Észrevétele van?

Koroncó(3),Tényő(2),Tét(9),Győr(368)

Magyar Dalton Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet), Helyben: (intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9121 Győrszemere , Hársfa u. 3.

képviselő: Tar Ildikó

képviselő: Tar Ildikó
A Szövetség védi és képviseli a Dalton-pedagógia értékeit. Segíti a magyarországi oktatási és nevelési intézményekben a Dalton-pedagógia gyakorlati alkalmazását, a maga eszközeivel részt vesz a pedagógiai minőség biztosításában, értékelésében, továbbfejlesztésében. A Szövetség ellátja a Dalton-pedagógiának, mint nemzetközileg elismert pedagógiai alternatívának, valamint a Szövetség tagjainak érdekképviseletét, különösen a törvényalkotással összefüggő érdekegyeztetés folyamatában, a jogalkalmazással összefüggő hatósági és engedélyezési tevékenység vonatkozásában, az állam- és közigazgatásban, a civil szektorban, a gazdasági és a kulturális szférában. A Szövetség fellép a hazai Dalton-oktatásban résztvevő gyermekek és fiatalok érdekeinek képviseletében, jogainak védelmében. A Szövetség szakmai tanácsok, intézményszervezési tapasztalatok átadásával segíti új Dalton-intézmények létrehozását és kezdeti működését. A Szövetség figyelemmel kíséri a gyermekekkel, a Dalton-pedagógiával és a pedagógia társterületeivel kapcsolatos tudományos kutatásokat; gyűjti, rendszerezi és továbbítja azok eredményeivel és megállapításaival kapcsolatos információkat. A Szövetség a maga eszközeivel és lehetőségeivel belső tudományos elemző és kutató munkát végez: a Dalton-pedagógia hazai tapasztalatainak, eredményeinek összegzése; a Dalton-intézmények napi működésével összefüggő tapasztalatok feldolgozása; a nemzetközi Dalton-hálózat eredményeinek hazai alkalmazása; a gyermekkel kapcsolatos társadalmi kihívásokra adható pedagógiai válaszok megtalálása tárgyában. A Szövetség a fenti munkákban mind a pedagógusok, mind az intézményekhez kötődő szülők, valamint szakértők együttműködésére, szakmai tapasztalatainak integrálására törekszik. A Szövetség kiemelt szakmai feladatként kezeli a nevelési-oktatási intézményekben tapasztalható agresszió visszaszorításához, az esélyegyenlőség megteremtéséhez nyújtott segítséget. A Szövetség a Dalton-intézmények pedagógusai számára képzéseket, továbbképzéseket, tanári műhelyeket és pedagógiai-nevelési kérdésekkel foglalkozó fórumokat szervez, folyamatos szakmai fejlődésük segítése érdekében. A Szövetség kiemelten fontos céljának tekinti a Dalton-pedagógia szerint tanuló gyermekek szüleinek tájékoztatását, önképzésük segítését, közös képzésüket, továbbképzésüket. A Szövetség megteremti a Dalton-pedagógia megismerésének lehetőségeit az érdeklődők számára, különös tekintettel az óvodapedagógusokra, pedagógusokra és a tájékozódni kívánó szülőkre. A Szövetség a Dalton pedagógiáról szóló információkkal és ismeretterjesztő munkával segíti a szülők óvoda- és iskolaválasztását. A Szövetség segíti a Dalton-pedagógia társadalmi megismertetését. A Szövetség gondozója a Dalton-pedagógiával kapcsolatos szak- és ismeretterjesztő könyvek, füzetek, cikkek, tanulmányok, oktatási segédanyagok készítésének, fordításának, kiadásának és terjesztésének. A Szövetség szervezi a hazai Dalton-hálózat kulturális és szakmai eseményeit, rendezvényeit. A Szövetség kiépí