Észrevétele van?

Budapest XXI. ker(384),Budapest XX. ker(285),Budapest XIX. ker(364),Budapest XI. ker(1721),Budapest X. ker(576),Budapest VIII. ker(1310),Budapest V. ker(1350)

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság

(egészségügyi,oktatási), Helyben: (egészségügyi,oktatási)

1094 Budapest , Tűzoltó utca 7-9.

képviselő: Dr. Szirtesné Dr. Tomsits Erika Márta

képviselő: Dr. Szirtesné Dr. Tomsits Erika Márta
A mesterséges (enterális és parenterális) táplálással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek gyors és széleskörű elterjesztése, alkalmazásának népszerűsítése, módszereinek és eredményeinek ismertetése. Összefoglalja a mesterséges táplálással foglakozó szakemberek, rendezvényein szervezi képzésüket és továbbképzésüket, fórumain határozza meg a mesterséges táplálás javallatait, módszereit és hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló eljárásokat. Kezdeményezi és támogatja a magas etikai követelményeknek megfelelő kísérleti és klinikai kutatásokat, és azok eredményeit közreadja. Törekszik a határterületek szakértőivel való sokirányú kapcsolat kiépítésére. Kezdeményezi és támogatja az új és vagy sajátos feladatoknak megfelelő ad hoc vagy tartós munkacsoportok megalakulását és működését. Szervezi és ellenőrzi a mesterséges táplálásra kifejlesztett anyagok klinikai kipróbálását, véleményezi azokat és részt vesz az ilyen anyagok kifejlesztésében. Kapcsolatot tart hasonló célú nemzeti és nemzetközi szervezetek társaságaival, szervezi és támogatja tagjainak egyéni és csoportos részvételét nemzetközi rendezvényeken, és fogadja a szakterülete iránti érdeklődő külföldi szakembereket. A maga egészében, vagy szekciói, ill. tagjai útján tagként részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottai útján képviselteti magát. Ellenőrzi, hogy szekciói és tagjai az e kapcsolatokat érintő jogszabályi és alapszabályi előírásokat betartják-e. Tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzét szolgáló nemzetközi és nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez. Anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására.