Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1116
6. oldal

Együtt Oktatási Alapítvány

(oktatási,szociális)

1031 Budapest, Silvanus sétány 5. III.10.
képviselő: Kőbányai István
A hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának oktatási tevékenységgel történő elősegítése. ... >>

Együttműködés Ifjúsági Egyesület

(oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Kunigunda u. 35.
képviselő: Grünstein Szabolcs
Az Egyesület a magyarországi és határon túli fiatalok közötti kapcsolattartás elősegítése, fejlesztését elősegítő programok szervezésével, kiadványok megjelentetésével. Az egyesület célja a Kárpát-medenceifiatalok közötti kapcsolatok erősítése, hozzájárulva ezzel e népek valódi megbékéléséhez. Az egyesület célja a magyarországi képzési lehetőségekről, ifjúsági és kulturális programokra vonatkozó tájékoztatása biztosítása Magyarországon és határon túli magyarlakta vidéken, valamint nagyobb számú fiatal bekapcsolása ezen programokba. ... >>

"EKOTIK" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1031 Budapest, Nánási út 38. fszt./1.
képviselő: Ranka-Csehek Katalin
A fogyasztók felvilágosításán és választásaik tudatosításán keresztüli küzdelem az árutermelésben és a javak forgalmazásában dolgozó alkalmazottak emberi jogainak védelme érdekében; Az alapítvány elsődleges tevékenységéhez kapcsolódóan a munka világa területén egészségvédelmi és betegségmegelőző tevékenységet is kifejt, melynek keretében felméréseket és elemzéseket készít, illetve készíttet. Az alapítvány egyéb közhasznú tevékenységéhez kapcsolódóan tudományos rendezvényeket, előadásokat, tanfolyamokat szervez és támogat, illetve tudományos szakemberek, kutatók munkáját támogatja, részükre ösztöndíjakat adományoz, a témában kutatásokat kezdeményez és támogat. Az alapítvány elsődleges tevékenységéhez áttételesen kapcsolódó környezetvédelmi tevékenységet is kifejt, melynek keretében felméréseket és elemzéseket készít, illetve készíttet. Az alapítvány fogyasztóvédelmi tevékenységet is kifejt, melynek keretében felméréseket és elemzéseket készít, illetve készíttet. ... >>

Élesdi Művésztelep Egyesület

(oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Jeles u. 54.
képviselő: Bodoni Dombi Zsolt ketten együtt, Bugovits Anikó ketten együtt, Szász Sándor ketten együtt
Az Egyesület alapvetően, kulturális céllal jött létre, az Élesdi Művésztelepet alkotó művészek határokon átívelő alkotó munkájának összefogására. E cél érdekében felvállalja, hogy segíti a társművészetek együttműködését, alkotótáborok, kiállítások szervezése mellett erősíti a nemzetközi kapcsolattartást és szakmai fórumokat rendez. Működteti a művésztelepet és az annak otthont adó épület megépítéséhez támogatást szervez. Ezáltal lehetőséget nyújt előadások szervezéséhez, kiadványok megjelentetéséhez és terjesztéséhez fiatal művészek képzéséhez, továbbképzéséhez. ... >>

Élet Erő Alapítvány

(egészségügyi)

1031 Budapest, Ányos utca 4. 3./9.
képviselő: Gömöriné Körössy Ildikó Anna (együttes), Vadnainé Radich Gabriella (együttes)
az alapító azzal a közérdekű céllal hozza létre az alapítványt, hogy a társadalom széles körében az egészség megőrzéséhez és betegség megelőzéséhez javasolt életmód ismereteit terjessze. Az alapítvány fő célja az emberek életminőségének, egészségének javítása és megőrzése. Egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végző intézmények támogatása. Öko hálózatok és öko falvak kialakításának, biokertészetek és biopiacok működésének támogatása. A Magyar történelem és kultúra ismereteinek terjesztése, előadások és országjáró túrák szervezése. ... >>

Életesély Alapítvány

(egészségügyi)

