Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1116
4. oldal

Brettschneider Alapítvány

(kulturális)

1034 Budapest, Kecske u. 24/C.
képviselő: Szabó Anna
A kallódó művészek felkarolása, pártolása. ... >>

Bridzs-barátok Klubja Egyesület

()

1033 Budapest, Zab u. 3. II./7.
képviselő: Hajlik Gábor
A bridzs (ami világszerte elismert szellemi játék), mint szabadidős tevékenység szervezett keretek közötti művelése, ennek helyi és országos szinten történő elősegítése. A bridzs népszerűsítése és terjesztése, hozzájárulás a szabadidő kultúrált eltöltéséhez. A klub szabadidős rendezvényeket szervez és bonyolít, tagjait tájékoztatja a hazai bridzs-eseményekről. Tagjai indulását elősegíti és támogatja a hazai bridzs-rendezvényeken. A többi hazai bridzs-klubbal együttműködik, tevékenységüket támogatja. Tanfolyamok szervezésével elősegíti a bridzs elterjedését. ... >>

Buda - túra Sport Egyesület

(sport)

1032 Budapest, Bécsi út 221. 1/2.
képviselő: Varga Richard
A sport népszerűsítése, magas színvonalú szakmai tevékenységgel kulturáltan kiszolgálni a közösséget. ... >>

Budaházy Családkutató és Hagyományápoló Alapítvány

(kulturális)

1037 Budapest, Góbé u. 15.
képviselő: Budaházy Miklós
Családfakutatás, családtörténeti kutatómunka támogatása. ... >>

Budai Akrobatikus Sport Egyesület

(sport)

1038 Budapest, Határ út 15
képviselő: Mester Gábor
A sport társadalmi fontosságának képviselete. Ezen belül kiemelt célja az akrobatikus torna társadalmi elismerésének növelése a gyerek- és ifjúsági korosztály minél szélesebb rétegének bevonásával. A rendszeres testedzés igényének felkeltése és megtartása. ... >>

Budai Kórház Dolgozóinak Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

1039 Budapest, Kabar u. 13. III/18.
képviselő: Steiner Sándor
A B.I.K. kht.-nál munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok érde- keinek képviselete. ... >>

Budai Motor Club

(sport)

1037 Budapest, Rádl Árok 1.
képviselő: Kovács Gyula ... >>

BUDAKE ROM Kulturális és Szabadidős Egyesület

(kulturális)

1032 Budapest, Szőlő u. 78.
képviselő: Musa Zoltán ... >>

Budapest Art Stúdió Alapítvány

()

1033 Budapest, Hajógyár 2/A-B.(Zichy kastély)
képviselő: Hatos Ottó dr., Terebessy László
A Budapesti Art Stúdió tevékenységének elindítása. ... >>

Budapest Bérkilövő Vadásztársaság

()

1038 Budapest, Donát u. 9.
képviselő: Pintér István
A tagjai vadászatának elősegítésének érdekében bármely szervnél és szervezetnél eljárnon. A Társaságot, vagy a vadászokat ért sérelem esetén eljárjon. ... >>

Budapest Csocsó Sportegyesület

(sport,oktatási)

1037 Budapest, Erdőszél köz 22.
képviselő: Al Sieady Marwan
A csocsó sportág hazai népszerűsítése, a csocsó oktatás színvonalának növelése, valamint a hazai fiatalság körében való terjesztés. ... >>

Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2. VII/64.
képviselő: Szűcs János
1. A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a közrend- és közbiztonság védelme, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenység a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve.
2. A bűnalkalmak korlátozása, a felderítetlen bűncselekmények számának csökkentése, a lopott gépjárművek felkutatása, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Raktár utca 52.
képviselő: Ziegler Csaba
Elsődlegesen tagjainak sportolási és más mozgáskultúrához kötődő tevékenységének elősegítése, szervezése. Az egyesület céljainak elérését a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységek kifejtésével kívánja elősegíteni. Így a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül különösen 14. alpontban szereplő sporttal kapcsolatos tevékenységekkel kíván hozzájárulni a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosításához, a sportos életmód népszerűsítéséhez, a sport iránti igény felkeltéséhez, az egyesület tagjainak neveléséhez, a közösségi élet kibontakoztatásához. Az egyesület lehetőséget biztosít az egyesületi tagok és más személyek rendszeres testedzésére, sportolására, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelés és sporttevékenységét. ... >>

