Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1116
3. oldal

Atlantis - Studió Alapítvány

(kulturális)

1036 Budapest, Kiskorona 20.
képviselő: Csizek Gabriella ... >>

Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő

(sport)

1038 Budapest, Mező utca 7.
képviselő: Borbély László, Kövesdy Csaba ... >>

Átmánanda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1038 Budapest, Ékszer utca 3.
képviselő: Szandrik László
Segítséget és támogatást nyújtson a gyermekek óvodai, iskolai gondozásával és nevelésével, illetve szabadidős programok szervezésével, nyújtásával, napközis felügyelettel foglalkozó intézményeknek (a továbbiakban együttesen: Intézmények). Az alapítvány céljául tűzi ki az egészséges életmódra nevelésnek, a szabadidő kulturált eltöltésének, a közösségi programoknak a támogatását, biztosítását, az Alapítvány kitüntetett célja fentiek mellett az is, hogy elősegítse a hazai jógaoktatás általános színvonalának emelését, a jógakultúra társadalmi elfogadottságának növelését, és a jógakultúrával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát. ... >>

Autonóm Közösségek Konföderációja

(egyéb)

1039 Budapest, Jendrassik Gy. u. 1.
képviselő: Mátiás András ... >>

Az Amerikai Kémiai Társaság Magyar Szekciója

(egyéb)

1031 Budapest, Záhony utca 7.
képviselő: dr. Guttmann András, dr. Kiss Tamás
Jó kapcsolatot létrehozni és fenntartani az amerikai ésa a magyar kémikusok között. Az Amerikai Kémiai Társaságot népszerűsíteni és Európában érdekeit képviselni, tanfolyamokat, workshopokat és konferenciákat szervezni. Minél jobban megismertetni az Amerikai Kémiai Társaságot Magyarországon, illetve hosszabb-rövidebb ideig Amerikában élő megyar kémikusok körében. A magyar kémikusok figyelmét az ACS tevékenységre felhívni, illetve amerikai kémikusok figyelmét felhívni a magyar kémikusikra, illetve a magyar részlet tevékenységére. A külföldi hosszabb-rövidebb ideig élő magyar kémikusok érdekeit képviselni, intézménylátogatásokon, konferenciákon stb. az USA-ban. ACS publikációk terjesztése/fordítása, megjelentetése Magyarországon. Kapcsolatfelvétel az Amerikában ideiglenesen dolgozó magyar kémikusokkal, illetve a külföldön élő magyar származású kémikusokkal. A Magyar Kémikusok Egyesületének éves közgyűlésén egy fél napos szimpóziumot szervezni, a sikeres magyar-amerikai közös kutatások bemutatása céljából. Kezdeményezni az amerikai kémikusok meghívását pl. Fullbrigt Ösztöndíj révén, hogy magyar egyetemekre látogassanak a magyar egyetemi tantervek hatékonyságának növelésére. ... >>

Az Életveszélyes Angio-Oedemás Betegségek Megelőzésére és Kezelésére Alapítvány

(egészségügyi)

1037 Budapest, Farkastorki lejtő 3.
képviselő: Dr. Farkas Henriette, Kun-Szabó János, Strahlné Spanner Judit
Az életveszélyes ango-oedemás beteg támogatása. ... >>

Az Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány

()

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: Hollós László
Az ökológiai kultúra fejlesztése és terjesztése területén működő különböző társadalmi, önkormányzati és állami kezdeményezések mun- kájának segítése. ... >>

B-9 Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport)

1038 Budapest, Templom u. 17.
képviselő: Komáromi Tibor ... >>

Bajbanjó Szülői Egyesület a Születési Károsodott Gyermekekért

(szociális)

1039 Budapest, Medgyesi Ferenc u. 3.
képviselő: Dr. Torgyán Sándor ... >>

Balatonudvari Kövesdombi Üdülőépítők Egyesülete (4365/2003)

(érdekképviselet)

1038 Budapest, Ürömi út 18/B.
képviselő: Láng László
Balatonudvari 015/5-től 31-ig, 021/5-től 39-ig, 017/2től 8-ig terjedő hrsz. alatti ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatásával, üdülőövezetté történő minősítésének, nyilvántartásba vételének, közművesítésének elérése, s a cél érdekében az egységes fellépés ... >>

Baloldali Baráti Kör

()

1031 Budapest, Sujtás 3.
képviselő: Belik György ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás Óbudai Szövetsége

(érdekképviselet)

1033 Budapest, Szérűskert u. 1.
képviselő: Pánczél Ferenc ... >>

BALU Úszó Egyesület

(sport,oktatási)

1038 Budapest, Rókahegyi út 52.
képviselő: Gedeon András
A gyermekek és az ifjúság egészséges életmódra nevelése az úszásoktatáson keresztül tömegsport és szabadidősport jelleggel. Sportszolgáltatás nyújtása. ... >>

Bánkuti Racing Team Sportegyesület

(sport)

1031 Budapest, Boglya u. 1-5.
képviselő: Bánkúti Gábor ... >>

Baráthosi-Imaoka-Illyés-Bacskulin Magyar-Japán-Turáni Egyesület

(kulturális)

1034 Budapest, Bécsi út 88-90. I. 2./79.
képviselő: Szabó Lóránt
A magyar-japán-turáni őstörténet közös vonatkozásainak kutatása és népszerűsítése. ... >>

BÁRDOSI KÜZDŐSPORT AKADÉMIA Sportegyesület

(sport,kulturális)

1039 Budapest, Bálint György utca 19. III./9.
képviselő: Bárdosi Sándor István
a különböző tradicionális, valamint modern harcművészeti ágak - utóbbi tekintetében ide értve az ún. "kevert harcművészet"-i stílusokat is-, továbbá birkózás, valamint ökölvívás, mint küzdősport verseny- és szabadidősport tevékenységek népszerűsítése, fejlesztése, szervezett segítése,
-tagjainak a sporttevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzéséhez anyagi hozzájárulás, valamint erkölcsi támogatás nyújtása,
- versenyeket rendez, továbbá az azokkal kapcsolatos rendezvényeket szervez és bonyolít, egyúttal terjeszti azt a filozófiát, amelyet a jelölt küzdősportok, illetve harcművészetek, mint sportágak és mint életmód meghatároz,
- más, elsődlegesen sporttal foglalkozó szervezetek és a sportegyesület közötti együttműködés szervezése, illetve külföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás. ... >>

Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság

()

1036 Budapest, Lajos u. 103.
képviselő: Dr.Bod Péter Ákos elnök önállóan, Dr.Halzl József ketten együtt, Dr.Pakucs János ügyv.eln. önállóan, Dr.Papanek Gábor ketten együtt, Dr.Závodszky Péter ketten együtt
Baross Gábor hitvallásának ápolása. ... >>

Bátor Tábor Alapítvány

(egészségügyi)

1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
képviselő: Küllői Péter
A Bátor Tábor program szervezése, koordinálása, működtetésének elősegítése az egész ország területén. A program célja komplex terápiás rekreációs programok megvalósítása daganatos és más krónikus betegséggel élő gyermekek és családjaik részére. Az országos szintű program a gyermekek gyógyulását, társadalmi visszailleszkedését segíti, és az önmagukba vetett hitet erősíti intenzív élményterápia alkalmazásával, nyári gyermektáborok, ősszel és tavasszal hétvégi családi táborok valamint évközi programok formájában. ... >>

Bécsi út 343.sz. Bérlőinek Egyesülete

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Bécsi út 215. IV.19.
képviselő: Tálas István ... >>

Bécsi úti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Bécsi út 375.
képviselő: Divinyi Lászlóné, Kádár Péter, Pricz Istvánné, Sedyó János, Szappanos László
A Bécsi Úti Általános Iskola diákjainak testi,szellemi fejlődésének, szabadidejük szinvonala- sabb eltöltésének segítése,az iskola taneszközökkel éssporteszközökkel való jobb biztosítása. ... >>

Békásmegyer-Csillaghegy Diák és Tömegsport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1039 Budapest, Himző u.7. X/56.
képviselő: Hamar Sándor
Békásmegyeren és Csillaghegyen az iskolai és iskolán kívüli ifjúsági és diáksport, valamint a lakóhelyi és tömegsport tevékenység támogatása. ... >>

Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány

()

1039 Budapest, Csobánka tér 8.
képviselő: Csire János
Az igehirdetés és gyülekezeti élet tárgyi feltételeinek a biztosítása, templom építésének kezdeményezése. ... >>

