetvédelmi témájú köny- vek és más adathordozók, eszközök vásár- lása, környezetvédelmi rendezvények meg- valósítása, - a gyermekek vizuális nevelése érdeké- ben kiállítások, rendezvények szervezése és támogatása, valamint az ábrázolási technikák megvalósításához alkalmas esz- közök beszerzése.