Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Solymár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

Aki Magyar Velünk Tart Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Bécsi út 17/C.sz.
képviselő: Pirók Péter
A magyar nemzettudat és az igaz, haladó eszmék ápolása, terjesztése. Irodalmi, zenei és színművek létrehozása, illetve ezek támogatása. ... >>

ARTITURA Kulturális Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Terstyánszky u.112-114.sz.
képviselő: dr. Gelényi Csaba elnök
Adatbázis létrehozása az elektronikus médián. A magyar kultúra adatbázisainak megteremtése, amely ingyenesen is hozzáférhető legyen. Kiemelkedő művészeti tevékenységek, produkciók támogatása (bemutatása, létrehozása) itthon és külföldön, továbbá a magyar kultúra terjesztése külföldön, illetőleg a külföldi produkciók hazai bemutatása, művészek, művészeti együttesek menedzselése, bekapcsolódás a kultúrális turizmusba. ... >>

Cédrus Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 25.sz.
képviselő: Dobai Krisztina
Solymár művészeti, kulturális értékeinek megóvása, fiatalok részére olyan oktatási forma kialakítása, működtetése, mely a művészi értékek megőrzését a népi hagyományok, a tánckultura ápolását szolgálja. ... >>

CORVINUS Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 26.sz.
képviselő: Horányiné Vatamány Katalin
A tanulók szellemi, zenei, művészeti, testi,erkölcsi fejlődését kivánja elősegíteni. Az iskola tárgyi, technikai feltételek javítása, nyelvtanulás, informatika, hátrányos helyzetű gyermekek anyagi támogatása. ... >>

DanceWorld Szabadidősport Kulturális és Szolgáltató Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Györgyhegy u. 2.
képviselő: Csiszár Ferenc elnök
Kultúrális tevékenység, sport, oktatás, versenyzők felnevelése, környezetvédelem ... >>

DAUNER-RINGLER Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 26.
képviselő: dr. Vígh Annamária ( elnök )
A Solymáron működő Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi és Művészeti Alapiskolában az idegen világnyelvek és ezek közül hangsúlyosan a német irodalmi nyelv elsajátítására való ösztönzés, különböző fokú díjazás és jutalmazás által, figyelembe véve a díjazható tanulók szociális rászorultságát is. ... >>

Eltűnőfélben lévő kultúrákért Egyesület

(kulturális)

2083 Solymár, Kakukkhegy u. 16.sz.
képviselő: Lóránt Attila elnök
Kultúra ... >>

FlamenCorazónArte Táncszínházi Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

2083 Solymár, Vörösmarty u. 59.
képviselő: Pirokné Lippai Anikó Andrea elnök
kulturális, művészeti tevékenység. FalmancoArte táncszínházi társulat működtetése, támogatása. A tánc hagyományainak, eszméjének kutatása külföldön, spanyol nyelvű kiadmányok lefordítása, terjesztése. ... >>

Főnix Irodalmi Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Avar utca 29.
képviselő: Selmeci Norbert
Zeldi Ákos költészetének az irodalmi olvasóközönséggel való megismertetése és az abortusz ellen szépirodalmi tevékenységet folytató alkotók támogatása. ... >>

Főnix Kárpát-medence Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Várhegy u. 20.
képviselő: Körbl Balázs elnök
A nemzeti öntudat erősítéséül szolgáló politikától független kezdeményezések, tevékenységek támogatása, testi szellemi és tárgyi környezetünk tisztaságának védelme, az arra rászorulók pénzügyi dologi adományokkal való támogatása, gyermeknevelő intézmények és az ott dolgozók segítése, munkahelyteremtő, közösségszervező, regionális sajátosságokat őrző kisvállalkozások, családi gazdaságok, szövetkezések és beruházások támogatása, hozzájárulás műemlékek állagának megóvásához, helyreállításához, a népi hagyományokon alapuló tevékenységek támogatása. ... >>

HEIMATVEREIN-Solymár Egyesület

(kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 8/b.
képviselő: Mentesi József ( elnök )
A német nemzetiségi hagyományok fenntartása. ... >>

Jakob Bleyer Alapítvány a Magyarországi Németségért

(kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 8/b
képviselő: Reményi István
A magyarországi németek kultúrájának, hagyományainak támogatása, fejlesztése. ... >>

