Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budakeszi civil szervezetek


Találatok száma: 143
3. oldal

MAJORETT Táncegyesület

()

2092 Budakeszi, Fő u.108.sz.(Művelődési Közp.)
képviselő: Bordács Gáborné, Somlóvári Józsefné elnök ... >>

Makkosmáriai Sportegyesület

(sport)

2092 Budakeszi, Gerinc u. 87.
képviselő: Andrásfay Henriett ( elnök )
A Buda környéki településeken, elsősorban Budakeszin, azon belül is Makkosmárián lakók sportolási lehetőségének bővítése, erre a célra sportlétesítmények létrehozása, fenntartása, üzemeltetése. ... >>

Makkosmáriai Templomért Alapítvány

(egyéb)

2092 Budakeszi, Makkosi út 163
képviselő: Dr. Antalóczy Péter
A makkosmáriai Kegytemplom felújítása, fejlesztése és állagmegőrzése, a tulaj- donos Római Katolikus Egyházzal egyet- értésben. ... >>

Máriamakk Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2092 Budakeszi, Görög u. 15.
képviselő: dr. Simon Attila István (elnök önállóan, a bankszámla felett az elnökség egy tagjával együttesen
Budakeszi-Máriamakk állandó lakosai és egyéb ingatlan tulajdonosai településrészbeli lokális érdekeinek érvényesítése és képviselete, érdekképviselet az önkormányzat felé.
A lakókörnyezet családi házas, üdülőhelyi és gyümölcsös jellegének megőrzése,.
Az 1731-es Krisztus-jelentésnek és a Fogolykiváltó Boldogasszony évszázados tiszteletének méltó hagyományőrzése.
A kegytemplomnak, a búcsújáróhelynek és közvetlen környékének a római katolikus egyházzal való együttműködés keretében történő állagmegóvása.
A településrész környezetvédelmének elősegítése.
A településhez kapcsolódó szellemi, kulturális és egyéb hagyományok ápolása, fennmaradásának elősegítése.
Helyi településfejlesztési tevékenység ellátása.
Ismeretterjesztés, programok, akciók szervezése. ... >>

Molnár György Gimnáziumi Alapítvány

(oktatási)

2092 Budakeszi, Széchenyi u.94.sz.
képviselő: Dr. Dömötörné Papp Hargita
A Budakeszi Gimnázium tehetséges tanulóinak támogatása, jutalmazása. ... >>

Molnár Károly Vadásztársaság

(sport)

2092 Budakeszi, Rákóczi u. 3.sz.
képviselő: Kontra István ... >>

Nagy Gáspár Alapítvány

(kulturális)

2092 Budakeszi, Felkeszi u. 17.
képviselő: dr. Görömbei András ( elnök ), dr. Petrik Béla ( titkár ), Pécsi Györgyi Ágota ( alelnök )
Nagy Gáspár költő életművének ápolása. ... >>

Nagyszénászug Területfejlesztési, Közrendvédelmi, és Közbiztonsági Alapítvány

(közbiztonság)

2092 Budakeszi, Nagyszénászug Fő u. 2.sz.
képviselő: Ifj. Süli Miklós
Budakeszi Város külterületén fekvő Nagyszénászug elnevezésű területrész komplex területfejlesztésének elősegí- tése. ... >>

Nagyszénászugi Civil Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2092 Budakeszi, Kilátó út 6310. hrsz.
képviselő: Belluska Krisztina önállóan, Dr. Müller Tibor elnök önállóan, Kurdi Jánosné önállóan
Budakeszi Város Nagyszénászugi településrészén élők érdekvédelme. A terület környezetvédelme,
közműfejlesztésének elősegítése. ... >>

NECKARSULM-BUDAKESZI-ért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Fő u.179.sz.
képviselő: Szemereki Zoltán
oktatási intézmények támogatása, kultúra, művelődés, művészet támogatása. ... >>

Német Kultúra Közalapítvány

()

