Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1116
5. oldal

Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1038 Budapest, Mező utca 10. II./6.
képviselő: Kelen Balázs
Tagjai és a vele kapcsolatban álló iskolák tanulói, lakóközösségek és érdeklődők részére a rendszeres testedzés, sportolás lehetőségének biztosítása; a szabadidősport terjesztése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Csillaghegyi Munkás Tornaegylet

(sport)

1038 Budapest, Márton 2.
képviselő: Boldizsár Imre
Tömegsport és versenyszerű sportolás lehetőségeinek biztosítása. ... >>

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

(érdekképviselet)

1039 Budapest, Mátyás király út 77.
képviselő: Láng László
lehetőséget biztosítani a Csillaghegyen élők, alkotók számára a közösséget érintő, közérdekű kérdésekben való részvételre, érdekeinek képviselete. ... >>

Csillaghegyi Szövőgyár Sporthorgász Egyesülete

(sport)

1030 Budapest, Kalász 30-32.
képviselő: Szauer János ... >>

Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1038 Budapest, Ezüsthegy utca 76.
képviselő: Bogár Vera, Gyenes Zsuzsa elnök, Seres György, Soltész Ágnes, Trifonov András
A gyermeknevelés megújulása érdekében helyi kezdeményezéssel és öntevékeny, aktív közreműködéssel "Waldorf" pedagógiai rendszerű intézmények alapítása, ehhez a szellemi-, anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésük megszervezése és - külső segítséggel, források biztosításával - a Waldorf pedagógiai intézmények fenntartása, illetve mindezek elősegítése. A Waldorf pedagógiai alapelveinek megismertetésében és alkalmazásában való közreműködés. A Waldorf pedagógia szemléletének megismertetése és bevezetése hagyományos intézményekbe, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A Waldorf pedagógia szemléletének megismertetése a hagyományos módszerrel oktató intézményekben. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység, gyermekfelügyelet. ... >>

Csillagrendszer Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Verhovina u. 4.
képviselő: Gajzágóné Bényei Mária
Egyesítse a legkorszerűbb technikai, tudományos ismereteket, oktatási módszereket. Tevékenységével széles körben elősegítse az ipar, a kereskedelem, illetve a fogyasztók európai integrációs folyamatokban elvárt fejlődését mind tartalmában és mind minőségében. Munkánk során fokozott hangsúlyt kívánunk fektetni a már említett tényezők társadalmi kultúránkban történő megfelelő beillesztésére, mely által elérhetjük, hogy célcsoportjaink számára az Európai Unió természetes működési közeggé és élettérré váljon. ... >>

Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.
képviselő: Gólyáné Kaszás Erzsébet
Gyermek és ifjúságvédelmi, művelődési és szabadidősport szervezése, valamint a Budapest, III.ker. Bárczi Géza u. 1. sz. alatt Napközi- otthonos Óvoda gyermekei jobb ellátásáért. ... >>

Cuhai Vén Róka Vadásztársaság

()

1039 Budapest, Aradi u. 10/c.
képviselő: Sasvári Gyula elnök ... >>

Culturelle Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1039 Budapest, Kossuth Lajos utca 14.
képviselő: dr. Gecsőné Glaser Judit
A magyar és európai kulturális értékek folyamatos koherenciájának megteremtése, egyfajta kulturális misszió. Értékteremtő munkálkodása közben az Alapítvány különösen nagy figyelmet szentel a kulturális értékek teremtésének és népszerűsítésének. Tevékenysége közben törekszik a párbeszéd lehetőségének kiterjesztésére nők és férfiak, kisebbség és többség, az európai közösség és annak nemzetei, a felnőttek és az ifjúság között; valamint az egészséges életmód tudatos népszerűsítése. ... >>

Czabán Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Vörösvári út 93./Czabán Samu Á
képviselő: Földvári Györgyné, Szabóné Varga Erzsébet, Takács Lászlóné
A Czabán Samu Általános Iskolában folyó tanítás, nevelés színvonalas körülményeinek biztosítása. ... >>

Cziráky-Kastély Műemléki Alapítvány

()

1037 Budapest, Bécsi út 284.
képviselő: Varga Zsuzsanna
A lovasberényi Cziráky-kastélyegyüttes (kastély,kápolna,gazdasági épületekés park) műemlékeinek feltárása, helyreállítása, és műemlékileg látogatóvá tétele. ... >>

DANUBIA Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1031 Budapest, Ányos u. 15. II/4.
képviselő: Ács Péter, Gál Béla, Héja Domonkos ... >>

Darazsak TSE.

(sport,oktatási,kulturális)

1031 Budapest, Keszkenő utca 19. II//8.
képviselő: Zsimala-Tóth Kata
A tagság és környezete részére sportolási lehetőség megteremtése, szakmai, kulturális képzésének támogatása. ... >>

Darnyi Tamás Sport Club

(sport)

1036 Budapest, Árpád fejedelem u. 62.
képviselő: Darnyi Tamás ... >>

Darnyi Tamás Sportegyesület

(sport)

1036 Budapest, Árpád fejdelem útja 62.
képviselő: Darnyi Tamás
Egyesületi élet és sportolási alkalom megteremtése. ... >>

Debreceni Orvostudományi Egyetem Baráti Köre

()

1031 Budapest, Vitorla u. 11.
képviselő: Dr. Tankó Attila, Percze Károly ... >>

Délegyházi Vadásztársaság

()

1036 Budapest, Timár u.9/c.sz.
képviselő: Udvarev István ... >>

Demos Magyarország Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1036 Budapest, Perec utca 8. III.
képviselő: dr. Dessewffy Tibor
A XXI. században Magyarországra, illetve a földrajzi és történelmi régióban való beágyazottsága folytán a közép-európai régióra váró társadalmi, gazdasági és kulturális kihívások feltárása és azokra a gyakorlatban is alkalmazható megoldások keresése, illetve e megoldások keresésének elősegítése. ... >>

Derűs Évekért Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1039 Budapest, Zipernowsky utca 1-3.
képviselő: Müller Istvánné sz. Illés Anna
A Derűs Alkony Gondozóházban a munka-, és szociális körülményeinek javítása, továbbá a bentlakó időskorúak támogatása annak érdekében, hogy az ellátásukhoz szükséges tárgyi feltételek biztosítva legyenek; korszerű ellátási módszerek kerüljenek alkalmazásra; fizikai erejük és életkedvük megőrzése érdekében kirándulásokon és egyéb kulturális rendezvényeken vehessenek részt; dolgozók támogatása annak érdekében, hogy részt vehessenek modellkísérletek kidolgozásában, szakmai továbbképzéseken és tanulmányutakon. ... >>

Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház

()

1031 Budapest, Vízimolnár utca 12. III./10.
képviselő: Siadak-Balogh Beáta, Varga Mariann ... >>

Diagonal Motorsport Sportegyesület

(sport)

1039 Budapest, Bem u.5.
képviselő: Szlabon Gábor ... >>

Diákok a Keresztény Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Nagybátonyi út 4.
képviselő: Németh Sándorné ... >>

Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem)

1031 Budapest, Boglya u. 1. II/7.
képviselő: Szappanos László
Az egyesület létrehozásával Alapítók elsődleges célja, hogy népszerűsítse a túra- és szabadidős kerékpározást, különös hangsúlyt fektetve annak egészségmegőrzésben betöltött meghatározó szerepére. Az egyesület az egészségmegőrző-életmód, a környezet- és természetvédelem népszerűsítése, a közlekedésbiztonság fejlesztése, a közlekedéskultúra terjesztése érdekében felvilágosító, nevelő tevékenységet szervez, valamint fenti témakörben ajánlásokat dolgoz ki. Az egyesület ápolja és fejleszti a túra- és szabadidősport kerékpározással összefüggő nemzetközi kapcsolatokat. ... >>

Diákönkormányzatok Országos Konferenciájáért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1032 Budapest, Érc utca 1. fszt./2.
képviselő: Sági Imre
Elsődlegesen kulturális rendezvények szervezése, emellett egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (reforméletmód népszerűsítése). Oktatási és művelődési kutatási együttműködések szervezése. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek ?és ifjúsági érdekképviselet, tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, valamint más tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása. Továbbképzés, szakmai ismeretterjesztés. Képességek, készségek fejlesztése (pl.tréningek keretében). Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása. Hagyományos és elektronikus kiadványok, tájékoztatók megjelentetése. ... >>

Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Búza 20.
képviselő: Ébend Gábor
A rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, közérdekű oktatási tevékenységével a környezet formálása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Együttműködhet működési területének állami, társadalmi és gazdasági szerveivel. A sportegyesület nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Digitálisan Arhivált Tudás Alapítvány - DATA

(intézményi,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
képviselő: Pátkai Marcell Dávid
Naprakész információ és tudás közvetítése, mely mindenki számára elérhetővé teszi a tájékoztatást, az életen át tartó tanulást. Kulturális és tudományos javak létrejöttének támogatása és terjesztése minél szélesebb körben. A tudomány szeretete. Felvilágosult, okos és jól informált emberideál megteremtése. Célunk, hogy technológiailag korszerűsítsük a hazai információáramlást és oktatást. A társadalmi felelősségtudat, ökológiai szolidaritás gondolatának terjesztése. Az alapítvány arra hivatott, hogy a kommunikációt, a politikai és tudományos tájékozottságot, a kultúra és az emberi tudás megismerését támogassa. Nemzetközi összeköttetést teremt a tudományos szférában itthon és a határon túli magyarság számára is elérhetővé teszi a kultúrát anyanyelvünkön. A program azt célozza, hogy az egyetemisták és mások részt vehessenek online (egyetemi) órákon és a kutatók és megosszák, összevessék tapasztalataikat. Az előadások közvetítésének célja az is, hogy a középiskolások megismerjék, hogy a különböző tudományok diszciplínáit hogyan dolgozzák fel s különböző oktatási intézmények. Szeretnénk, ha az emberek könnyen megtalálnál a számukra szükséges információkat. Az információáramlás megkönnyítésével segítjük a magánszemélyek (civil szervezetek) - gazdálkodó szervezetek - tudomány - állam négyszögének mind hatékonyabb együttműködését. Szeretnénk elérni az európai integrációs az oktatás terén és a tudományos szférában. ... >>

Dózsa György utcai Általános Iskolát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Dózsa György 42.
képviselő: Gyurisné Horváth Ildikó
A Dózsa György utcai Általános Iskola oktató-nevelői munkája feltételeinek javítása, a tanulók korszerű művelődésének elősegítése. ... >>

Dr. Bak Géza Közhasznú Alapítvány az Emésztőszervi Betegekért

(egészségügyi,oktatási)

1032 Budapest, Bécsi út 132
képviselő: dr. Demeter Pál
Az emésztőszervi betegek magasabb színvonalú ellátásának, a gasztroenterológiai kutatás támogatásának, szakmai továbbképzéseknek az elősegítése. ... >>

Dr. Baross Dénes Alapítvány a Hidakért

(kulturális)

1038 Budapest, Géza u. 7.
képviselő: Juhász Pál Lászlóné Molnár Ildikó
Hozzájárulni ahhoz, hogy Baross Gábor szellemisége az elkövetkezendő évezredbem a hazai és határaikon túli magyarság és a körülöttünk élő szomszédos nemzetek közötti közös, megtartó és értékörző hagyományokban találjon folytatásra, ezen belül elsődlegesen hozzájárulni az Esztergom - Párkány közötti hid újjáépitésének és működtetésének megvalósitásához. ... >>

"Dr. Földes Istvánné" Nephrológiai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Jutas utca 80.
képviselő: dr. Árkossy Ottó
a Közép-magyarországi vesebetegek gyógyításának segítése, személyi és tárgyi feltételeinek javítása.
A vesebetegek betegellátásának, életminőségének javítása, a művese - kezelt betegek tájékoztatása, felvilágosítása, gondozásának elősegítése,
a vesebetegek gyógyításához modern gyógyító eszközök beszerzése, gépi berendezések bővítése, korszerűsítése,
a személyzet oktatása vesebetegek gyógyításának minőségi ellátásához
a vesegyógyászati tudományos kutatás támogatása,
a rendőrség állománya javára folyó betegellátás színvonalának emelése érdekében a műszaki - technikai ellátottság fejlesztése, a gyógyító - megelőző tevékenység javításához szükséges feltételek továbbfejlesztésének a támogatása,
népszerűsíti az egészséges életmódot és segít megelőzni és visszaszorítani a kábítószer és más egészségre ártalmas élvezeti szerek fogyasztását , esélyt teremt arra , hogy a fiatalok képessé válhassanak a drogok visszautasítására ... >>

