Észrevétele van?

Budapest XIII. ker(44),Budapest XI. ker(88),Budapest IX. ker(30),Budapest VIII. ker(44),Budapest VII. ker(31),Budapest VI. ker(46),Budapest I. ker(16)

Maderspach Családért és Rokon Nemzetségekért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb), Helyben: (természetvédelem,kulturális,egyéb)

1055 Budapest , Stollár Béla u. 12/b.

képviselő: Hagyárossyné Maderspach Kinga

képviselő: Hagyárossyné Maderspach Kinga
A Maderspach család és rokon nemzetségek (továbbiakban: Család) korai történelmi, reformkori és 1848-49-hez kapcsolódó, valamint későbbi, napjainkig terjedő történelmi, ipartörténeti, természettu- dományi, művészettörténeti jelentőségének, a magyar műszaki-értel- miség kibontakozásában betöltött szerepének kutatása, széles körben ismertté tétele. A Család nevezetes, közmegbecsülésben álló személyiségeinek emléket állítani (emléktábla, szobor, könyvkiadás, történelmi film stb.), kiemelve a Család nőtagjainak történelmi áldozatvállalását. A Család tulajdonában meglévő tárgyi emlékek, írott dokumentumok, művészettörténeti értékek (továbbiakban: hagyaték) felkutatása, megőrzése, azok forrásértékű feldolgozása, olyan formában, hogy szakembereknek történelmi, ipartörténeti, művészettörténeti kutatá- sokhoz hozzáférhetők legyenek. A hagyaték közzététele, terjesztése adathordozókon (könyv, CD, film, fotó stb.) forrásgyűjtemény létre- hozása. A Családi hagyaték feldolgozásával, megismertetésével kap- csolatos kutatómunka anyagi támogatása, a későbbiekben ösztöndíj, emlékplakett stb. alapítás lehetőségének megteremtése. Az ifjúság megismertetése a Család történelmi szerepével, a Család kiemelkedő személyiségeinek tettein keresztül a magyar nemzeti ér- zés, hazaszeretet, erkölcsi tartás, hűség, hagyománytisztelet ér- tékrendjét erősíteni. A Család tagjait támogatni az elődök szellemi hagyományainak megőr- zésében, fenntartásában, továbbvitelében.