Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békés civil szervezetek


Találatok száma: 155
1. oldal

102. számú Galambtenyésztő Egyesület

()

5630 Békés, Nagy Sándor utca 3.
képviselő: elnök Kiss János, gazdasági vezető Kovács Lajos, titkár Széplaki Zoltán
A galambok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteik gyarapítása és a tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése. ... >>

A Békési Fürdőért Közalapítvány

(oktatási)

5630 Békés, Petőfi u. 2.
képviselő: elnök Dr. Csiby Miklós
Békés városában élő emberek testi és higiéniai fejlődésének támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosítása és az úszásoktatás fejlesztése. ... >>

A Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány

(sport)

5630 Békés, Cseresznye u. 5.
képviselő: Csarnai Gábor elnök
Békés városban sportegyesületeknél igazolt fiatal sportolók fejlődésének elősegítése, tömegsport jellegű asztalitenisz versenyek szervezése, lebonyolítása, szakkörök működtetésének támogatása, az asztalitenisz népszerűsítése az ifjúság körében. ... >>

A Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány

(sport)

5630 Békés, Kalász u. 29.
képviselő: Andor László
Ifjú sakkozók fejlődésének elősegítése, versenyeken való részvétel támogatása, szakkörök működtetése. ... >>

A békési "KORONA ÚTI ÓVODA GYERMEKEIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Korona u. 1.
képviselő: Maczikné Horváth Annamária kuratóriumi elnök
Az ovodába járó gyerekek egészséges életmódra történő nevelés feltételeinek biztosítása, sporteszközök fejlesztése, úszásoktatás, kirándulások szervezése,az étkezés minőségi javítása, a szociálisan rászoruló gyerekek ovodai nevelésének megsegítése ... >>

A Békési Ótemető úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Ótemető utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Takács Imréné
Az Ótemető úti óvodába járó gyermekek egyéni személyiség fejlesztésére történő feltételrendszer biztosítása. Az óvodai játékeszközök, sporteszközök bővítése, fejlesztése. Óvodai kirándulások szervezése, költségeinek támogatása. Családi teadélutánok, vetélkedők, összejövetelek szervezése. Évente 2 óvónő szakmai tanfolyamának költségtérítése. ... >>

A Békési Ökölvívásért Alapítvány

(sport)

5630 Békés, Fáy A. u. 5/1. B. I/9.
képviselő: Maczik Pál
igazolt ökölvívó sportolók sportbeli fejlődésének elősegítése. Sportfelszerelések biztosítása, nehéz szociális helyzetű ökölvívó fiatalok szociális segítése ... >>

A Jantyik utcai óvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Jantyik u. 33.
képviselő: Ökrösné Baji Katalin elnök
Az óvodai nevelő munka feltételeinek javítása, kirándulások szervezése, eszközök gyarapítása, képesség fejlesztés és tehetséggondozás. ... >>

A játékos, tevékeny, gazdag óvodai életért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5630 Békés, Baky u. 4.
képviselő: Béres Istvánné elnök
Az óvodai nevelő munka feltételeinek javítása. Élményszerző kirándulások megszervezése, költségeinek fedezése. A játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása (udvari, csoportszobai). A kiemelt képesség fejlesztése és a tehetség gondozása. ... >>

A játékos, tevékeny, gazdag óvodai életért Alapítvány /Békés/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Baky u. 4.
képviselő: Kisné dr. Balogh Ibolya
Az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, kirándulások szervezése, költségeinek fedezése, a játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása. ... >>

ÁFÉSZ Lövész Tömegsportklub Békés

(sport)

5630 Békés, Szántó u. 6.
képviselő: Androvitz Lajos elnök ... >>

Alkoholmentes Szabadidős Klub

(sport)

5630 Békés, Jantyik u. Műv.Központ
képviselő: Bánfalvi Magdolna titkár
Az adott kisközösségen belül szakágak, önköltséges tanfolyamok és egyéb szabadidősport igények felkeltése, biztosítása, valamint a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Szánthó A. u. 10.
képviselő: Pataky Attila elnök
Békés Megye Képviselőtestülete Általános Iskola Speciális Szakiskola és Diákotthona tehetséges tanulóinak segítése, jutalmazása, táboroztatása. Az iskola alaptevékenységét segítő, a tanulás hatékonyságát előmozdító szemléltető eszközök beszerzése. Az iskolai alaptevékenységen túli, az oktatást és nevelést elősegítő tevékenységek, így különösen a tömegsport, a szakkörök, kirándulások, szintjátszókör támogatása. A kiemelkedő tanulmányi munka, sporteredvény, művészeti tevékenység jutalmazása. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt) 79. §-ának megfelelően nevelési-oktatási intézmény alapítása, fenntartása. ... >>

Az Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Csabai u. 30.
képviselő: Bartyik Jánosné
Az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, élményszerző kirándulások megszervezése, költségeinek fedezése, a játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása, gyermekek képességének fejlesztése, tehetséggondozás. ... >>

Barátság Horgászegyesület /Békés/

(sport)

5630 Békés, Széchenyi tér 11.
képviselő: Galovicz Lajos elnök, Lájer Pál ... >>

Báró Harruckern János György Ifjúsági Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5630 Békés, Kalász utca 8.
képviselő: Blaskovits Péter elnök
Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Békés - Murony Vadásztársaság

