Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Solymár civil szervezetek


Találatok száma: 96
2. oldal

Parizán És Polgár Művészeti Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Panoráma u. 134.
képviselő: Wenhardt Lászlóné elnök
Parizán és Polgár Galéria létrehozása, ahol művészek alkotásainak bemutatása állandó kiállításként, továbbá kortárs magyar és külföldi művészek alkotásainak bemutatása történik, kulturális örökségünk, műemlékeinek megismerése, védelme, ezek által nemzeti identitástudat kialakítása és fejlesztése, műemlékvédelemmel kapcsolatos szakmai eredmények megismerése és megismertetése a szakmával és a nagyközönséggel. ... >>

Patrona Solymaris Egyesület

()

2083 Solymár, Kálvária utca 8/b.sz.
képviselő: Dr. Bíró Gyula tikár, Emesz Lajos elnök ... >>

PAX 2000 Alapítvány

()

2083 Solymár, Törökkút u. 22.sz.
képviselő: Elisch Jánosné, Maczelka Gábor elnök
Pax 2000 emlékmű és 2001-től köztéri emlékművek, szobrok felállításának támogatása. ... >>

Pemü Horgász Egyesület

()

2083 Solymár, Terstyánszky u.89.sz.
képviselő: Berényi László ... >>

PEMÜ Műanyagipari Zrt. MRP Szervezete

()

2083 Solymár, Terstyánszky u.89.sz.
képviselő: Dr. Nagy József (elnök)
A munkáltató társaság munkavállalóinak kedvezményes tulajdonszerzésének elősegítése. ... >>

Pest Megyei Műanyagipari Vállalat Sportegyesületének Baráti Köre

(sport)

2083 Solymár, Terstyánszky u.44.sz.
képviselő: Behovics Mátyás, Szigethy László ... >>

Pilisi Medence Önkormányzatainak Területfejlesztési Társulása

(érdekképviselet)

2083 Solymár, József A. u. 1.sz
képviselő: Kasza Péter elnök, Licskai Imre titkár ... >>

Pilisi Sólymok Motoros Klub

(sport)

2083 Solymár, Templom tér 23.sz.
képviselő: Budavári László titkár, Molnár Tibor elnök, Wippelhauser Tamás elnökh. ... >>

Pilisi Táj Jövőjéért Alapítvány

(környezetvédelmi)

2083 Solymár, Toldi u. 53.
képviselő: Leskó Katalin elnök önállóan, Michaletzky Anna titkár önállóan
Pilisi-medence térségében lévő községek köztereinek felújítása, parkosítása és ezek gondozása, állagmegőrzése, további virágos, gondozott közterek, játszóterek, parkok kialakítása és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrák kialakításának támogatása. ... >>

Pitypang Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2083 Solymár, Váci Mihály utca 26.sz.
képviselő: Marlokné Strack Regina
A solymári Kék Óvoda tárgyi és techni- kai feltételeinek javítása. A gyerme- kek harmónikus fejlődése érdekében az óvodai környezet fejlesztése. A német nemzetiségi kultúra ápolása. ... >>

Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesület

()

2083 Solymár, Hóvirág u.53.sz.
képviselő: Sasvári Szilárd ( ügyvezető elnök)
Nemzeti keresztény konzervatív értékek ujrahonosítása. ... >>

Pro-Solymaris Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

2083 Solymár, Eper u.8.sz.
képviselő: Cser Angéla, Schumicky György /alelnök/, Tamás Enikő /titkár/
Szigorú erkölcsi normák és értékrend megfogalmazása. A magyar nemzettudat ápolása, elterjesztése, különösen a fiatalság körében. a magyar kultúra megőrzése és terjesztése. ... >>

Proathlon Sportegyesület

(sport)

2083 Solymár, Mátyás Király u 41/a.
képviselő: Hohnstaedt Markus (elnök)
A triatlon, duatlon úszás, futás, kerékpár sportág feltételeinek megteremtése, szervezése, versenyzése. ... >>

ProPatriArt Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Terstyánszky u. 1373/12. hrsz.
képviselő: dr. Bíró Ferenc
A preambulumban megfogalmazott felismerés alapján olyan művészeti alkotások, pedagógiai kezdeményezések, ismeretterjesztő programok megvalósulásának, művészeti műhelyek és egyébb közösségek létrejöttének, fenntartásának támogatása, amelyek elősegítik az egészséges hazaszeretet, nemzeti önismeret és magyarságtudat megerősítését, illetve az azokra való nevelés megújítását. ... >>

Prosperitas Sebészeti Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2083 Solymár, Meredek u. 1.
képviselő: dr. Bakity Boldizsár
Új sebészeti eljárások meghonosításában, gyakorlatban történő elterjesztésében, ezen eljárások oktatásában, valamint publikációjában történő közreműködés. ... >>

Rally Sport 2000 Sportegyesület

(sport)

2083 Solymár, Terstyánszky utca 188.
képviselő: Fischer Ákos
A magyar autó- és motorsport fejlődésének elősegítése, a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása; A sportág népszerűsítése, nemzeti, valamint nemzetközi versenyeken való részvétel biztosítása. ... >>