1031 Budapest, Nánási út 3.
képviselő: Baranyai Krisztina
A rákbetegek gyógyításához való anyagi hozzájárulás előteremtése, hipertermiás gépek vásárlásához való anyagi támogatás gyűjtésének megszervezése, lebonyolítása a rászoruló rákbetegek életkörülményeinek javítása és a kezelés végzéséhez szükséges egészségügyi intézmény létrehozása. A szív- és érrendszeri betegségek gyógyításához szükséges gépek és berendezések vásárlásához való anyagi támogatás megszervezése, lebonyolítása, valamint a kezelés végzéséhez tudományos tevékenységek támogatása. ... >>

Életünk - Faludi Ferenc Alapítvány

(kulturális)

1033 Budapest, Galagonya u. 4.
képviselő: Pete György
Faludi Ferenc kultuszának újraélesztése, a Faludi Társaság újraszervezése, az Életünk c. folyóirat támogatása, és a kortárs magyar irodalom és művészetek támogatása. ... >>

Eleven Team Alapítvány

()

1035 Budapest, Miklós utca 13. III./16.
képviselő: Kovács Tamás
a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése. ... >>

Elit Nő Személyiségfejlesztő és Mentálhigiénés Alapítvány

()

1039 Budapest, Kossuth u. 13.
képviselő: Dévai Margit Dr., Nagyné Dr.Kovács Ildikó
Elsősorban a nők, másodlagosan mindazok mentálhigiénés nevelése, testi és lelki egészségének kialakítása és fenntartása, akikkel a nők női szerepük, életvitelük során kapcsolatba kerülnek. ... >>

Élj tovább! Közlekedésbiztonsági Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1033 Budapest, Laktanya utca 2.
képviselő: Berkes Gábor
Az Egyesület elsődleges célja a kerékpárosok, segédmotorosok, motorosok közlekedésbiztonsági érdekeinek védelme, szerepvállalás az őket érintő közlekedési, jogszabályi, gazdasági és etikai kérdésekben. Ezen célkitűzés elérésének érdekében véleményt kíván formálni és részt kíván venni az oktatásuk fejlesztésében és korszerűsítésében, a tanulóvezetők jogainak és érdekeinek védelmében, a közlekedésükre vonatkozó előírások kidolgozásában és jobbításában. Az egyesület működése során képzéssel, továbbképzéssel, szakmai tanácsadással, reklámtevékenységgel, a médiában, interneten, közösségi rendezvényeken történő figyelemfelhívással óhajtja segíteni a közlekedésbiztonság javulását és fokozását. ... >>

Élménytár Alapítvány

(egyéb)

1037 Budapest, Lángliliom utca 3. 8/ A. I//6.
képviselő: Benyó Dorottya, Borsányi Gábor elnök
Feladatain keresztül a gyermekek és fiatalok közösségi életének céltudatos szervezése, baráti kapcsolatok létesítésének, a közösségi élmény kialakulásának elősegítése. ... >>

Első Hazai Nyugdíjpénztár

()

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
képviselő: Vas Ferencné ... >>

Első Magyar Flipper Klub

(sport)

1031 Budapest, Nánási utca 4. B. I./3.
képviselő: Lugosi András, Pataky Gergely, Vasmatics József
A flipperközösség kialakítása, a magyarországi flippervilág életben tartása. ... >>

Első Magyar Informatikai Borklub Egyesület

(érdekképviselet)

1035 Budapest, Vörösvári út 103-105.
képviselő: Szeberényi Gábor ... >>

Első Magyarországi II. világháborús Amerikai Katonai Hagyományőrző és Hadiemléket Ápoló Kulturális Egyesület

(kulturális)