Magyar Waldorf-Óvodapedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Kazinczy u. 6.sz.
képviselő: Bognár János, Clemens Schleunic, Dr. Takácsné Ivaskó Ilona
Kultura ... >>

NAGYCSALÁDOSOK SOLYMÁRI EGYESÜLETE

(oktatási,szociális,kulturális)

2083 Solymár, Erdő u. 17.
képviselő: Bajzik Dorottya Olga ( önállóan ), Kovács Erika ( önállóan )
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység , gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Nemzeti Kamara Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2083 Solymár, Madách Imre utca 25.
képviselő: Usztics Mátyás elnök
Kulturális tevékenység ... >>

Olajfa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Sport u. 84.
képviselő: Novák Péter elnök
Keresztény erkölcsi alapú gyermeknevelési, oktatási munka, keresztyén kulturális programok szervezése, támogatása, keresztyén gyülekezetek támogatása, segítségnyújtás családi, baráti, lakóközösségi keresztyén szemléletű kisközösségek megszervezéséhez és létrehozásához, a bibliai életforma megismertetéséhez. ... >>

ÓV-LAK Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Mátyás király u. 19.sz.
képviselő: Forintosné Erdős Erika ( elnökhelyettes ), Ortnerné Radnai Krisztina ( elnök )
A Solymári Mátyás király úti óvoda tárgyi eszközeinek fejlesztése, minőségi nevelési módszerek támogatása. ... >>

Parizán És Polgár Művészeti Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Panoráma u. 134.
képviselő: Wenhardt Lászlóné elnök
Parizán és Polgár Galéria létrehozása, ahol művészek alkotásainak bemutatása állandó kiállításként, továbbá kortárs magyar és külföldi művészek alkotásainak bemutatása történik, kulturális örökségünk, műemlékeinek megismerése, védelme, ezek által nemzeti identitástudat kialakítása és fejlesztése, műemlékvédelemmel kapcsolatos szakmai eredmények megismerése és megismertetése a szakmával és a nagyközönséggel. ... >>

Pro-Solymaris Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

2083 Solymár, Eper u.8.sz.
képviselő: Cser Angéla, Schumicky György /alelnök/, Tamás Enikő /titkár/
Szigorú erkölcsi normák és értékrend megfogalmazása. A magyar nemzettudat ápolása, elterjesztése, különösen a fiatalság körében. a magyar kultúra megőrzése és terjesztése. ... >>

ProPatriArt Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Terstyánszky u. 1373/12. hrsz.
képviselő: dr. Bíró Ferenc
A preambulumban megfogalmazott felismerés alapján olyan művészeti alkotások, pedagógiai kezdeményezések, ismeretterjesztő programok megvalósulásának, művészeti műhelyek és egyébb közösségek létrejöttének, fenntartásának támogatása, amelyek elősegítik az egészséges hazaszeretet, nemzeti önismeret és magyarságtudat megerősítését, illetve az azokra való nevelés megújítását. ... >>

Solymár Alkotóművészetéért Közalapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, József A. u. 1.sz.
képviselő: Bogdán István titkár önálló, Szalay Gábor elnök önálló
Solymár kulturális életének kiszélesítése és ményítése, a művészetek bővítése, különös tekikintettel a tanuló ifjúságra, képzőművészeti rendezvények támogatása, a Solymáron élő képzőművészek és a képzőművészetek iránt érdeklődők együttműködésének elősegítése, a Művészeti Közgyűjtemény létrehozása. ... >>

Solymári CORVINUS Vegyes Kar Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Mátyás király út 51.sz.
képviselő: Visontai János elnök
Kulturális, zenei rendezvények,kórusta- lálkozások támogatása. Zeneművek be- szerzése,testvérkapcsolatok kiépítése, vendégművészek meghívása, kiadványok, poszterek megjelentetése. ... >>

Solymári Fiatalokért Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Rózsika u. 48.sz.
képviselő: Krendl Gábor alelnök, Ugron Gergely elnök
Szellemi és gyakorlati műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű ifjúságnevelés és képzés kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását, megvalósítását. ... >>

