Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budakeszi civil szervezetek


Találatok száma: 143
2. oldal

Budakörnyéki Lovas-Polgár- és Természetőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

2092 Budakeszi, Külterület hrsz. 10067/2.
képviselő: dr. Kánai Pál ( önállóan )
A magyarországi, elsősorban Buda környéki közrend és természetvédelem támogatása lovas polgár- és természetőr tevékenység által, továbbá e tevékenységet végzők érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Budakörnyéki Székely Kör

(kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u.108.sz.
képviselő: Bege Attila elnök, Jánosi Attila titkár, Józsa Attila ügyvezető elnök, Zsigmond Balázs ügyvezető elnök ... >>

Budavidék Jóléti, Kulturális Szociális, Nyugdíjas és Szövetkezési Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

2092 Budakeszi, Erdő u. 4.sz.
képviselő: Szabados Andrásné elnök
Tehetséggondozás, tanulmányi, szociális támogatás. Szövetkezési célkitűzések támogatása. ÁFÉSZ tagok és nyugdíjasok üdülési támogatása. ... >>

DAFKE Alapítvány

(sport,szociális)

2092 Budakeszi, Alkotó u. 3.
képviselő: Kapusi Katalin
Fiataloknak, elsősorban mozgássérülteknek, lehetőségeikben korlátozott diákoknak segítség nyújtása az amatőr sportoláshoz a kerékpáros sporthoz kapcsolódó sportágakban, továbbá az amatőr kerékpáros mozgalom támogatása. ... >>

Dr. Keresztesy Tiborné Livia Keledy Planer ALapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u. 192.sz.
képviselő: Filó Kristóf
A névadó hagyatékát képző műtárgyak gondozása, megőrzése, a hagyomány ápolása, a Prohászka Ottokár Kat. Gimn. rászoruló tanulóinak anyagi támogatása, kiemelkedő képességű diákok támogatása a főiskolai, egyetmei tanulók rendszeres vagy esetenkénti anyagi támogatása. A kiemelkedő teljesítményt eltérő pedagógusok támogatása. ... >>

Drift ABC Autósport Sportegyesület

(sport)

2092 Budakeszi, Hunor u. 9.
képviselő: Matrinák Ferenc elnök
Sportolás, annak népszerűsítése. ... >>

DUNA LIGA

()

2092 Budakeszi, Fő u.108.sz.
képviselő: Harcos István ... >>

Egészség Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület

(egészségügyi)

2092 Budakeszi, Fő u.258.sz.
képviselő: Fekete Csaba ( elnök )
A gyógyult,vagy kezelés alatt álló betegek társadalmi beillszkedésének segítése. ... >>

Együtt a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Széchenyi u.94.sz.
képviselő: Karlik JÓzsefné
A Budakeszi Ált.Iskola anyagi és oktatási segítése, az oktatás és nevelés színvonalának emelése érdekében. ... >>

Együtt Budakesziért - Budakeszi Polgárok Köre

(kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u.108.sz.
képviselő: Farkas Zoltán elnök ... >>

El Ballena Lovaspóló Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Vadász u. 2.
képviselő: dr. Piros László ( alelnök ) - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen -, Szegedi Gábor ( elnök ) - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen -
A magyar lovas kultúra, különösen a lovapóló sportág művelése és oktatása. Az egyesület tagjainak és csapatának a lovaspóló sportágban való magyarországi és külföldi versenyeztetése, a versenyzés elősegítése, az elődök hagyományainak folytatása, ápolása, utánpótlás-nevelés, lovasoktatás. ... >>

Emlékekért Egyesület

(kulturális)

2092 Budakeszi, Szél u. 35.
képviselő: Szokolay Zsolt ( elnök )
Hazánk hősi halottai, történelmi személyiségek, és a magyar nemzet egyéb nevezetes halottai emlékének ápolása a XXI. század technikai vívmányainak felhasználásával, internetes közösségi oldalak és virtuális emlékhelyek kialakítása, fenntartása útján. ... >>