2092 Budakeszi, Fő u.179.sz.
képviselő: Ligetfalvi Károly
Német, magyar kultura ápolása, törté- nelmi nemzetiségi műemlékek gondozása, német közösségi ház létrehozása, hely- történeti gyűjtemény elhelyezése. ... >>

NETCONTROLL Informatikai Fejlődést Elősegítő Egyesület

(érdekképviselet)

2092 Budakeszi, Reviczky u. 112.
képviselő: Burján Ervin elnök
Magyarországon jelenleg elérhető kommunikációs technikák felhasználókkal történő megismertetése, a tagok részére szakmai tanácsok nyújtása, internetes honlap fenntartása és az internet népszerűsítése a hazai közvélemény előtt ... >>

NEXTASY Alapítvány

()

2092 Budakeszi, Kert u.28/c.sz.
képviselő: Dr. Fazekas László Lajosné, Takács Anna Mária
Az Alapítvány célja,hogy minőségi vál- tozást indukáljon a narkomán fiatalok kezelésében és rehabilitációjában. ... >>

Olajsajtó Alapítvány

()

2092 Budakeszi, Lejtő u. 4.sz.
képviselő: Gersits Zsolt, Michael Quinn önállóan, Mikulás Gergely
Konferenciák, találkozók szervezése gyülekezeteknek,egyházaknak, könyvek, magazinok kiadása, terjesztése, gyüle- kezetek szellemi támogatása, rászoruló személyek segítése. ... >>

Opál Egészségőrző Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2092 Budakeszi, Rigli u. 2.
képviselő: Dr. Benkő Judit önállóan, Dr. Dévai Judit elnök önállóan, Dr. Lengyel Zsuzsanna önállóan
Rákospalota, Újpalota ésPestújhely lakosainak érdekében a helyi egészségügyi alapellátás segítése abetegségek megelőzése és a korszerűbb gyógyítás céljából, a szükséges műszerek beszerzésének támogatása, az alapellátásban dolgozó orvosok és nővérek szakmai továbbképzésének segítése, egészségügyi felvilágosító ésismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása. ... >>

Orvostovábbképző Akadémia Tudományos Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

2092 Budakeszi, Bolgár u. 20.
képviselő: dr. Kánai Pál önállóan
A magyarországi orvoslás szakmai támogatása és érdekvédelme. ... >>

Pest Megyei AE és AM Klubbok Tagjainak Egyesülete

()

2092 Budakeszi, Fő u.108.sz.
képviselő: Baranyi Béla titkár, Máthé Pál elnök ... >>

PHOENIX Mozgókép Innovációs Társulás Egyesület

(kulturális)

2092 Budakeszi, Rákóczi Ferenc u. 15.sz.
képviselő: Dárday István
Mozgókép alkotások és egyéb művészeti termékek előállítása. Alkotóműhely létrehozása, az új kommunikációs és informatikai újdonságok felhasználásával művészeti alkotások létrehozása. Ehhez a szervezeti, anyagi feltételek megteremtése. ... >>

Pilisi Parkerdő Budakeszi Munkástanácsa

()

2092 Budakeszi, Batthyányi u.8.sz.
képviselő: Horn László elnök ... >>

PRIZMA Duna Liga Alapítvány

(sport)

2092 Budakeszi, Fő u. 108.
képviselő: Harcos István
Sport szociális, egészsegügy támogatása ... >>

PRO CONCORDATIA POPULORUM (Népek Közötti Egyetértésért) Nemzetközi Lovagrend

(szociális,kulturális)

2092 Budakeszi, Erdő u. 43.
képviselő: Nemeskéri-Orbán István (elnök)
Kulturális és karitatív tevékenység. ... >>

Pro Educatione Alapítvány a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumért

(sport,oktatási,kulturális)

2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94.
képviselő: Baumgartner Szilvia elnök
A cím alatti gimnázium oktatás, nevellés támogatása, tárgyi feltételek javítása más oktatási kulturális sportintézménnyel való együttműködés. ... >>

