Észrevétele van?

Somogyfajsz(11),Nikla(9),Öreglak(11)

Pusztakovácsi Kürtöspusztáért Közalapítvány

(kulturális), Helyben: (kulturális)

8707 Pusztakovácsi , Kürtöspuszta-Kultúrház

képviselő: Páhi István

képviselő: Páhi István
A településrész közművelődési, kultú- rális életének támogatása, a telepü- lésrész fejlesztésének elősegítése,ci- vil szervezetek,lakossági önszerveződő csoportok támogatása, a település infrastruktúrális helyzetét előrevivő pályázatok elkészítése és beadása, a településrész kereskedelmi ellátottsá- gának emelése,gépjárműbeszerzés, köztisztasági céljellegű gépek be- szerzése,működtetése,segítségadás és támogatás a saját erő felhasználásával jobb életfeltételek megvalósításáért áldozatot vállaló családoknak, kiemel- ten a cigánycsaládoknak. Mindezek értelmében az alapítvány maga is felvállalja a programok szervezését, a feladatok összefogását,csoportok mű- ködtetését.