EQUUS CABALLUS Alapítvány a Lovassportért

(sport)

2092 Budakeszi, Füredi u.31.sz.
képviselő: Varga Zoltán
Lovassport, lovaglás, lovas kultúra támogatása. ... >>

ESZEMKÁ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Knáb J. u. 60.
képviselő: Hajdú Attila (elnök)
Budakeszi alapfokú oktatásának támogatása, fejlesztése, a közösség érdekeinek érvényesítése, a szülői szervezetet megillető jogok gyakorlása. ... >>

EuróConsumer Alapítvány a fogyasztóvédelem civil támogatásának elősegítésére.

(egyéb)

2092 Budakeszi, Erdő utca 4.sz.
képviselő: Dr. Petrik János
Az alapítvány a fogyasztóvédelem szervezeteinek fejlesztését a fogyasztói magatartás vonatkozásában az Európai Unió és tagállamaiban már meglévő fogyasztóvédelmi viselkedés, kultúra fejlesztésének elősegítése és a már kialakult fogyasztóvédelmi szervek tevékenységének elősegítése, fejlesztése, új fogyasztóvédelmi szervezetek és formák kialakításának előmozdítása érdekében fejti ki tevékenységét. ... >>

Faluháló Egyesület

(egyéb)

2092 Budakeszi, Fő u. 210.
képviselő: Kertész Antal gazd.vezető, Labbancz Marianna titkár, Várnagy Enikő elnök ... >>

Fejérváry Géza Társaság Egyesület

(oktatási)

2092 Budakeszi, Szél utca 42.
képviselő: dr. Gyaraki Károly Mihály, Mihálykó Sándor, Szászvári Lajos
Biztonságpolitikai és katonai szakmai műhely keretében teret biztosítani a tárgykörbe tartozó kérdések megvitatásához, hogy tagjai és rajtuk keresztül a közvélemény szélesebb körben ismerje meg a Magyar Köztársaság biztonság-, ezen belül honvédelmi politikáját, védelmi felkészültségének állapotát, a Magyar Honvédség és a benne szolgálatot teljesítő katonák helyzetét. ... >>

Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub

(kulturális)

2120 Budakeszi, Fő u.108.sz.
képviselő: Arányi Imréné elnök, Balogh Jánosné ügyvezető titkár, Geizura Gyuláné szervező titkár
Közösségi élet fejlesztése, kulturális szervzet. ... >>

Fiatalok Budakesziért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u. 176.
képviselő: Pintér Judit elnök
Kulturális, sport és oktatási tevékenység ... >>

Football Club 98 Budakeszi

(sport)

2095 Budakeszi, Erkel u.60.sz.
képviselő: Köteles István elnök ... >>

FÖNIX Alapítvány

(egészségügyi)

2092 Budakeszi, Fő u.258.sz.
képviselő: Feketéné Hajdu Zsuzsanna
Az alkoholbetegek társadalmi beilleszkedésének, munkahely és szállást adó kezdeményezések támogatása. Alkoholmentes klub, egyesület segítése. ... >>

GORDON AUTÓ MOTOR Sport Egyesület

(sport)

2092 Budakeszi, Nagyszénászug, Alkotó u.38.sz.
képviselő: Gergely János alelnök, Sziczer András alelnök, Temesfői Örs elnök ... >>

Gyerekköztársaság Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

2092 Budakeszi, Fő u. 108.
képviselő: Horváth Jenő ( elnök )
A gyermekek családban, társadalomban betöltött szerepének hangsúlyozása, nevelésének elősegítése. A szülő-gyermek kapcsolat együttélésének támogatása, a gyermekközpontú oktatás megteremtésének támogatása, hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedésének támogatása. Sportra, egészséges életre való nevelés, a felnőtté válás folyamatának átmenet elősegítése stb. ... >>

Gyermekeink Kiegyensúlyozott Fejlődéséért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Napfény u. 6122 hrsz.
képviselő: Vadász Péterné elnök önállóan
Óvodás korú gyermekek játékos módszerekkel történő nevelése. ... >>

