Észrevétele van?

Andornaktálya(2),Kerecsend(1),Egerszalók(1),Noszvaj(2),Felsőtárkány(2),Egerbakta(1)

NapsütésbenKöztársaság téri óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási), Helyben: (intézményi,természetvédelem,oktatási)

3300 Eger , Köztársaság tér (Közt.t.Óvoda)

képviselő: kuratóriumi elnök Képes Erzsébet

képviselő: kuratóriumi elnök Képes Erzsébet
Általános célja: Az egri Köztársaság téri Napköziotthonos óvodába járó 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése, s az ehhez szükséges tárgyi és működési feltételek javítása. A gyermekek nevelésének és oktátásának elősegítése, képességük fejlesztése és az ezzel összefüggő változatos tapasztalat,-ismeretszerzés. Különleges célja: Az óvoda nevelő munkájának segítése, az ehhez szükséges eszközök biztosítása, különös tekintettel az óvodások egész nap megvalósuló tevékenységbe ágyazott tanulásának elősegítésére, anyanyelvi, zenei, vizuális képességének fejlesztésére, esztétikai nevelésére, és az iskolára való előkészítésére. Az óvodás gyermekek környezettel és önmagukkal való kapcsolat kialakításához szükséges képességek kibontakoztatása, a természeti környezet megismertetése, a természet szeretetére, megóvására nevelése az óvodai kirándulásokon, táborozáson keresztül. A gyermekek mozgásműveltségének fejlesztése a néptánc és a népi játékok által. A gyermekek testi nevelésének, testi fejlődésének "vízhez szoktatás" úszástanfolyamok szervezése, távlati célként pedig tornaszoba építése. Az óvoda udvarának természetbarát, fából készült udvari játékokkal történő bővítése, kertjének kialakítása a helyi program megvalósítása tükrében.