Észrevétele van?

Somogyfajsz(11),Nikla(9),Öreglak(11)

PusztakovácsiértKözalapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális), Helyben: (sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8707 Pusztakovácsi , Fő utca 56.

képviselő: Csatári Attiláné

képviselő: Csatári Attiláné
A település közművelődési, kultúrális életének támogatása, az oktatás elősegítése /a kiváló tanulmányi eredményeket elérő tanulók jutalmazása/, civil szervezetek, lakossági önszerveződő csoportok támogatása, a település fejlesztésének elősegítése és az infrastruktúrális helyzetét előrevivő pályázatok elkészítése és beadása, a település kereskedelmi ellátottságának emelése, gépjárműbeszerzés, köztiszta-sági céljellegű gépek beszerzése, működtetése, segítségadás és támogatás a saját erő felhasználásával jobb életfeltételek megvalósításáért áldozatot vállaló családoknak, kiemelten a cigánycsaládoknak. A Pusztakovácsiból elszármazó, de a településsel kapcsolatot tartani kívánók részére a település lakóival közös rendezvények tartása /falunap,egyéb rendezvények/. Mindezek értelmében az alapítvány maga is felvállalja a programok szervezését, a feladatok összefogását, csoportok működtetését. Felvállalja a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekképviseletét, támogatását. Közreműködik természetvédelmi oktatásban, nevelésben és szemlélet formálásában. Elősegíti a természeti értékek felkutatását, annak védelmét és megőrzését. Közreműködik a természetvédelemmel kapcsolatos mindennemű feladat ellátásában. Elősegíti a lakosság szabadidős sportolási lehetőségének bővítését. Elősegíti a fiatal korosztályok körében népszerű sportok rendezvényeinek megtartását, támogatását. Közreműködik sportversenyek támogatásában, szervezésében, lebonyolításában. Közreműködik a település közbiztonságának és a bűnmegelőzés támogatását biztosító önszerveződő civil csoportok koordínálását.