Budapesti Egyetemi Lelkészség Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Kórház u. 37.
képviselő: Szűcs Balázs
Hitbuzgalmi, vallási és kulturális rendezvények szervezése, a katolikus egyetemi és főiskolás ifjúság támogatása és a Budapesti Egyetemi Lelkészség működőképességének segítése. ... >>

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány

()

1036 Budapest, Lajos utca 48-66. C.
képviselő: Dr. Marschall Miklós
A magyar zenei kultúra - különös tekintettel a Főváros lehető legmagasabb színvonalú zenei életének elősegítése - érdekében a Főváros Zenekarának működtetése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány

(szociális)

1037 Budapest, Erdőalja u. 174/B.
képviselő: Dr.Nagy László Gyula elnök, Lakatos Katalin titkár
Központi idegrendszeri sérült, megkésett pszichomotoros fejlődésmenetet mutató, értelmi sérült, mozgássérült, autista, halmozottan sérült pszichoorganikus szindrómás gyermekek számára állapotmegőrző, rehabilitáló, tornatermi valamint fejlesztő programok létrehozása és megvalósítása. ... >>

Budapesti Kamarazenei Egyesület

(kulturális)

1036 Budapest, Kiskorona 7.
képviselő: Bánfalvi Béla ... >>

Budapesti Korcsolyázó Egylet

(sport)

1034 Budapest, Kecske utca 17. fsz./2.
képviselő: Czakó György, Harmat Tamás, Sarlós Gáborné
Tagjainak korcsolyázási, edzési és versenyzési lehetőséget biztosítson, ezzel az egészséget és az eredményekkel az ország jó hírnevét szolgálja. ... >>

Budapesti Kórus Egyesület

()

1032 Budapest, Szőlő köz 4.
képviselő: Bán László főtitkár, Gadó Gábor titkár, Kiss Attila, Pödör Ferencné elnök, Sós Mihály elnökhelyettes
Zenei közizlés formálása, hazai és külföldi kóruskultúra ápolása. ... >>

Budapesti Közgazdaságtudományi Kutató és Fejlesztő Alapítvány

(oktatási)

1031 Budapest, Homokos dűlő 2/B.
képviselő: dr. Lelkes Izabella
A közgazdaságtudományok kutatásának és oktatásának szakmai fejlesztése a kiemelkedő eredményeket elérő egyetemi oktatók, tanárok és tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének, tudományos munkájának, szakmai gyakorlatának, tananyagfejlesztésének és egyetemi tankönyvkiadásának támogatásán keresztül; valamint hozzájáruljon a pedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez. ... >>

Budapesti Mentőalapítvány

()

1038 Budapest, Hegycsúcs utca 3.
képviselő: Andics László dr.
A fővárosban és környékén tartózkodók mentőellátásának magasabb színvonalon történő biztosítása. ... >>

Budapesti Nemzetközi Egyház

()

1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
képviselő: Chauncey Bixler Jr. Otto, Szűcsné Weiser Ágota ... >>

Budapesti Panziósok Szövetsége

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Remetehegyi 91.
képviselő: Antal József dr. ... >>

Budapesti Székely Kör

(kulturális)

1032 Budapest, Bécsi út 225. VIII.47.
képviselő: Beke György, Ferencz Vilmos, Forró Magdolna, Kator Tamás
A kör célja a közösséghez tartozó egyént is megnyomorító közösségi halál elkerülése: a közösségi élet, az együvétartozás tudatának fejlesztése a székely sajátosság megőrzése. A szervezet célja továbbá egymás megismerése, közösségi ünnepek kezdeményezése, hagyományos népi események, mulatságok tartása, népi együttesek és szakkörök létrehozásának elősegítése, tanfolyamok tartása, kiállítások, valamint tudományos, irodalmi előadások szervezése, a székelyekkel foglalkozó írások közreadásának szorgalmazása, a székely gyermekekkel való foglalkozás, az áttelepült székelyek beilleszkedésének elősegítése, tanácsadó és tájékoztató iroda létrehozása, a szülőföldön élő székelység életkörülményeinek javítása, időszakos kiadmány létrehozása, Székely ház létesítése. ... >>

