Észrevétele van?

Szőlősgyörök(1),Fonyód(20),Balatonlelle(15)

SHITO-RYU KARATE DO SPORTEGYESÜLET BALATONBOGLÁR

(sport,oktatási,kulturális), Helyben: (sport,oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár , Kisfaludy utca 9/B.

képviselő: elnök Somogyi Péter

képviselő: elnök Somogyi Péter
A Sportegyesület célja Balatonboglár város fiataljainak egészséges testi és szellemi fejlődését biztosító sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Sportegyesület lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére. A Sportegyesület jelentős szerepet játszik a mozgásgazdag életmód elterjesztésében, előmozdítja a rendszeres testedzést. A Sportegyesület feladatául tűzte ki az utánpótlás-nevelést, és a tehetségek fejlődésének szakmai irányítását, Fonyód város fiataljainak erkölcsi-fizikai nevelését és pozitív irányú személyiségformálását. A Sportegyesület a Karate iránt érdeklődést mutatók rendszeres sportolásának (versenyzés, testedzés, felüdülés) biztosítására; az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából jött létre. A Sportegyesület célul tűzte ki a Karate küzdősport népszerűsítését. Céljait tréningek, bemutatók szervezésével, más harcművészetek (küzdősportok) képviselőivel, szervezeteivel történő kapcsolatok kiépítésével és ápolásával kívánja eérni. Rendszeres edzések megtartása, edzőtáborok szervezése és megtartása, versenyek szervezése és megrendezése, versenyeken való részvétel, sportrendezvényeken való részvétel, és bemutatók szervezése révén a sport és a Karate sportág szerepének növelését kívánja elérni. A Sportegyesület tevékenységének népszerűsítésére, támogatók felkutatására törekszik. A Sportegyesület egészséges életmódra nevelő, egészségmegőrző, és egészség prevenciós szerepköröket is el kíván látni. A Sportegyesület a rendszeres sporttevékenység gyakorlásának teret engedve lehetőséget teremt a szellemi, fizikai és pszichikai képességek egyensúlyának kialakítására és fenntartására. A Sportegyesület klubéleti szerepet kíván betölteni, hogy a harmonikus életszemlélet kialakítását elősegítse, a közösségi összetartozást hangsúlyozza, segítségére váljon minden sportszerető ember számára.