Békásmegyeri Lakótelepi Egyesület

()

1039 Budapest, Víziorgona utca 10. IV/39.
képviselő: Bús Balázs
Lehetőséget teremteni a Békásmegyeren élők számára a közösséget éríntő, közérdekű döntésekben való részvételre, érdekképvisletre. ... >>

Békásmegyeri Montessori Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Juhász Gyula utca 50. IV./15.
képviselő: Békési Tiborné, Bencsik Lászlóné elnök, Molnár ILdikó, Szágosné Herdó Krisztina, Varga Jánosné
Az alapítvány segíti a Gyermeksziget Montessori Óvodát abban, hogy a társadalmi igényeknek megfelelő körülmények között nevelhesse az óvodába járó gyermekeket testi és lelki egészségük magasabb szintű kibontakoztatásában. ... >>

Békásmegyeri Petanque Club

(sport)

1039 Budapest, Sarkadi 7.
képviselő: Balázs Miklós, Novák Miklós ... >>

Békásmegyeri Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

1039 Budapest, Boglár u. 12.
képviselő: Boros László ... >>

Békásmegyeri Szent József Alapítvány

(kulturális)

1038 Budapest, Templom 18.
képviselő: Varga Gábor
A Budapest, III.kerületi Szent József egyházközséghez tartozó templom és plébánia épületeinek és berendezési tárgyainak, köztéri feszületeinek és szobrainak restaurálása és karbantartása, valamint az egyházközség szociális, ifjúságnevelési és kultúrális céljainak megvalósítása. ... >>

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub

(sport)

1039 Budapest, Lukács Gy. u. 4.
képviselő: Szabó László ... >>

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1039 Budapest, Csobánka tér 7.
képviselő: Papp Lajos
A Veres Péter Gimnázium és a lakosság idegen nyelvi oktatásának támogatása. ... >>

Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
képviselő: Dr. Béres Józsefné
Betegségmeglőző gyógyÍtó, tudományos, kutatási környezetvédelmi, műemlékvé- delmi, kulturális, oktatási, diák és tömegsport, öregek, hátrányos helyze- tűek, menekültek támogatása. Szakember- képzés, rendezvények támogatása. ... >>

Béres Egészség Hungarikum Alapítvány Közhasznú Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
képviselő: Dr. Béres Józsefné önállóan, Dr. Kónya Csaba önállóan, Hubay Andrea elnök önállóan
A magyar lakosság egészségi színvonalának emelése, azaz az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében tudományos, kutatási, oktatási, környezetvédelmi, kulturális, tömegsport célok megvalósítása, valamint a határon túli magyarok e célokkal öszhangban álló megsegítése, illetve e célokkal kapcsolatos információs feladatok ellátása. ... >>

BIBIC Szabadidős Vizisport Egyesület

(sport)

1033 Budapest, Nánási 45.
képviselő: Dr.Bandics István
A társadalmi szervezet célja a rendszeres sportolás (versenyzés, egészségmegóvás, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a Római part vízisportéletének fellendítése, vízitúrák és kirándulások szervezése, az ifjúság egészséges életmódra nevelése, a vízijártasság megszervezésének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása). ... >>

BICE-BÓCA Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért

(szociális)

1032 Budapest, San Marco 76.
képviselő: Czeglédiné Kovács Ágnes, Nász Margit
A gyermekek és fiatalok támogatása. ... >>

Bichon Fajták Egyesülete

(egyéb)

1038 Budapest, Óbor u. 18.
képviselő: Máté István ... >>

Bike Segély Alapítvány

(egyéb)

1037 Budapest, Hunor út 56-58. C./14.
képviselő: Lövey Ádám Gergely
Bike Segély Alapítvány elsődleges célja a motoros balesetek megelőzése és számának csökkentése. hazánkban a motoros balesetek száma egyre növekszik. Ennek fő oka az, hogy egyre több motorkerékpárt értékesítenek, de a motorozás, illetve a motoros kultúra még kevéssé ismert, kialakulatlan. A motorosokat a forgalom többi résztvevője sokszor nem veszi észre, mert eddig kevés motoros vett részt a forgalomban, így a többi forgalomban résztvevő nem is számít rá. Az alapítvány a balesetek megelőzése érdekében az autósok figyelmét szeretné felhívni a motorosokra és ezzel csökkenteni a balesetek számát. ... >>

