Észrevétele van?

Gyál(12),Vecsés(17),Budapest XXIII. ker(14),Budapest XIX. ker(40),Budapest XVII. ker(48),Budapest X. ker(52)

REFORM RÉGIÓ egészségnevelő, oktatási, kulturális és sporttánc KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet), Helyben: (sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1185 Budapest , Losonc u. 37.

képviselő: Farkas Lászlóné

képviselő: Farkas Lászlóné
1.1. Testi lelki egészséget szolgáló tevékenységek művelése, fejlesztése, oktatása. A biológiai lét értéke, az élet tisztelete, az egészség értékének, az én harmóniájára vonatkozó értékek, érzelmi életünk egyensúlyban tartására való törekvés, és ezen értékek rangjának visszaállítása. Egészséges életmódra nevelés, prevenció, korrekció. 1.2. Egészséges életvitelre, életmódra, mentálhigiéné megőrzésére, visszaszerzésére, a társadalomban elfogadott helyes értékítéletekre, értékrendre nevelés, ezek fejlesztésére szolgáló terápiás, nevelési, oktatási tevékenységek szervezése, megvalósítása, ezirányú eszmék terjesztése. 1.3. Kulturális, szabadidős és sporttevékenységek szervezése, vezetése, megvalósítása. Táncoktatás. Táncbemutatókon való részvétel. 1.4. Segítségnyújtás magánszemélyeknek, önkormányzatoknak,intézményeknek, azokon a területeken, ahol igény mutatkozik a mentálhigiénés tevékenységre, kisgyermekellátás, családsegítés, időskorúak gondozása, érdekvédelme terén. A problémával szorosan összefüggő kérdések tekintetében tanácsadás és segítségnyújtás, prevenciós szemlélet kialakítás. 1.5. Támogatás, segítségnyújtás, az egészségügyi, mentálhigiénés prevenció, kisgyermekellátás, idősgondozás, családsegítés területén működő vállalkozóknak, társadalmi szervezeteknek, közösségi csoportoknak, magánszemélyeknek. Ezen területek szakmai irányításában való aktív részvétel és érdekképviselet. 1.6. Preventív gyógyító, rehabilitációs terápiás tevékenységek végzése. 1.7. Tudományos tevékenység, ismeretterjesztés, közvélemény informálása. 1.8. Gyermek-felnőtt oktatás, nevelés. Képesség és készségfejlesztő programok megvalósítása. 1.9.Az egyesület tagjainak célja, hogy szakmai tapasztalatit és ismereteit felajánlja társadalmi kutatások és fejlesztések folyamataiba. 1.10. A már működő hasonló jellegű szervezetek, csoportok közötti folyamatos kapcsolattartás, valamint a jó információáramlás érdekében tanfolyamok, szemináriumok, kongresszusok és tanácskozások szervezése, irányítása és levezetése. 1.11. Közösségteremtő és művelődési programok megvalósítása. 1.12. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. 1.13. Halmozottan hátrányos helyzetű emberek és csoportok, nemzetiségi és etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének javítása. 1.14. Célunk, hogy hozzásegítsük a fiatalokat, hogy kedvet érezzenek és alkalmassá váljanak kortársaik segítésére. 1.15. Kommunikációs konzultáció, tréning, továbbképzések tanácsadások szervezése, lebonyolítása.