Budapesti Vonósok Alapítványa

(kulturális)

1036 Budapest, Kiskorona 7.
képviselő: dr. Bárdos Péter
A magyar zenei kultúra terjesztése, a zenekar működési feltételeinek, tevékenységének támogatása. ... >>

CAFÉ BÁBEL Egyesület

()

1038 Budapest, Tulipán utca 11.
képviselő: Zentai Violetta ... >>

Cargo Mozdonyvezetők Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1035 Budapest, Miklós utca 13. VIII/42.
képviselő: Révész György
A Rail Cargo Hungaria Zrt. mozdonyvezetőinek érdekvédelmi tevékenységeinek ellátása. Rendezvények lebonyolítása az érdekvédelemmel összefüggésben. ... >>

Carl Lutz Alapítvány

()

1031 Budapest, Malomkerék u. 1.
képviselő: Körmendy Ferenc
Carl Lutz, Svájc volt alkonzulja és cionista társai, a haluc fiatalok által 1944-ben megszervezett embermentés emlékének őrzése. A Budapest, V. Vadász u. 29. számú házban ("Üvegház") emlékszoba berendezése és üzemeltetése, annak internetes megjelenítése. Megemlékezések, rendezvények kezdeményezése és megszervezése, kiadványok szerkesztése és támogatása. ... >>

Cassandra Táncművészeti és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1039 Budapest, Juhász Gyula utca 52. IV./13.
képviselő: Takács Zsuzsanna
Versenyeztetési és versenyzési tevékenység a táncművészet és sporttánc területén. A művészeti és sporttáncok népszerűsítése. ... >>

CHEF (R) Hungary Testi és Lelki Egészséget, Nevelést és Oktatást Támogató A.

(intézményi,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Harrer Pál 14.
képviselő: Carl Nickerson dr., Királyné dr. Dévai Margit, Therese Destito Peterson
Iskolai és közösségi testi és lelki egészség és nevelés, valamint minőségi életszemlélet népszerűsítése. ... >>

CIKLON Alapítvány

(sport,oktatási)

1038 Budapest, Bebó Károly u. 9. III.em. 12.
képviselő: Erdélyi Dénes
A tehetséges, igéretes sportpályafutás előtt álló fiatal műkorcsolyázók támogatása. ... >>

Citrus Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Gúla utca 26/b.
képviselő: Földházi Árpád
Az európai közösség népeihez való tartozás tudatos elkötelezettségű vállalása és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet mindenterületén. Az egészség építésének, megőrzésének, helyreállításának segítése. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Tudományos tevékenység. Nevelés-oktatás, ismeretterjesztés. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Civil Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1031 Budapest, Ányos utca 11.
képviselő: Balázs Ferenc
A társadalmi és tudományos haladás elősegítése a demokratizmus, pluralizmus, a hozzáértés és a nyíltság elvei alapján. ... >>

Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1034 Budapest, Seregély utca 11.
képviselő: Magyar László
Újlak városrész, s ezzel Budapest érintett kerületeinek a környezet- és élővilág védelmével egységben történő fejlesztésének elősegítése, abban kiemelten az épített környezetre vonatkozó kérdések, tervek és beruházási jellegű programok, helyi építésügyi és környezetvédelmi szabályzatok, elképzelések széleskörű megismertetése, környezet- és hatástanulmányok elkészíttetése és megvitatása, valamint a mindezért felelős állami és önkormányzati szervezetek, hatóságok környezetvédelmi és az épített környezettel kapcsolatos munkájának figyelemmel kísérése. ... >>

CLUB 145 Sport Egyesület

(sport)

1035 Budapest, Kerék u. 6. VIII.46.
képviselő: Ács László ... >>

Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5.
képviselő: Tálosi Tamás
Diákok egészséges életvitelének és oktatásának elősegítése a közoktatási intézményekben tanuló iskolatejjel történő ellátásával.
Az alapítvány másodlagos célul tűzi ki a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek esélyegyenlőségének biztosítását és beilleszkedésük elősegítését az információs társadalomba. ... >>

Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány

(szociális)

1037 Budapest, Kiscelli köz 5. c.
képviselő: Jákfalvy-Dragán Edit, Nyéky Kálmán Gyula
A családok és a fiatalok támogatása, bioetikai ismeretek terjesztése. ... >>

