Észrevétele van?

Tényő(7),Nyúl(22),Győr(940)

SólyomVadászegylet

(sport,természetvédelem), Helyben: (sport,természetvédelem)

9081 Győrújbarát , Venyige u. 4.

képviselő: Dr. Simon János

képviselő: Dr. Simon János
A Vadászegylet célja, hogy Névadója vadászfelfogását és a rendszerszemléletű közlésmódot érvényesítve, tagjainak lehetőséget is biztosítson. A Vadászegylet új típusú egyesület, mivel célrendszere érdekében két szakegyletet működtet. A vadászati szakegylet mellettt a természetvizsgáló szakegylet az igaz vadásszá nevelést, és a korszerű természetszemlélet terjesztését szolgálja.