Gyermekláncfű Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Ifjúsági u.1.sz.
képviselő: Hellnerné Szemán Beáta
Az óvodába járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészítése, megteremtése. ... >>

Hazafias Magyarok Szövetsége

(érdekképviselet)

2092 Budakeszi, Erdő u. 144.
képviselő: ifj. Hegedűs Lóránt elnök
a magyar nemzeti értékek és érdekek hatékony védelme ... >>

Hegyvidéki Óvodás Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Szél u. 35.
képviselő: Haraszti Géza ( elnök )
A Budapest Hegyvidéki Táltos Óvoda segítése nevelési és oktatási, valamint képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységben. ... >>

Heiner Hut Bérkilövő Vadásztársaság

()

2092 Budakeszi, Rákóczi u.108/a.sz.
képviselő: Gábos Sándorné ... >>

Hídvégi Mikó Imre Kutató Intézet Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2092 Budakeszi, Rákóczi u. 20.
képviselő: Horváth Tamás
A határon túli magyarság oktatással, kultúrával, tudománnyal kapcsolatos problémáinak megoldására független szakmai műhely létrehozása. A szomszédos országok EU csatlakozásához szükséges tanulmányok támogatása. A határon túli magyarság támogatásának módszertani kidolgozása, ehhez kiadványok készítése. ... >>

Hitel-Világ-Stádium Alapítvány

(kulturális)

2092 Budakeszi, Gábor Áron u 95.
képviselő: Szalai Péter /elnök
Széchenyi István szellemi hagyatékának ápolása. ... >>

Innotech Műegyetemi Innovációs Egyesület

(oktatási)

2092 Budakeszi, Erkel utca 27/B.
képviselő: Schapira György
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Intermédia Motorsport Sport Egyesület

(sport)

2092 Budakeszi, Tiefenweg u.18.sz.
képviselő: Tagai Róbert elnök ... >>

Ir oktatási és Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2093 Budakeszi, Twiefenvég dülő 1414
képviselő: William Taylor
Ir kultura terjesztése, nelyvművészet, költészet, tánctanítás terén. ... >>

Ismerjük meg Egymást Egyesület

(egyéb)

2092 Budakeszi, Jókai u. 24/a.
képviselő: Bartók Béla elnökhelyettes, Nemeskéri István elnök
A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás ... >>

Jobb Kor Polgári Egyesület

(kulturális)

2092 Budakeszi, Reviczky u. 40.
képviselő: Dalotti Tibor elnök, Makk Attila elnökhelyettes
kulturális tevékenység ... >>

Kárpát-medencében Élő Magyarokért Alapítvány

()

2092 Budakeszi, Erdő u.43.sz.
képviselő: Földes István elnök
A kárpát-medencében élő magyar lakosság magyarságtudatának, a nyelvnek, kultúrának megőrzésére segítség nyújtás. Támogatja a magyar nyelven írott könyvek és sajtótermékek eljutatását határon túlra. Az elektromos médiák vételének megkönnyítését. Az elszegényedett települések lakóinak megsegítése, adományok gyűjtésével elsősorban, és azok eljuttatása, elosztása. ... >>

Keszi Alapítvány

(oktatási)

2092 Budakeszi, Fő u. 210.
képviselő: Várnagy Enikő
A honfoglaláskori Keszi szálláshelyek mai utódainak felkutatása, oktatás, szabadidős programok. ... >>

Keszi Kör Egyesület

()

2092 Budakeszi, Napsugár utca 2.sz.
képviselő: Bernáth Béla alelnök együtt, Bokor Istvánné alelnök együtt, Nagy Ferencné elnök önálló képv., Novotny Lászlóné alelnök együtt
érdekképviselet ... >>

KIÚT Pszichiátriai Önsegítő Egyesület

()

2092 Budakeszi, Jókai utca 24/A.
képviselő: Dr. Lajtavári László, Kricsfalusyné Bata Katalin, Menyhért Péter, Varga Istvánné ... >>