1038 Budapest, Szentendrei út 224-226.
képviselő: Nagy Miklós, Prohászka Martin
Az egyesület az Amerikai Egyesült Államok 1930-as és 1940-es évek polgári és katonai hagyományok, az amerikai hadsereg 101. Légiszállítású Hadosztálya, a korabeli művészetek, film és zeneművészet, társadalomtudomány, szociológia, történelem és gasztronómia iránt érdeklődők önkéntes közössége, amely aktív feladatot vállal az 1930-as és 1940-es évek történelmi emlékeinek, polgári hagyományainak, valamint a hadi emlékek felkutatásában, feltárásában, a hagyományok megőrzésében és ápolásában. Az egyesület célja: rendezvények, kiállítások, előadások keretében az 1930-as és 1940-es évek Amerikájának polgári életének történelmi, régészeti emlékek összegyűjtése, terjesztése az egyesület tagsága ? tágabb értelemben Magyarország lakossága és ifjúsága ? kulturális, művelődési igényeinek kielégítése és fejlesztése érdekében. ... >>

Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány

(környezetvédelmi)

1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 8.
képviselő: Dr. Varga József
A rászoruló állatok egészségmegőrzése, orvosi ellátása, közérdekű állategészségvédelem. ... >>

Ember a Városban Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Bogdáni út 1.
képviselő: Belinskaya Daria Alexandre, Ort Attila Ákos
Annak elősegítése, hogy a városi és regionális gazdasági fejlődés hosszútávon fenntartható és környezettudatos módon valósuljon meg. Az ember és a város kapcsolatát meghatározó környezeti nevelés mellett ismeretterjesztő, oktató, nevelő, képességfejlesztő tevékenységgel ösztönözni a várostervezésben, építészetben és településfejlesztésben történő ökologikus szemléletű fejlődést, bővíteni a lakosság ismereteit, elősegíteni és támogatni a fenntartható viselkedésformák elterjedését. ... >>

Emberekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Erdőalja út 54.
képviselő: Dr. Gruber Tibor
A fiatal és felnőtt állampolgárok egészséges életre való nevelése, egészségének megőrzése, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, egyéni és társadalmi szinten jelentkező szociális és egészségügyi problémák feltárása, megoldása, ennek kapcsán az egyén ismereteinek bővítése, azok elmélyítését szolgáló törekvések segítése, melynek során céljának megvalósítása érdekében az alapítvány szükség szerint együttműködik társadalmi és egyházi szervezetekkel.
A kultúra széleskörű terjesztése, kulturális programok, sport- és szabadidős tevékenységek, rendezvények szervezése; Gyermek- és ifjúságvédelmi programok szervezése, gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének szervezése, támogatása, gyermekek létbiztonságának megteremtése, egészséges fejlődésének elősegítése. Az alapítvány rendeltetésével és céljaival összefüggő előadások, programok szervezésévhez, tartásához, kiadványok, információ-hordozók előállításához, forgalmazásához, oktatók szakmai munkája színvonalának emeléséhez, a szükséges technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez, a társadalom perifériáján elhelyezkedő, hátrányos helyzetű, mentálisan sérült fiatal és felnőtt állampolgárok deviáns magatartási jegyeinek és asszimilációs problémáinak leküzdéséhez azok megoldásához, valamint a társadalom különböző rétegei helyzetének javítása érdekében végzett emberbaráti, karitatív tevékenység megvalósításához történő segítségnyújtás, ennek érdekében - lehetőség szerint - új munkahelyek létesítése, ill. már meglévők fenntartása, fejlesztése, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése.
Az alapítvány támogatja a céljaival összhangban működő szervezetek, illetve magánszemélyek ilyen, vagy hasonló jellegű tevékenységét. ... >>