Reguly Társaság

()

2083 Solymár, Hóvirág utca 47.
képviselő: Csúcs Sándor ... >>

Sanitas Sport Club

(sport)

2083 Solymár, Hóvirág u.19.sz.
képviselő: Dr.Nagy Márta ... >>

Solymár Alkotóművészetéért Közalapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, József A. u. 1.sz.
képviselő: Bogdán István titkár önálló, Szalay Gábor elnök önálló
Solymár kulturális életének kiszélesítése és ményítése, a művészetek bővítése, különös tekikintettel a tanuló ifjúságra, képzőművészeti rendezvények támogatása, a Solymáron élő képzőművészek és a képzőművészetek iránt érdeklődők együttműködésének elősegítése, a Művészeti Közgyűjtemény létrehozása. ... >>

Solymár Egészségügyéért Alapítvány

(egészségügyi)

2083 Solymár, Orgona u. 13.
képviselő: Dr. Taller Gabriella
Solymár Község orvosi rendelőjének tá- mogatása. A berendezés modernizálása, műszerek beszerzésének támogatása. In- formatikai korszerűsítés támogatása. ... >>

Solymár György-liget Egyesület

()

2083 Solymár, Hóvirág u.31.sz.
képviselő: Heimann Zoltán ... >>

Solymár Közbiztonságáért Alapítvány

()

2083 Solymár, Pilisvörösvári u. 4.
képviselő: Szilágyi Attila elnök
Solymár közbiztonságának javítása, a lakosság védelme. ... >>

Solymári CORVINUS Vegyes Kar Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Mátyás király út 51.sz.
képviselő: Visontai János elnök
Kulturális, zenei rendezvények,kórusta- lálkozások támogatása. Zeneművek be- szerzése,testvérkapcsolatok kiépítése, vendégművészek meghívása, kiadványok, poszterek megjelentetése. ... >>

Solymári Egyetértés Sportegyesület

(sport)

2083 Solymár, Terstyánszki u.89.sz.
képviselő: ökrös Ferenc ... >>

Solymári Fiatalokért Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Rózsika u. 48.sz.
képviselő: Krendl Gábor alelnök, Ugron Gergely elnök
Szellemi és gyakorlati műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű ifjúságnevelés és képzés kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását, megvalósítását. ... >>

Solymári Golgota Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 8.sz.
képviselő: Budavári Mihályné (elnök) önálló, Harányi Márton (titkár) önálló
Solymári egyházi, egyházi jellegű építmények helyreállítása, felújítása, újjáépítése, építése. Ezekhez az építményekhez kapcsolódó hagyományok értékeinek megőrzése, ápolása, továbbadása. ... >>

Solymári Karitász Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2083 Solymár, Templom tér 7.sz.
képviselő: Horányi Márton
A helyi társadalomban szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása. Gyermek- és ifjúságvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Solymári Kolping Család Egyesület

()

2083 Solymár,
képviselő: Luvig Rezső elnök ... >>

Solymári Kölcsey Ferenc Református Alapítvány

(szociális,kulturális)

2083 Solymár, József Attila utca 52.sz.
képviselő: Takács Kinga elnök
A református gyülekezet tagjai részére a gyülekezet által végzett tanítói, lelki gondozói, szociális, diakóniai zolgálat támogatása, a hátrányos helyzetűek segítése, diákok, pályakezdők támogatása, keresztyén szellemű kulturális rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

Solymári Környezetvédők Egyesülete

(környezetvédelmi)

2083 Solymár, Bánya u. 13.
képviselő: Szeghy Krisztina elnök
A község meglévő környezeti értékeinek megóvása, egy emberközéppontú településfejlesztés megvalósításához. ... >>

Solymári Motoros Club

()

2083 Solymár, Tersztyánszky u.44.sz.
képviselő: Csikár Gusztáv ... >>

Solymári Polgárőrség és Tüzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó)

2083 Solymár, József A.u.1.sz.
képviselő: Vígh Béla elnök
Közrend, közbiztonsághoz segítség nyújtás. ... >>

Solymári Református Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, József A.u.52.sz.
képviselő: Miklóssy Barna Béla
Református egyházi tevékenység, szeretetszolgálati tevékenység, országhatárain tul is humán reálképzés, oktatás, művészet támogatása. ... >>

Solymári Sport Club

(sport)

2083 Solymár, Terstyánszky u.44.sz.
képviselő: Behovits Miklós elnök ... >>

Solymári Vállalkozók

()