Prohászka Ottokár Alapítvány

()

2092 Budakeszi, Széchenyi u.141.sz.
képviselő: Vágujhelyi Pál elnök
A Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium anyagi és erkölcsi támogatása ... >>

Reneszánsz Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2092 Budakeszi, Székely u.61.sz.
képviselő: Bende István elnök, Hadházy Levente, Keresztes Dóra
Anyaországi és határon túli magyarság körében iskolaalapítás, iskolafenntar- tás, ismeretterjesztés, iskolafelszere- lés, oktatás, nevelés, képességfejlesz- tés. A történelmi egyházak teológiai és művészeti kulturájának, egyházművésze- tének oktatása, ápolása. Kultúrális te- vékenység, kultúrális örökség megóvása, művészeti értékek létrehozása, alkotók és alkotások támogatása stb. A határon túli magyarság kulturális örökség meg- őrzése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. A felsoroltak keretény-keresztyén szel- lemben való művelése. ... >>

Sárkánykard Kung-fu és Wu-shu Sportegyesület

(sport)

2092 Budakeszi, Gábor Á. u. 10.sz.
képviselő: Bakos Erika főtikár önállóan, Herczku Attila elnökhelyettes önállóan, Varga István elnök önállóan ... >>

Segítő Kapcsolatok Alapítvány

()

2092 Budakeszi, Fő u.103.sz.
képviselő: Dr.Sandl Jolán
A Hid Családsegítő Szolgálat munkájának támogatása. ... >>

Sok Lúd Fogyasztóvédelmi Civiljogi és Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2092 Budakeszi, Bolgár u. 20.
képviselő: dr. Kánai Pál ( elnök )
A tagok fogyasztóvédelmi, civiljogi és általános érdekvédelmi képviselete a fogyasztói és polgári jogaik hatékonyabb érvényesítése céljából, segítségnyújtás az ilyen jellegű konkrét jogvitákban, illetve a tipikus fogyasztóvédelmi és civiljogi jogsértések megelőzése az egyesület programjain keresztül. Az egyesület kiemelt figyelmet fordít a fogyasztói jogok érvényesülését elősegítő tevékenységében a méretük, illetve piaci helyzetük miatt erőfölényben lévő gazdasági szereplőkkel szembeni jogvédelemre, illetve a polgárok jogainak érvényesülését segítő tevékenységében a hatósági jogosítvánnyal rendelkező intézményekkel és más személyekkel szembeni állampolgári jogvédelemre. ... >>

Szárnyak Betegségmegelőző és Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

2092 Budakeszi, Ady E. u. 2.sz.
képviselő: Denis Moss
Szociális segítség és szolgáltatás keresztény alapelvek alapján a társadalom minden rétegének. ... >>

Szent György Lovas Egyesület

(kulturális)

2092 Budakeszi, Kálló Esperes u. 14.
képviselő: Dr. Bodó Imre elnök
A ló társadalmi elfogadottságának javítása, a ló a lovaglás, a lótenyésztés és tartás szakszerű ismereteinek terjesztése, a magyar lovaskultúra gazdag hagyományainak újra élesztse, ápolása. ... >>

Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

()

2092 Budakeszi, Ady Andre u. 2..
képviselő: Denis Moss ... >>

Szépia Galéria Művészeti Egyesület

(kulturális)

2093 Budakeszi, Pátyi u. 22/B.
képviselő: P. Kovács József
Alkotó művészek tevékenységének támogatása, tevékenységük tárgyi feltételeinek biztosítása, alkotások értékesítésében való közreműködés, segítségnyújtással a művészek ilyen irányú tevékenységének részleges tehermentesítése. ... >>

Szűz Mária Látogatásáról Nevezett Rend /Vizitáció/

()

