Észrevétele van?

Budapest XVI. ker(20),Budapest XV. ker(22),Budapest XIII. ker(44),Budapest X. ker(28),Budapest VIII. ker(44),Budapest VII. ker(31),Budapest VI. ker(46)

NIVO ART Alapítvány a Környezetkultúráért és az Oktatásért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi), Helyben: (intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1141 Budapest , Vízakna u. 49.

képviselő: Rétiné Kővári Judit

képviselő: Rétiné Kővári Judit
A környezetkultúra és lakásművészet széles körben való terjeszté- se és az ezzel kapcsolatos oktatási feltételrendszer kialakítása, fejlesztése. Természetes és (mesterséges) épített környezetünk iránti igényesség fejlesztése. A lakás (otthonunk), mint közvetlen környezetünk iránti igényességre való nevelés. A vizualitás (látás- mód, nyelv, kifejező eszközök), a (vizuális kultúra) elfogadottan a kultúra részévé váljon. A képzőművészet mellett az építészet, a design megismertetése, szükségességének természetes elfogadása, a "szépség" iránti igény. A tárgyi környezet iránti fogékonyság, fon- tosságának felismerése, az ítélőképesség, az ízlés formálása. Kreatív szemléletmód, gondolkodás (kreativitás), az alkotó, terem- tőkészség fejlesztése, (tárgyformáló képesség). Különböző generáci- ók (fiatalok és felnőttek) vizuális kifejező nyelvének fejlesztése a számítógép és a hagyományos eszközök együttes használatával. A vizuális ábrázolás különböző formáinak megismerése, a verbális nyelvhez hasonlóan, mindennapos kommunikációs eszközzé válhat, mely közérthető közlésekre képes. Olyan iskola, (oktatási központ) lét- rehozása a cél, melyben a vizalitás különböző kifejezőeszközeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók. Tanulmányaik során elsajátíthatják annak nyelvét, a legkorszerűbb számítógépes megoldások mellett a hagyományos manuális eszközöket is, például: rajz, festés, forma- képzés, makett, különböző anyagokkal való ismerkedés, stb. Az alkotó, teremtő fantázia révén fogékonyabbá, nyitottabbá válnak saját közvetlen környezetükre, kialakul egyfajta belső igényesség, melynek következménye a tágabb épített és természetes környezet iránti befogadás és tisztelet. A határainkon innen és túl élő ma- gyarság épített és tárgyi környezetének esztétikai fejlesztése, védelme, hagyományaink őrzése és széles körben való megismertetése. Nemzetközi kapcsolatok. Egy egységes, magas szintű magyar művészeti nevelés feltételrendszerének kialakítása és a fiatal alkotók művé- szeti életben való elindulásának segítése és alkotói feltételrend- szerének kialakítása, támogatása. Az euroatlanti integráció tükré- ben az európai nyelvek oktatásának támogatása.