"Dr. Gidai Erzsébet Emlékéért" Alapítvány

(egyéb)

1038 Budapest, Blanka köz 4. D./9.
képviselő: Tóth Attiláné dr.
Dr. Gidai Erzsébet emlékének ápolása, szobrának felállítása. ... >>

Dr. Madár János Emlékalapítvány

(egészségügyi)

1035 Budapest, Váradi u.15. ÁNTSZ Pm.Intézete
képviselő: Dr. Homor Zsuzsanna
Pest megye közegészségügyi-járványügyi helyzetének javítása. ... >>

Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány

(kulturális)

1032 Budapest, Föld utca 71. fszt./3.
képviselő: Mucsi János elnök /önállóan, Sáfrány Zoltán titkár /önállóan
A Duna Művészegyüttes néptánckultúrában elfoglalt magas művészeti értéket képviselő szerepének megőrzése és továbbfejlesztése. A magyar kulturális örökség megőrzése, átmentése a jövő nemzedék számára. A Duna-menti népek közös történelmi, kulturális gyökereinek összefogása, értékmentése. A határon túli magyar kisebbségek identitásának erősítése a kultúra eszköztárával. A távoli kultúrák bemutatása és megismertetése. A hivatásos és tradicionális néptánc-kultúra magas színvonalú ápolása. A magyar tánckultúra közkinccsé válásának elősegítése. ... >>

Duna Szimfónikusok Egyesülete

()

1038 Budapest, Csobánka tér 5.
képviselő: Deák András, Harmath Mária ... >>

Duna-Tisza Menti Unitárius Szorványegyházközség

()

1037 Budapest, Üde utca 7/ A.
képviselő: Zoltán Csaba
Hitéleti tevékenység folytatása. ... >>

Dunaholding Alapítvány

(oktatási)

1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5.
képviselő: Pertl Gábor
A szakmai tudás, az egészséges élet, a kultúra és a szociális szféra gondjainak megoldására irányuló törekvések támogatása. ... >>

Egészség és Környezet Nyíregyháza Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1036 Budapest, Kiskorona utca 3.
képviselő: Seres Mária
Levegő tisztaságának biztosítása. Vizek, erdők, állatok védelme, emberek gyógyítása. Káros radioaktív sugárzás és vegyi mérgeződés elleni védelem. Védett természeti területek gondozása, különleges rendeltetésű erdők és területek gondozása. Egészségkárosító tényezők mérése, vizsgálata, elemzése. Szennyvíz és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás. Állat és növényi kertek bemutatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Egészségért Nordic Walking Egyesület

(sport,természetvédelem)

1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
képviselő: Mezei Rudolf
Közhasznú szervezetként előmozdítani a modern egészségvédelem, az egészséges életmód hazai terjesztését a természetes eszközökkel, táplálékkal, táplálék kiegészítőkkel és rendszeres sporttal. A nordic walking sportág népszerűsítése, fejlesztése, hazai és nemzetközi érdekképviselete, és ennek érdekében a nordic walkinggal foglalkozó társadalmi szervezetek összefogása, munkájuk összehangolása, szakmai irányítása. ... >>

Egészségért Országos Önkéntes Egészségpénztár

()

1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
képviselő: Szilágyiné Fodor Erika ... >>

Egészségért Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

()

1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
képviselő: Simon Adrienn ... >>

Egolúció Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1038 Budapest, Rókavár u. 24.
képviselő: Dunai Örs
A lakosság egészséges életmódra nevelése, a mozgáskultúra fej- lesztése, valamint mentális zavarokban szenvedő személyek rehabili- tációs célzatú segítése speciális természeti és környezeti feltéte- lek között, kölönös tekintettel az alábbiakra: -Szenvedélybetegek, beteg emberek rehabilitációs jellegű sze- mélyiségfejlesztése és közösségi foglalkoztatása -Szervezetfejlesztés és csapatépítés -Az ezzel a témával kapcsolatos kutatások támogatása, illetve szakirodalmak beszerzése -Tudományos konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való részvétel -Eszközök, műszerek beszerzése -Kutatási és tanulmányi ösztöndíjak nyújtása -Személyiségfejlesztő tréningek megvalósítása -Konferencia és tanulmányutak szervezése. ... >>

