Észrevétele van?

Sajóbábony(11),Varbó(8),Szirmabesenyő(17),Felsőzsolca(41),Bükkszentkereszt(14),Bükkaranyos(12),Kistokaj(9),Mályi(27)

Régiók Nőhálózata Egyesület

(szociális,érdekképviselet,egyéb), Helyben: (szociális,érdekképviselet,egyéb)

3525 Miskolc , Szentpáli utca 1.

képviselő: Törzsök Károlyné dr. elnök

képviselő: Törzsök Károlyné dr. elnök
1./ A szövetség létrehozásának célja, hogy a Magyarországon jogerős bírósági végzéssel nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, nőszervezetek esélyegyenlőségéért és érdekérvényesítéséért tevékenykedő egyesületek, alapítványok összefogása, segítése, és érdekvédelmük ellátása, új nőszervezetek megalalkulásának segítése,
2./ a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, teljes körű megvalósulása a magyar társadalomban,
3./ a nők közéleti szerepvállalásának segítése,
4./ egyenlő bánásmóddal kapcsolatos érdekeinek egyeztetése, képviselete és érvényesítése,
5./ a jogalkotás különböző szintjeinek (törvénytervezetek, jogszabályok, rendeletek, határozatok) és ezek végrehajtásának figyelemmel kísérése, véleményezése és az ezekkel kapcsolatos fellépés,
6./ a nők mentális (szociális) segítése önbizalmuk, életesélyeik növelése, a nők szociális segítése életminőségük javítása céljából,
7./ fellépés a nőkkel szembeni diszkrimináció minden formája ellen,
8./ fellépés a nők elleni erőszak minden formájának tilalmáért,
9./ a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén,
10./ vidéken működő női önszerveződő civil csoportok szervezetté alakulásának elősegítése, a sok elaprózódottan tevékenykedő szervezetek összefogása, segítése,
11./ társadalmi háttér megteremtése és támogatás nyjtása a nőkkel szembeni mindenféle hátrányos megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló ENSZ Egyezményben (CEDAW), az Európai Unió irányelveiben és ajánlásaiban, az Európai Szociális Kartában, valamint egyéb, a nők jogairól szóló nemzetközi egyezményekben és ajánlásokban megfogalmazott célok, ajánlások és direktívák hazai megvalósításához,
12./ a nők paritásos, átmenetileg 30 %-os arányának elősegítése a döntéshozatal minden lehetséges szintjén, pozitív diszkriminációs intézkedések kezdeményezése,
13./ a sokszoros diszkriminációt elszenvedő nők igényeinek és szempontjainak, szükségleteinek és terveinek figyelembe vétele, beilleszkedésük segítése, önszerveződésük segítése és támogatása ,
14./ a nők otthoni-anyai munkajövedelmet és nyugdíjellátást nyújtó elismertetése,
15./ konzultatív kapcsolattartás a mindenkori magyar kormánnyal és igazgatási szervezetével a nemek társadalmi egyenlőségének általános megvalósítása érdekében,
16./ kapcsolatok felvétele, illetve bővítése a hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel,
17./ a határon túli magyar nőszervezetekkel való kapcsolatfelvétel a cél szerinti működés kiterjesztésére,
18./ a tagság képviselete hazai és nemzetközi fórumokon,
19./ tájékoztatás az Európai Unióban és Magyarországon hozott törvények, valamint ezek alkalmazásának azon elemeiről, amelyek hatással vannak a nők életére, ezen belül a nők és a férfiak közötti egyenlőség megvalósítására, stb.,
20./ karitatív tevékenység: anyagi és szellemi segítségnyújtás a rászoruló nők körében,
21./ magánélet, családi élet: a közéletiség és a magánélet összeegyeztethetőségének, megszervezésének kérdései,
22./ a