Biztonsági Klub

(kulturális)

1033 Budapest, Kórház 9.
képviselő: Frank György, Szalánczy Béla, Tömpe József ... >>

Biztonságos Motorozásért Egyesület és Motoros Érdekvédelem

(sport,érdekképviselet)

1031 Budapest, Csikóvár utca 12. b.
képviselő: Juhász Varga Gábor
a biztonságosabb motorozás elősegítése. ... >>

Blue Banana Club Sportegyesület

(sport)

1037 Budapest, Kiscelli köz 4.
képviselő: Gyarmati Ágoston, Orczy Gergely ... >>

BME Közlekedésmérnök Hallgatók Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

1034 Budapest, San Marco utca 28-30. fszt./2.
képviselő: Szakály András elnök
Hagyományőrzés, hagyományápolás keretében feleleveníteni és élővé tenni az ősmagyar és sztyeppei történelmi íjászhagyományokat; a magyar (kárpát-medencei) történelem, ezen belül elsődlegesen a honfoglalás-kori életmód, történelem, kultúra hazai ápolása, bemutatása, annak megismertetése, terjesztése, kutatása és ápolása, érdeklődés felkeltése; kirándulások szervezése magyar történelmi helyszínekre; kulturális és sporttevékenység végzése. ... >>

BÓBITA Római úti Lakótelep Óvodásait Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1030 Budapest, Vitorla 6.
képviselő: Bihari Lászlóné
A Római úti lakótelepi óvoda szemléltető játékeszközeinek és könyvtárának folyamatos bővítése, jóminőségű foglalkozási anyagok és audiovizuális eszközök beszerzése, gyermekkirándulások és ünnepek költségeinek fedezése. ... >>

Boldog Aki Énekel Alapítvány

(kulturális)

1039 Budapest, Boglár u. 6.V.30.
képviselő: Erdős Ákos
Kulturális. ... >>

Boldog Özséb Szeretet Egyháza

()

1032 Budapest, Zápor u. 53.
képviselő: Gáspár Margit, Sallay Gyula, Takács Ervin ... >>

Boldog Salamon Kör

(kulturális)

1038 Budapest, Templom u. 38.
képviselő: Czakóné Simon Éva, Cserta Gáborné, Gallai Máté
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a magyar kultúra légszélesebb értelemben vett bemutatását, gyarapítását. Ápolja és népszerűsíti a középkori keresztény magyar és egyetemes kultúrát, Boldog Salamon magyar király emlékét és tiszteletét, a középkori lovas és íjász testgyakorlást, a magyar képzőművészet és kézművesség megőrzött és élő hagyományait, a hét szabad művészet valamennyi ágát, különös tekintettel az irodalomra, a képzőművészetre és a zenére, valamint a filmre és a modern elektronikus médiumokra. ... >>

Bolyai Makett Klub Egyesület

(egyéb)

1032 Budapest, Ágoston utca 1.
képviselő: Hajba László alelnök, Somogyi Balázs elnök, Szabó Zoltán alelnök
A makettezés, mint hasznos szabadidős tevékenység minél szélesebb körben történő megismertetése. ... >>

Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1030 Budapest, Bécsi út 175-177.
képviselő: P. Havasi József
A kallódó ifjúság szellemi, lelki, erkölcsi nevelése BOSCO Szent János, a Szalézi Rend alapító nevelési módszere és elvei alapján, a rászoruló fiatalok támogatása. ... >>

Bossányi Katalin Emlékalapítvány

(kulturális)

1036 Budapest, Lajos utca 118-120
képviselő: dr. Gergely Pál, Vámos Tibor
Bossányi Katalin emlékének megőrzése és ápolása, a tisztesség és felkészült újságírói munka értékének társadalmi, szakmai megbecsülése. ... >>

Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület

(sport,természetvédelem)

1031 Budapest, Vitorla utca 13. 3.em./7.
képviselő: Krieger István, Vörösváry Csaba
Sport és szabadidős tevékenység. ... >>

Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület

(kulturális)

1032 Budapest, Szőlő u.72 fsz.
képviselő: Tauner Tibor, Wittinger László ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41