Észrevétele van?

Pilisborosjenő(30),Üröm(36),Pilisvörösvár(82),Solymár(96),Budakalász(78),Budapest XIII. ker(1215),Budapest II. ker(1459)

MTV örökös tag Alapítvány

(kulturális), Helyben: (kulturális)

1037 Budapest , Kunigunda útja 64.

képviselő: Dr. Molnár György

képviselő: Dr. Molnár György
Az alapítvány elsődleges célja a Magyar Televízió Részvénytársaság (a továbbiakban MTV Rt.), mint közszolgálati műsorszolgáltató szakmai színvonalának erősítése, különös tekintettel az egyetemes, illetve a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolása, a kulturális sokszínűség érvényesülésének biztosítása, az ennek érdekében végzett magas színvonalú munka finanszírozása, elismerése.

Ezen alapvető célkitűzés megvalósítása érdekében az alábbi feladatok teljesítését tűzi ki célul:

A nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvása, a nemzeti kulturális értékteremtő tevékenység folytatása a közhasznú televíziózással összefüggésben.

Ennek érdekében a kuratórium 12 tagot (a továbbiakban az alapítvány rendes tagja) választ az MTV Rt. munkavállalói, illetve a nyugalmazott munkavállalói közül, akik a fenti célok megvalósítása érdekében hatékonyan tudnak közreműködni. Az alapítvány szervezi, hogy a 12 tag rendszeres szakmai konzultációkat, kulturális eseményeket szervezzen és valósítson meg az alapítványi célok teljesítése végett. Az alapítvány rendes tagjainak választása egy évre szól. A rendes tagok részére az általuk az alapítvány céljainak elérése érdekében kifejtett tevékenység ellenértékeként a kuratórium díjazást állapíthat meg.

Az alapítvány a fenti elsődleges célkitűzése mellett, annak keretében szándékában áll az MTV Rt. azon munkavállalóit, akik az MTV Rt. életében és munkájában a kulturális örökség megóvása, kulturális értékteremtő tevékenység folytatása során meghatározó szerepet töltenek, illetve töltöttek be, olyan erkölcsi tiszteletadásban, szakmai elismerésben, anyagi támogatásban részesíteni, amely kifejezi az MTV Rt. megbecsülését és elősegíti a kulturális tevékenységük folytatását. A kuratórium e célból kiválaszt az alapítvány rendes tagjain túlmenően további 12 személyt (a továbbiakban az MTV örökös tagja), akik számára az alapítvány havonta a kuratórium által meghatározott összegű támogatást nyújt. Az örökös tagok választása életük végéig szól, valamely örökös tag halála esetén a kuratórium három hónapon belül új örökös tagot választ.

Az alapítvány rendes tagja e minőségének időtartama alatt nem választható örökös taggá.