Észrevétele van?

Pilisborosjenő(30),Üröm(36),Pilisvörösvár(82),Solymár(96),Budakalász(78),Budapest XIII. ker(1215),Budapest II. ker(1459)

Varázsceruza Gyermeknevelő, Képesség- és Személyiségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási), Helyben: (intézményi,természetvédelem,oktatási)

1039 Budapest , Halász Gábor u. 5.

képviselő: Radványi Pál

képviselő: Radványi Pál
Az óvodás életkorú gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődésének előzmozdítása. Alapvető célja a szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés előmozdítása. Az érzelmi, nevelési folyamatok magas szintű vezérlésével a gyermek életkorához, egyéni fejlődési üteméhez, igényeihez igazodó személyiségfejlesztés. A sikeres iskolai beilleszkedés érdekében a testi, szociális és értelmi érettség kialakításának előmozdítása. A fentieken túlmenően az alapítvány foglalkozni kíván egyéni képességfejlesztéssel, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve. Az egyes gyermekek kiemelkedő képességeinek kiaknázása, továbbfejlesztése, tehetséggondozás, valamint a valamely területen fejletlenebb gyerekek felzákóztatása is fontos cél. Az alapítvány elő szeretné mozdítani sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, problémájára - aktívan közreműködve - saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyerekek nevelését. Az alapítvány célja továbbá az egyéniség, de a másság elfogadása képességének kialakítása is gyermekekben.