ÉMI Értünk és Mindenkiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1037 Budapest, Jutas köz 17.
képviselő: Szegner László, Szénási János
Anyagi lehetőséget és hátteret biztosítani a fiatalokkal való foglalkozás személyi és tárgyi feltételeinek javításához (ismeretterjesztő, továbbképző tanfolyamok szervezése, megfelelő helyszínek és előadók biztosítása stb.); zenei és más kulturális események megrendezéséhez, a személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez; olyan táborok szervezéséhez, melyek keretében a fiatalok fejleszthetik magyarságtudatukat és nemzeti örökségünkre vonatkozó ismeretüket; kapcsolatteremtéshez más helység- és országbeli vallási és kulturális csoportokkal (baráti és cseretalálkozók szervezése); rászoruló fiatalok alkalmankénti vagy rendszeres szociális segítéséhez (ideértve a tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatását); rászoruló idősek, betegek és nagycsaládosok alkalmankénti segítéséhez, pénzbeli vagy tárgyiasult juttatással való támogatásához; rendezvények, ifjúsági versenyek támogatásához; Óbuda kulturális örökségét képező, kápolnák műemléki felújításához, fenntartásához és megóvásához; az alapítványi célok megvalósításához szükséges nyomtatványok és egyéb kiadványok beszerzéséhez, esetleges elkészítéséhez és kiadásához; nélkülözhetetlen élelmiszerek, háztartási, ruházati és egyéb árucikkek olcsó beszerzését elősegítő akciók szervezéséhez; életviteli és érdekvédelmi tanácsadáshoz; alapítványi célok megvalósulást elősegítő tevékenység támogatása (más közhasznú szervezetek programjainak támogatása, ha az elősegíti az alapítványi célok megvalósítását). ... >>

EMMAUS Baráti Társaság

(egyéb)

1030 Budapest, Kórház 37.
képviselő: Becker Pál dr., Blanckenstein Miklós, Zöldy Pál ... >>

Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége

(érdekképviselet)

1033 Budapest, Fő tér 3.
képviselő: Bús Balázs, Hiesz György
A hatékony energiagazdálkodás magyarországi megszervezése és koordinálása az önkormányzati működés fejlesztése, közös érdekek képviselete, együttműködés más társadalmi szervekkel. ... >>

Építőipari Fogyasztók Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1038 Budapest, Tündérliget u. 3. IV. A6.
képviselő: Flórián Zsolt elnök ... >>

Erdei Iskola Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: Kurucz Lászlóné elnök, Nagyné Mussó Judit, Somfai Balázsné alelnök
Szervezetileg egyesíteni azokat a nevelési-oktatási intézményeket, amelyek működésük szerves részeként a szorgalmi időben természeti környezetben, rendszeresen, a természeti környezetet ismertető és nevelési folyamatokat valósítanak meg.
Szervezett keretet biztosítani a természetvédelemmel, a környezeti neveléssel, a fenntartható fejlődést népszerűsítő, illetve a helyi természeti és ember-alkotta kultúrák védelmével és ápolásával foglalkozó egyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Erdőalja Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Erdőalja 5.
képviselő: Dr.Schmidtné Szimon Judit
Erdőalja úti Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka korszerűsítésének elősegítése. ... >>

Erős Várunk Alapítvány

()

1034 Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 1.
képviselő: Győrfi Károly, Pohorely Béla
A Budapest III. ker. Óbudai Evangélikus Egyházközség temploma és gyülekezeti háza felújításának és karbantartásának segítése, az óbudai evangélikusok egyházi életének és a rászorulóknak a támogatása. ... >>

Értékesítők Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1037 Budapest, Kunigunda utca 15.
képviselő: Andor László
A Magyar Köztársaság területén értékesítő tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi megítélésének elérése, illeve elősegítése. ... >>

"Esély a minőségi életre" Alapítvány

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Szél utca 3-5.
képviselő: Rohonczi Edit
Az Európa Tanács lisszaboni ülésén (2000. márciusában) az állam-és kormányfők azt a stratégiai célt tűzték ki az Európai Unió elé, hogy váljék a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává. E stratégia megvalósításában kulcsfontosságú tényező az oktatási és képzési rendszerek adaptációja és élethosszig tartó tanulásnak megfelelően; a foglalkoztathatóság és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása a tudásba és kompetenciákba történő befektetés által; a mindenki számára elérhető információs társadalom megteremtése és a mobilitás erősítése. A hazai foglalkoztatás alacsony színvonala, a foglalkoztatottság javításának általános szükségessége az ország számára kiemelten fontos feladatává emeli a munkaerő állomány aktivizálását, fejlesztését, a társadalom hátrányos helyzetű rétegeinek segítését. ... >>

