Észrevétele van?

Budapest XXI. ker(36),Budapest XX. ker(25),Budapest XIX. ker(38),Budapest XI. ker(143),Budapest X. ker(47),Budapest VIII. ker(194),Budapest V. ker(92)

Shopsport Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális), Helyben: (sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1097 Budapest , Vaskapu utca 6/a.

képviselő: Dorogi Péter, Kövics Judit, Török András

képviselő: Dorogi Péter, Kövics Judit, Török András
Az egyesületi szakosztályok által képviselt sportágak magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében.
Ennek keretében a Sportegyesület elsődleges célja:
a., tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása,
b., a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,
c., hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
d., a sportegészségügy korszerűsítése, támogatása, a preventív szemléletmód terjedésének biztosítása egészségmegőrzés céljából.
e., az ifjúság összefogása a szabadidő értelmes, hasznos és egészséges eltöltésére, a sport eszmeiségének lelki fejlődésre gyakorolt nevelő szerepével.
f., oktatásfejlesztő, kapcsolatépítő, rendezvénytámogató célzattal kiírt hazai és nemzetközi pályázatokon való indulás, a megnyert pénzek alapítványi célokkal összhangban történő felhasználása.
g., a képviselt sportágak oktatási színvonalának emelése díjak, pályázatok révén.
h., szakmai ismeretek, nemzetközi versenytapasztalatok gyűjtése, edzői továbbképzések, fórumok szervezése, illetve támogatása.
i., környezettudatosságra való nevelés, a környezettudatos életmód, eszme szükségszerűségének hirdetése, hangoztatása.
j., a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok hasznos szabadidő tevékenységének támogatása.
k., a romák beilleszkedésének elősegítése, az ő sporton belüli kirekesztettség érzésük (lelki szegregációjuk) felszámolásával, a sport eszmeiségének és erkölcsének átélésével.
l., romák elfogadtatása sikeres roma sportolók által.
m., A fogyatékos fiatalok hasznos szabadidő tevékenységének támogatása.