Családi Válságban Élők és Egyedülállók Országos Érdekvédelmi Társadalmi Szervezete

(érdekképviselet,egyéb)

1032 Budapest, Vörösvári út 7.
képviselő: Farkas Ilona, Országbíró Zoltán
a párkapcsolati válságban élők és gyermekeik, magánéleti válságban élők, egyedülállók, gyermekeiket különélőkként nevelő szülők családi-társadalmi környezet és egészséges életmód, jogi szabályozói környezeti feltételek területein érdekvédelmének elősegítése. ... >>

Családőr Egyesület

(közbiztonság,szociális)

1034 Budapest, Zápor utca 14. B.
képviselő: Balázs Gyula
a társadalomban egyre erőteljesebben jelen levő családon belüli erőszakkal szembeni fellépés törvényes keretek közötti támogatása. ... >>

Csalogány Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1034 Budapest, San Marco utca 48-50.
képviselő: Aladi Kálmán Zsoltné
Az óvodások és a tanulók oktatásával, nevelésével, képzésével kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek biztosítása. ... >>

Cselekvő Szeretet Egyesület

(szociális)

1039 Budapest, Petőfi u. 9/b.
képviselő: Dr. Csókay András, Dr. Nagy László, Dr. Pataki Gergely ... >>

Csengettyű Alapítvány a Zeneoktatás Támogatására

(oktatási)

1036 Budapest, Lajos utca 142. I. 2.
képviselő: Fábián Zoltán
A gyermek-, ifjúsági- és a felnőtt zenei oktatás, valamint a zenei szakképzés támogatása. ... >>

Csibészke Családi Napközi Alapítvány

(oktatási)

1039 Budapest, Pünkősdfürdő utca 2. I./4.
képviselő: Prevics Borbála
Családi napközi otthon keretében a gyermekek napközbeni nevelése, képességfejlesztése, ellátása, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. ... >>

Csillaghegy Az Ovisokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Hunyadi 10.
képviselő: Rikker Tiborné
Óvodáskorú gyermekek magasszintű testi és szellemi fejlődésének elősegítése ... >>

Csillaghegy betegeiért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1038 Budapest, Vasút sor 1.
képviselő: dr. Telegdy Margit
Természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bevonásával hozzájárulni a lakosság betegség megelőző, gyógyító tevékenységének anyagi alapjai megteremtéséhez. A népbetegségek kockázati tényezőinek szűrése a lakosság körében. Szűréshez szükséges tárgyi eszközök széles körű használatának elősegítése. A rizikó szűrésekre szükséges technikai feltételek javítása. Egészség megelőző programok kidolgozása és oktatása. A Budapest III. kerület Vasút sor 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelő ellátási színvonalának emelése, korszerűsítése az alapító okiratban megjelölt célfeladatok jobb ellátása érdekében. ... >>

Csillaghegyi Bölcsőde- és Óvodaépítést támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Lángliliom utca 3.
képviselő: dr. Tósoky Balázs
Csillaghegyen, illetve közvetlen környezetében egy új korszerű bölcsőde- és óvoda létrehozásának elősegítése; támogatók felkutatása; és a már létrejött intézmény működtetésének és fejlesztésének támogatása. ... >>

Csillaghegyi Csigaház Alapítvány

()

1038 Budapest, Perje u. 8.sz.
képviselő: Dr. Dollenstein István, Kovács Géza, Takács János
A hazai és a nemzetközi pedagógiai, nevelési elvek és koncepciók magas szintű megvalósítása. ... >>

Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány

()

1038 Budapest, Mező u. 12.
képviselő: Kiss Zoltán
Budapest, III.kerületének északi részére az evangélikus gyülekezet tanítói, lelkigondozói és szociális-diakóniai szolgáltatásának támogatása, gyülekezeti Központ, ... >>

Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány

(szociális)

1039 Budapest, Lehel 14.
képviselő: Turny Tiborné
A csillaghegyi római katolikus közösség újjászerveződésének és a vallás erkölcsi és társadalmi válságleküzdésére irányuló tevékenység támogatása. ... >>

Csillaghegyi Kulturális Egyesület

(kulturális)

1039 Budapest, Mátyás király 13-15.
képviselő: Nádasdy Vilma
A csillaghegyi és óbudai kulturális élet képviselőinek összefogása és szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41