Solymári Golgota Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 8.sz.
képviselő: Budavári Mihályné (elnök) önálló, Harányi Márton (titkár) önálló
Solymári egyházi, egyházi jellegű építmények helyreállítása, felújítása, újjáépítése, építése. Ezekhez az építményekhez kapcsolódó hagyományok értékeinek megőrzése, ápolása, továbbadása. ... >>

Solymári Kölcsey Ferenc Református Alapítvány

(szociális,kulturális)

2083 Solymár, József Attila utca 52.sz.
képviselő: Takács Kinga elnök
A református gyülekezet tagjai részére a gyülekezet által végzett tanítói, lelki gondozói, szociális, diakóniai zolgálat támogatása, a hátrányos helyzetűek segítése, diákok, pályakezdők támogatása, keresztyén szellemű kulturális rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

Solymári Református Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, József A.u.52.sz.
képviselő: Miklóssy Barna Béla
Református egyházi tevékenység, szeretetszolgálati tevékenység, országhatárain tul is humán reálképzés, oktatás, művészet támogatása. ... >>

Sólyomszem Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Ág u. 3.sz.
képviselő: Pálinkás György
Solymáron a helyi tájékoztatás érdeké- ben a Sólyomszem című hetilap elindítá- sa, működésének biztosítása. - Közművelődés élénkítése - Helyi művészek alkotásainak nagykö- zönség elé tárása - Kissebbségi (német) kultúra, hagyomá- nyok ápolása, terjesztése - A falu regionális integrációjának e- lősegítése - Oktatás szélesítése Vállalkozások fellendítése - Újságiró-tehetségek támogatása - Amatőr irók-költők műveinek nyilvá- nosságra hozatala - Elektronikus sajtó támogatása - Konferenciák, továbbképzések szerve- zése ... stb. ... >>

Szent Kilián Lovagrend Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2083 Solymár, Kálvária u. 16.
képviselő: Kilián Gusztás elnök (nagymester)
Szent Kilián püspök által Európába hozott keresztény szellemiségű eszmék és értékek védelme. az ősi magyar nemzeti és katonai hagyományok feltérésa, ápolása. A lovagi erények korunknak megfelelő gyakorlása. Solymár község fejlesztése. ... >>

Szeretet - Közösség Teljes Evangéliumi Egyház

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2083 Solymár, Viola u. 4.
képviselő: Folk Iván
Olyan közösség létrehozása, ahol szeretet és elfogadás van, ahol kinyílhat és kiteljesedhet életünk, mindannyian kényszer nélkül, képességeink és ajándékaink szerint szolgálhatjuk az Urat, ahol természetes dolog a növekedés. Olyan közösség létrehozása, ahol a tagok elkötelezik magukat Istenért és egymásért, a gyülekezetért is, szívből támogatják minden eszközükkel a gyülekezet munkáját és egymást. Célunk, hogy a megtérőkből tanítványok, majd szolgálók legyenek, akik szeretetben és elkötelezettségben, hatékonyan együtt munkálkodnak. Olyan istentiszteletek rendezése, ahol Isten erővel megjelenik, és teljes szívvel dicsőítjük és szolgáljuk Őt, a betegek és a megterheltek meggyógyulnak és megszabadulnak. A jó és kölcsönös kapcsolat ápolása más gyülekezetekkel. Művészeti, kultúrális tevékenységek támogatása: Istent dicsőítő csoportok, zenekarok, igényes művészei színvonalú koncertek, önálló kiadó, (könyvek, zenei kiadványok, filmek, képzőművészeti alkotások, stb.) létrehozása. Az internet és más kreatívan használható eszközök használata az emberek elérésében, megszólításában. Szociális és missziós, segítő szolgálatok létrehozása. ... >>

Színház és Filmművész Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Madách I. utca 25.
képviselő: Usztics Mátyás
A szervezés alatt álló "Bodnár Sándor" Drámai Akadémia (jogelőd: Studió BS) támogatása. A múlt és jelenkor történelmével foglalkozó filmalkotások támogatása az e témával kapcsolatos színházi produkciók létrehozásának az elősegitése.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezetektől és pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő jelölt állítását tevékenységéből mindenkorra kizárja. ... >>
1. oldal