"ÉSZ-AGY" Észak-budai Hagyományörző Ifjúsági Kulturális és Sport Egylet

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1039 Budapest, Hímző utca 11.
képviselő: Balázs Lajos
tagjai számára hagyományőrzési, környezetvédelmi, valamint kulturális, szabadidős, gyermek-, ifjúsági és sportprogramok kezdeményezése. ... >>

Északbudai Kolping Közösség

()

1030 Budapest, Lékai Bíboros tér 10.
képviselő: Halászné Gambár Mária ... >>

Eszes Textil Sport Club

(sport)

1033 Budapest, Szentendrei út 89/95.
képviselő: Leffelholc László ... >>

Eszter-lánc a Gyermekek Európai Színvonalú Gyógyításáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I. 7.
képviselő: Vasné Tolmár Gabriella Katalin
Európai Színvonalon működtetett teljeskörű csecsemő- és gyer- mekellátás, amely az alábbiakat foglalja magában: - csecsemő és gyermek fekvő- és járóbeteg ellátás - csecsemő és gyermek egészséges ellátás - egészséges és beteg újszülött ellátás - bölcsödei ellátás beteg gyermekek részére -óvodai ellátás beteg gyermekek részére ... >>

Esztétikum Kulturális, Művészeti és Oktatási Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1031 Budapest, Kalászi út 5-7.
képviselő: Baksai Krisztina
A magyar művészek, a művészeti, kulturális és oktatási tevékenységek támogatása.A tradicionális keleti harci művészetek támogatása. A tradicionális keleti kultúrával kapcsolatos ismeretterjesztő, szervező, oktató, kulturális, oktatási és sporttevékenység anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

ÉTELT AZ ÉLETÉRT Közhasznú Alapítvány

()

1039 Budapest, Lehel utca 15.
képviselő: Hosszú Vilmos
A szociálisan rászorulók ingyenes ételelosztás útján történő segítése. ... >>

Etka-Jóga Rekreációs Egyesület (röviden: EJRE)

(egészségügyi)

1033 Budapest, Szérűskert utca 25. 3./12.
képviselő: Fehér-Kenderesi Noémi, Kertész Anna, Nagy Krisztina
az ember és környezet harmóniájának kialakítása az Etka jóga módszer bemutatásával és népszerűsítésével. ... >>

Euro-Sport Lovas Egyesület

(sport)

1031 Budapest/Hajógyári, Sziget/ Május 9 park
képviselő: Deák Gyula ... >>

Euroart Kézműves Hagyományőrző Alapítvány

(szociális,kulturális)

1039 Budapest, Batthyány u. 24.
képviselő: Bíró István
A Magyar Köztársaságban még működő kézműves szakmák fenntartásának segítése, a kihaló félben lévő szakmák fennmaradásának elősegítése, további működésük támogatása, ismertségük fokozása. A fémműves díszítő, művészi munkákat készítő szakemberek támogatása, rászorultság esetén segély nyújtása. Ösztöndíjak odaítélése, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítésére pályázatok kiírása. Szakmai versenyek rendezése, és ezzel a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése. Műszaki fejlesztések támogatása, Alapítványi Díj létesítése és odaítélése olyan tevékenységek elismeréséért, melyek az Alapítványi célok elérésére jelentős eredményt hoznak, vagy hozhatnak. Együttműködik - és kapcsolatot tart más hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel. ... >>

Euronews Alapítvány

()

1030 Budapest, Szölö 25-29. V.em.85.
képviselő: Dr. Kende Péter
A hazai sajtó, valamint könyvkiadás színvonalának emelése, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, a világ magyarságáról alkotott vélemények pozitív formálása. ... >>

Európa Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1037 Budapest, Ilonka utca 6.
képviselő: Flóri Anna, kuratóriumi tag, Radics Péter a kuratórium tagja
A könyvkiadás, a tudományos kutatás és az ehhez kapcsolódó egyéb művészeti és tudományos szakágak támogatása. ... >>

Európai Biztonsági és Együttműködési Alapítvány

(egyéb)

1039 Budapest, Batthyány utca 45.
képviselő: Lugovcov Alekszej
Az európai integrációs folyamat összoldalú fejlődésének és a nemzetközi együttműködés biztonságának elősegítése. ... >>