2083 Solymár, Templom tér 23.
képviselő: Posovszki Márton ... >>

Sólyomszem Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Ág u. 3.sz.
képviselő: Pálinkás György
Solymáron a helyi tájékoztatás érdeké- ben a Sólyomszem című hetilap elindítá- sa, működésének biztosítása. - Közművelődés élénkítése - Helyi művészek alkotásainak nagykö- zönség elé tárása - Kissebbségi (német) kultúra, hagyomá- nyok ápolása, terjesztése - A falu regionális integrációjának e- lősegítése - Oktatás szélesítése Vállalkozások fellendítése - Újságiró-tehetségek támogatása - Amatőr irók-költők műveinek nyilvá- nosságra hozatala - Elektronikus sajtó támogatása - Konferenciák, továbbképzések szerve- zése ... stb. ... >>

Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány

()

2083 Solymár, Bocskai u.23.sz.
képviselő: Mezei Mihály
Waldorf pedagógiai intézmények működésének és fenntartásának támogatása, szervezése. ... >>

Szent Kilián Lovagrend Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2083 Solymár, Kálvária u. 16.
képviselő: Kilián Gusztás elnök (nagymester)
Szent Kilián püspök által Európába hozott keresztény szellemiségű eszmék és értékek védelme. az ősi magyar nemzeti és katonai hagyományok feltérésa, ápolása. A lovagi erények korunknak megfelelő gyakorlása. Solymár község fejlesztése. ... >>

Szent Korona Országáért Alapítvány

(egyéb)

2083 Solymár, Ásvány u.7041/7.hrszám
képviselő: Dr. Varga Tibor
Tudományos tevékenység, magyar jogintézmények tanulmányozásának elősegítése. Tudományos ismeretek fejlesztése, a Szent Korona közjogi és társadalmi szerepének tudatosítása. ... >>

Szeretet - Közösség Teljes Evangéliumi Egyház

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2083 Solymár, Viola u. 4.
képviselő: Folk Iván
Olyan közösség létrehozása, ahol szeretet és elfogadás van, ahol kinyílhat és kiteljesedhet életünk, mindannyian kényszer nélkül, képességeink és ajándékaink szerint szolgálhatjuk az Urat, ahol természetes dolog a növekedés. Olyan közösség létrehozása, ahol a tagok elkötelezik magukat Istenért és egymásért, a gyülekezetért is, szívből támogatják minden eszközükkel a gyülekezet munkáját és egymást. Célunk, hogy a megtérőkből tanítványok, majd szolgálók legyenek, akik szeretetben és elkötelezettségben, hatékonyan együtt munkálkodnak. Olyan istentiszteletek rendezése, ahol Isten erővel megjelenik, és teljes szívvel dicsőítjük és szolgáljuk Őt, a betegek és a megterheltek meggyógyulnak és megszabadulnak. A jó és kölcsönös kapcsolat ápolása más gyülekezetekkel. Művészeti, kultúrális tevékenységek támogatása: Istent dicsőítő csoportok, zenekarok, igényes művészei színvonalú koncertek, önálló kiadó, (könyvek, zenei kiadványok, filmek, képzőművészeti alkotások, stb.) létrehozása. Az internet és más kreatívan használható eszközök használata az emberek elérésében, megszólításában. Szociális és missziós, segítő szolgálatok létrehozása. ... >>

Színház és Filmművész Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Madách I. utca 25.
képviselő: Usztics Mátyás
A szervezés alatt álló "Bodnár Sándor" Drámai Akadémia (jogelőd: Studió BS) támogatása. A múlt és jelenkor történelmével foglalkozó filmalkotások támogatása az e témával kapcsolatos színházi produkciók létrehozásának az elősegitése.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezetektől és pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő jelölt állítását tevékenységéből mindenkorra kizárja. ... >>

Szivárvány Keresztény Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2083 Solymár, Mátyás kir. út 107/A.
képviselő: Klimó Hedvig /elnök/
Óvodai nevelés bibliai értékrend alapján. Kétnyelvű (német-magyar) oktatáshoz eszközök biztosítása. Harmonikus óvodai környezet megteremtése. ... >>

"TEMPLOM - TÉR" Alapítvány

()

2083 Solymár, Templom tér 8/b.
képviselő: Mentesi József elnökhelyettes, Sarlós Bernát elnök
A solymári főtér kialakítása, rendezése. ... >>

TOP 12 Nemzetközi Önsegélyező Egyesület

()

2083 Solymár, Templom tér 17.sz.
képviselő: Dévényi Julianna ... >>

Triatlon a Természetért Tereptriatlon Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

2083 Solymár, Nádas utca 1223/4
képviselő: Szabó Tamás, Tóth Viktor
Budapest, Pest megye és környéke triatlon-sportéletének fejlesztése, az ifjúság és gyermek triatlonsport támogatása, triatlon utánpótlás nevelés, a triatlon versenyek szervezése. E cél érdekében sporttáborokat, oktató tréningeket, a sportokat és különösen triatlon és egyéb az úszó, futó és biciklisportokat népszerűsítő rendezvényeket szervez. ... >>

TÜV Rheinland Hungária Akadémia Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2083 Solymár, Bocskai u.27.sz.
képviselő: dr. Czitán Gábor elnök
Középfokú szakmai oktatás, szakképzési, átképzési feladatok megoldásának támogatása, oktatási tematikák, szakkönyvek és kiadványok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41