Konzultáció Alapítvány

(egészségügyi)

2092 Budakeszi, Napsugár u. 14.
képviselő: Dr. Ormay István
A mentális zavarok korai felismerését és a betegek gyors pszicho- és farmakoterápiás kezelését lehetővé tevő konzultációs-kapcsolati pszichiátriai betegellátási modell kifejlesztését, továbbá az egyén konzultatív orvosi területeken (pl. infektológia) folyó konzultásiós munka feltételrenszerének javítása. ... >>

KOPPANTÓ Közhasznú Alapítvány a hátrányos helyzetű személyek életminőségének javításáért

(szociális)

2092 Budakeszi, Alma u. 4.
képviselő: Vándor Ottóné Jakab IbolyaTerézia
A hátrányos helyetű személyek életminőségének támogatása alapvető élelmiszerek, higiéniás készítmények, tisztítószerek (ingyenes) adományozásával. Az adományokat az Alapítvány szerzi be és osztja szét. Ennek keretében többek között helyszíni segély-akciókat (például: ingyesne elosztás) szervez, illetve gondoskodik arról is, hogy alapvető élelmiszerek, készítmények eljuthassanak olyan rászorulóknak is, akik az adományok átvételére nem tudnak megjelenni. ... >>

Közakarat Egyesület

()

2092 Budakeszi, Reviczky u. 34.
képviselő: Csete György, Füzi Tamás ... >>

Lélek-zet Kapu Holisztikus Ismeretterjesztő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Krúdy Gy. u. 14.
képviselő: Nyisztor Szilvia Judit ( elnökhelyettes ), Újvölgyi Zsuzsanna ( titkár ), Ujvölgyiné Faller Csilla ( elnök )
A természetgyógyászat, természetes gyógymódok, alternatív gyógymódok, ezotéria, spiritualitás alapjainak, témaköreinek előadásokon történő népszerűsítése. A holisztikus gondolkodásmód terjesztése. Egészséges életmódra nevelés. A természetgyógyászat, természetes gyógymódok, alternatív gyógymódok, ezotéria, spiritualitás témaköreiben való önfejlesztő rendezvények, programok szervezése. A fenti témakörökben hagyományok őrzése, megóvása. Közösségépítő tevékenység, elsősorban klubfoglalkozások, szabadidős tevékenység, természetjárás, tanulmány utak keretében. ... >>

LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

(egyéb)

2092 Budakeszi, Domb u. 4755/2. hrsz.
képviselő: Vida József ( önállóan )
A leonbergi német kutyafajta tenyésztése, fenntartása, tenyésztésének elősegítése. ... >>

Lexis Alapítvány

(kulturális,szociális)

2092 Budakeszi, Hársfa u.12.
képviselő: Minárik Krisztián elnök
Angolszász és magyar jogintézmények öszehasonlító vizsgálata, tudományos eredmények széleskörű ismertetése, elsősorban fiatal, pályakezdő, határon túli képzőművészek és zenészek támogatása, kiállítási, megjelenési és fellépési lehetőségeik bővítése. ... >>

MACKÓVÁR Regionális Gyermeknevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Fő út 239.
képviselő: dr. Kovács Zoltán
Óvoda, játszóház, családi napközi (ellátó) intézmény fenntartása. ... >>

Magyar Ír Farkas Barátok Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

2092 Budakeszi, Petőfi u.39.sz.
képviselő: Palotás Péter elnök, Zahorán Magdaléna főtitkár ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület A-47 Egyesület

(sport)

2092 Budakeszi, Szél u.11.sz.
képviselő: Stupek Dezsőné elnök ... >>

Magyarországi Mobil-És Vezetékestelefon-felhasználók Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3.
képviselő: Benkó Sándor elnök, Dr. Jelen Tamás, Dr. Ropolyi Róbert
Érdekvédelem a magyar mobil- és vezetékestelefon-felhasználóknak ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41