Észrevétele van?

Ormosbánya(1),Felsőtelekes(1),Szuhogy(2),Felsőkelecsény(1)

RUDA-KAI Kultúrális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális), Helyben: (sport,szociális,kulturális)

3733 Rudabánya , Sport út 13.

képviselő: Kerepesi István elnök

képviselő: Kerepesi István elnök
A régió fiataljainak, valamint a sportolni vágyó felnőtt lakosok, családok számára megteremteni és lehetőséget biztosítani az amatőr sportolás megismerésére, gyakorlására.

Megyei rendezvényeken az egyesület képviselete, új kapcsolatok kialakítása és a már a meglévő kapcsolatok tovább fejlesztése és kiszélesítése.
A keleti harcművészetek ? elsősorban a kyokushin karate ? megismertetése és ezen keresztül a hagyományos sport megszerettetése, népszerűsítése valamennyi korosztályban.
Kulturális rendezvények szervezése, sportolók, előadó művészek meghívásával.
Modern technikai vívmányok bemutatása, megismertetése.
Figyelem felhívás és tudatos életmód kialakítása, egy egészségesebb életre való áttérés elősegítése.
A térségben élő emberek számára biztosítani egy olyan közösségi teret, amely lehetősége nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, kulturális sport programok szervezésével.
A gyermek és ifjúsági korosztály sport és kulturális nevelésében való tevékeny részvétel.
Programjai nyitottságával lehetőséget ad a társadalmi kohézió erősítésére, a hasonló gondolkodású állampolgárok és családjaik egymásra találására.
Támogatja az egységes lokálpatriotizmus kialakulását és helyi szerveződését.
Támogatja a hátrányos helyzetű fiatalokat, részt vesz a hátrányos helyzet feltárásban, problémák felderítésében, megoldások kidolgozásában, valamint partnerségi kapcsolatok kiépítésével és társulásukban való részvétellel megoldásokat keres.
Elősegíti a roma fiatalok többségi társadalomba való integrációját.
Kapcsolatokat létesít hasonló gondolkodású, érdeklődési körű külföldi sport és kulturális szervezetekkel.
Civil szervezetként hozzájárul a térségi középosztály kulturális megerősítéséhez.