Európai Civil Koordinációs Egyesület

(kulturális)

1033 Budapest, Szérűskert utca 2.
képviselő: Trombitás Gábor
A társadalmi együttműködés, az egyén lokális és globális társadalmi érzékenységének megteremtése, a társadalmi tudatformálás, kiemelten a környezetvédelem és a megújuló energiák komplex használatának terjesztése, az esélyegyenlőség megteremtése, érdekképviselet. ... >>

Európai Gyöngyök Roma Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Huszti út 37. X./91.
képviselő: Sárközi Sándor
Kulturális , jogi , szociális érdekvédelem ... >>

Európai Kínai Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1039 Budapest, Jókai utca 17.
képviselő: Sharon Lai
Később csatlakozó szervezeteire támaszkodva: kulturális tevékenység, népművészet, ezen belül a kínai kultúra megismerése, a magyar-kínai kulturális és baráti kapcsolatok elősegítése, oktatási és művészeti tevékenység támogatása és segítése, a kínai és a magyar nyelvoktatásban való kiemelkedő segítségnyújtás - a kommunikáció és az emberi kapcsolatok kialakítása érdekében; művészeti és kulturális jellegű oktatások segítése és támogatás. Nemzetközi-tevékenység; nemzetközi kulturális, baráti és humán-, valamint művészeti vonatkozású cserekapcsolatok kialakítása, erősítése; művészeti, tanulmányi és kutatói ösztöndíjak; érdekképviseleti jogi-, társadalmi-, és kulturális területeken ... >>

Európai Kultúrák Találkozása Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1038 Budapest, Dózsa György út 2. fszt. 2.
képviselő: Dr. Gyenes Miklós Gábor
A magyarországi kisebbségek és a többségi társadalom kulturális és egyéb igényeinek (oktatás, szocializálódás) integrálása. Fiatal tehetségek felkutatása, támogatása. Oktatási tevékenység. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Exemplum Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: Landgráf Katalin
A kulturális, művészeti, néprajzi, oktatási intézmények egyesületek számítógépes információs rendszer kialakításának, továbbfejlesztésének támogatása, és a kulturális, elsősorban az országos jellegű, valamint a kulturális terület korszerű gazdálkodását elősegítő sajtótermékek megjelenésének támogatása. ... >>

Ezeréves Magyar Gasztronómiáért Alapítvány

()

1039 Budapest, Bercsényi 23.
képviselő: Kovácsné Szelöczei Ildikó ... >>

EZRA - Kemény és Schnabel Segítség Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Laborc u. 2/a.
képviselő: Schnabel György
Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon tehetséges, 12-30 és közötti fiatalok művészeti ismereteinek (ének-zene, képzőművészet, stb.) és szakmai tudásának (nyelvismeret, szaktárgyi ismeretek, stb.) bővítéséhez és fejlesztéséhez, oly módon, hogy támogatja a fiataloknak izraeli (szak)tanfolyamokon történő részvételét, pl. a dologi kiadások (utazási költségek, stb. átvállalásával. ... >>

Ezüst Farkas Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

1035 Budapest, Vörösvári út 25. VII. 19.
képviselő: Berger Bianca / eln.hely. elnökkel, Huber Orsolya / titkár elnökkel, Seszták Timea / elnök
A távol-keletui harcművészetekkel amatőr szinten, szabadidős tevékenységként foglalkozók számára egymással való kapcsolattartás megkönnyítése, a szellemi és testi fejlődési lehetőségek biztosításának elősegítése közös programok szervezésén keresztül, a távol-keleti kultúra megismertetésének elősegítése. ... >>

Ezüsthegyi Földbérlők, Kertbarátok és Környezetvédők Egyesülete

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Lukács Gy. u. 1.
képviselő: Kálmán Péter
Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer és Budakalász önkormányzata területén az ezüsthegyi kerttulajdonosok, földbérlők és környezet- védők érdekvédelme, törvényes jogainak biztosítása és képviselete, érvényesítése az Uniós környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41