Egyesület a Római Partért

(sport,kulturális,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 14.
képviselő: Búzás Antal Győző, Egri Gábor Zoltán, Ésik Zsolt, Galgóczi Csaba, Rátkainé Fehér Ágnes
A dunaparti árvízvédelem támogatása, ezen belül a Budapest III. kerületi Római-parton mobil árvízvédelmi védmű közvetlenül a Duna-parton történő megépítésének szorgalmazása az illetékes állami és önkormányzati szerveknél;
a Római-part hagyományainak megőrzése, a sportolási, szórakozási, idegenforgalmi és lakófunkciók megtartásával az itt lakók, a sportolni, kikapcsolódni vágyók, valamint a befektetők és a vállalkozások tulajdonosai érdekeinek összehangolásával és képviseletével;
a Duna III. kerületi ? Pünkösdfürdő és Hajógyári sziget közötti ? szakaszának nyugat-európai szintre történő fejlesztésében való közreműködés, valamint az elvárásoknak megfelelő szinten tartásának elősegítése. ... >>

Egyetemi Tánc- és Kulturális Alapítvány

(sport,kulturális)

1031 Budapest, Amfiteátrum u. 18. II. 8.
képviselő: Ágoston Olga, Csider Judit, Komáromi Ferenc
Az egyetemeken belül, illetve szélesebb lakossági körben a diáksport tevékenység, elsősorban a tánc és az ahhoz kapcsolódó kulturális feladatok ellátása, támogatása. ... >>

Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete

(sport,szociális,kulturális)

1038 Budapest, Vasút sor 10.
képviselő: Kecskés Balázs
Zenés, táncos esték, előadások, szakmai tanfolyamok, sportrendezvények és különböző szakkörök szervezése, illetve támogatása. Továbbá kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Ezen védelmet, és képviseletet oly módon kívánjuk gyakorolni, hogy tagjainkon keresztül, az egyetemi élet szereplőivel folyamatosan kapcsolatot tartva az egyetemista, és a fiatal értelmiségi csoportok problémáira, az őket foglalkoztató kérdésekre válaszokat adunk. ... >>

Egyetemisták Szabadidő és Vizisport Klubja

(sport)

1031 Budapest, Nánási 83.
képviselő: Kárai Péter, Kosztolánczy Gábor, Vági László ... >>

EGYMÁSÉRT EGY-MÁSÉRT Egészséges és Művelt Emberekért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1039 Budapest, Madzsar József u. 41. III. 11.
képviselő: Földesi-Szabó László
Az alapítvány célja az egészségügyi és oktatási intézmények támogatása, pénzbeli és dologi adományok beszerzése, gyűjtése, raktározása és eljuttatása a rászorulókhoz. Az Alapítvány célja közhasznú tevékenység - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek. ... >>

Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány

(szociális)

1033 Budapest, Szentlélek tér 10.
képviselő: Greminger Gabriella
Az Óbudai Gimnázium dolgozóinak, diákjainak támogatása tekintettel szociális helyzetükre és a gimnázium jó hírnevének öregbítése érdekében végzett teékenységükre. ... >>

Együtt Óbudáért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1033 Budapest, Szőlőkert utca 1.
képviselő: Füredi István
Óbuda fejlesztése, a helybeliek lokálpatriozmusának erősítése, ezen belül különösen - a kerületben lévő tárgyi és szellemi értékek megóvása, - a kerület közbiztonságának, nyugalmának fejlesztése, - a fás - virágos, jó levegőjű Óbudáért való munkálkodás, - a kerületi sportolási, szabadidős, kulturális és egészségmegőrző programok kialakítása, fejlesztése. Az egyesület tagjai sportolási lehetőségeinek elősegítése. (Az egyesület a sport- és sportolással kapcsolatos tevékenységeit csak kiegészítő jelleggel gyakorolja, így nem kéri a 2004. évi I.törvény szerinti sportegyesületként való nyilvántartásba vételét. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41