Észrevétele van?

Felsőlajos(3),Ladánybene(6),Kerekegyháza(28),Kecskemét(940),Csemő(21)

Törődés-Lajosmizse Alapítvány

(oktatási,szociális), Helyben: (oktatási,szociális)

6050 Lajosmizse , Dózsa Gy. út 162. fszt./2.

képviselő: Pap László kuratóriumi elnök

képviselő: Pap László kuratóriumi elnök
A működési területén élő szociális és mentálhigénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése., Szociális szolgáltató központ létrehozása, melynek keretében el kívánja látni z alábbi szociális feladatokat: szociális információs szolgáltatás, étkeztetés (1993. évi III. tv. Szoctv. 62. §),házi segítségnyújtás (szoctv. 63. §), családsegítés (szoctv. 64-65. §), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 25/A. §), közösségi ellátások (szoctv. 65/B. §), támogató szolgáltatás (szoctv. 65/C. §), gyermekjóléti szolgálat (1997. évi XXXI tv., 5/1998. (IV. 30.) NM rend., 281/1997. (XII.23.) Korm. Rend., 149/1997. Korm. rend.). Szakosított szociális ellátások területén a nappali ellátás (szoctv. 75-76. §), átmenti ellátást nyújtó intézmény (idősek gondozóháza) létrehozása., A szociális szolgáltató központ folyamatos fejlesztése, mintaintézmény kialakítása, szolgáltatások bővítése, társszakmákkal és intézményekkel való szoros kapolattartás., A szociális munka oktatásban való maximális részvétel, mint gyakorlati helyszín és terepgyakorlati intézmény.