2092 Budakeszi, Jókai u. 22.sz.
képviselő: Őszi Valéri M. Gertrúd
Kontemplatív és monasztikus rend. ... >>

Tagai István Közhasznú Alapítványa Budakeszi Ifjúságának Esélyteremtésére

(szociális)

2092 Budakeszi, Vincellér u. 2.
képviselő: Bernáth Béla elnök
Budakeszi olyan hátrányos helyzetű gyermekei, fiatalkorúak életminőségének javítása, életkezdésük, beilleszkedésük segítése, akiknek szülei munkanélkülivé váltak, jövedelmük, mobilizálható vagyonuk nincs az egészséges meleg otthon biztosításában átmeneti segítségre szorulnak. ... >>

Talentum Egyesület

(szociális)

8174 Budakeszi, Esze Tamás u. 14.
képviselő: Varga Rita
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység körében ismeretterjesztés. Ilyen jellegű intézmények fejlesz-
tésének segítése. ... >>

Tarkabarka Kunterbunt Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2092 Budakeszi, Fő u. 72.sz.
képviselő: Kereszturyné Lévai Magdolna
Az óvodai neveléshez oktatáshoz szük- séges feltételek bővítése, fejlesztése. ... >>

TETRA-2002 Alapítvány

(egyéb)

2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 30.
képviselő: Dr. Jekkel Lászlóné dr. Kósa Éva, Dr. Kovács Zoltán, Dr. Sátori Ágnes
Az állat-asszisztált terápiás és állat-asszisztált aktivitás módszerének amerikai pszichológusok által kidolgozott gyógyító módszere magyarországi alkalmazásának, a szakmai protokollok megalapozásának és elkészítésének, valamint a gyógyító munka szabályai kidolgozásának elősegítése úgy, hogy rögzíti azokat az adatokat, tapasztalatokat, amelyek az ilyen tevékenységgel foglalkozó szervezeteknél, szakembereknél keletkeznek, felhalmo- zódnak, ezeket elemzi, a megállapításokat öszegzi és mindenki, legfőképp a szakemberek számára hozzáférhetővé teszi. ... >>

Tiszta Szívvel a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2092 Budakeszi, Széchenyi u. 82.sz.
képviselő: Uhlárné Herczeg Mónika elnök
Az ország területén beteg és segítségre szoruló gyermekek támogatása, életkörülményeik javítása és gyógyulásuk elősegítése. Felszerelések, eszközök beszerzésének elősegítése, ismeretterjesztő kiadványok támogatása, tudományos kutatások megismertetése. ... >>

UWR TISZAVIRÁG VIZISPORT Egyesület

(sport,oktatási)

2092 Budakeszi, Pataki Ferenc u 7.
képviselő: Novotny Tamás Csaba /elnök/
Víz alatti sportok népszerűsítése, tehetséggondozás. ... >>

Vállalkozók Budakeszi Egyesülete

()

2092 Budakeszi, Esze Tamás u.6.sz.
képviselő: Szőlősi Mihály ... >>

Varga Vilmos Alapítvány

(kulturális)

2092 Budakeszi, Esze T.u.14.sz.
képviselő: Szász Éva
Kortárs avangard művészek anyagi és erkölcsi támogatása. ... >>

VÁROSFEJLESZTŐ EGYESÜLET

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

2092 Budakeszi, Őr utca 37.sz.
képviselő: Baross László alelnök, Dr. Végvári Piroska alelnök, Józsa Lajos alelnök, Karvaly Nándor alelnök, Kulcsár András elnök
A város épített és természeti környezetének fejlesztése, megóvása, a közbiztonság és közlekedésbiztonság védelme, együttműködve a polgárőrséggel. Együttműködés más társadalmi szervezetekkel, ... >>

Videobank Alapítvány

(kulturális)

2092 Budakeszi, Rákóczi u. 7.
képviselő: Komáromy- Poros László, Veszely Géza
Politikai portrék, dokumentumok kulturális és művelődési célú feldolgozása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41