(sport)

5630 Békés, Kalászsor utca 30.
képviselő: elnök Kocsor László
vadgazdálkodás, sport és vadászlehetőség biztosítása ... >>

Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

5630 Békés, Kispince utca 44.
képviselő: elnök Dacziné Dúzs Julianna, elnökhelyettes Csarnai Erzsébet, titkár Budai László
A biogazdálkodás segítése, terjesztése, érdekképviselete, minőségileg értékesebb, egészségesebb termékek előállításának elméleti és gyakorlati kimunkálása, szaktanácsadás, ökológiai szemléletű kirándulások honi és külföldi szervezése, rendszeres tanácsadó szolgálat az ökológiai termelés, az ökológiai termékek fogyasztása érdekében. ... >>

Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

5630 Békés, Petőfi utca 42.
képviselő: elnök Kesjár Mátyás
A bűncselekmények megelőzése, bűnelkövetési alkalmak korlátozása, közbiztonság javítása, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem. ... >>

Békés Mezőgazdaságáért Alapítvány

()

5630 Békés, Széchenyi tér 4.
képviselő: Koltay Zsolt
Békés város és környéke mezőgazdaságá- nak támogatása, ennek során a környező községek területén élő megélhetésként a mezőgazdaságot választó pályakezdő, illetőleg továbbtanuló fiatal szakembe- rek támogatása, tapasztalatszerzésének elősegítése. ... >>

Békés Város Atlétikájáért Alapítvány

(sport)

5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
képviselő: Sebestyén Zsófia elnök
Sporttevékenység a munkaviszonyban és a poglári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységek kivételével. ... >>

Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Bajza utca 1.
képviselő: Nánásiné Szabó Eszter
Békés város bölcsődéiben nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, a gondozási-nevelési feltételek folyamatos javítása a bölcsődékben, a bölcsődei játékeszközök fejlesztése, a bölcsődék játékudvarának fejlesztése, a biztonságos játéktevékenység feltételeinek megteremtése, a bölcsődés gyermekek és a bölcsődei dolgozók egészségvédelme, testi és lelki egészségének megőrzése, a bölcsődék informatikai eszközállományának bővítése, fejlesztése, a bölcsődei dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása, képzésszervezés, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása, minden olyan tevékenység, amely a bölcsődék fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételéve. ... >>

Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: alelnök László Jánosné, Balázs Imre elnök
Az egyesület magánjogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tömörítése, tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme, közéleti, kulturális és egészségvédelmi tevékenységének támogatása. Részt vesz az időskorúakat érintő jogszabályok előkészítésében. Közös helyiség biztosításával elősegíti a tagok baráti kapcsolatainak erősödését a társadalmi kérdések megbeszélését. ... >>

Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

5630 Békés, Petőfi Sándor utca 24.
képviselő: alelnök Hornok Sándor, elnök Erdős Norbert
Biztosítani a lakosság élet és vagyon biztonságát, a környezetet veszélyeztető tűz és káresemények hatékony felszámolása, a helyi ár- és belvízvédelem ellátása, kötelező tűzvédelmi önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátása. ... >>

BÉKÉS-LÉT Önsegítő és Tanácsadó Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

5630 Békés, Múzeum köz 1.
képviselő: Hajnal Edit titkár, Szabó Anna elnök
Mentálhigiénés tevékenység, bűnmegelőzés, oktatás, kulturális és rekreációs tevékenység. ... >>

Békés-Tarhosi Baráti Kör

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
képviselő: alelnök Lndenbergerné dr. Kardos Erzsébet, elnök Mező Imre, titkár Erdei István
A Tarhosi Énekiskola (1946-1954) hagyományainak alapján a Körös-vidék a zenei közműveltségének fejlesztése. Zenei találkozók kezdeményezése és ezek szervezésében való részvétel. A magyar kóruskultúra fejlesztésében való részvétel. Találkozók, pályázatok, írásművek, rádió- és TV-műsorok kezdeményezése. A volt tarhosi diákok összefogása, találkozó rendezése, hagyományok ápolása. ... >>

Békéscsabai Mentőalapítvány

(oktatási,szociális)

5630 Békés, Borosgyán utca 23.
képviselő: elnök Földi Krisztián
A prehospitalis sürgősségi ellátás színvonalának emelése, a Békéscsabai Mentőállomás dolgozói által használt mentéstechnikai eszközök és védőfelszerelések beszerzése, munkakörülmények javítása, továbbképzések, oktatás szervezése. ... >>

Békési ÁFÉSZ Sportegyesület

(sport,oktatási)

5630 Békés, Szánthó A. u. 6.
képviselő: Bíró Imre
Gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Asztalitenisz, kosárlabda, modellező, torna szakosztály működtetése. ... >>

Békési Cigánysport Egyesület

(sport)

5630 Békés, Dankó út
képviselő: Bodoczki Mihály elnök
Az adott területen belül szakágak működtetése, önköltséges tanfolyamok szervezése, a sportigények felkeltése, biztosítása, egészséges életmódra való nevelés, a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Békési Civil Szervezetek Egyesülete

(egyéb)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: Balázs Imre elnök
Az önkormányzati fórumokon a lakosság széles érdekeinek képviselete, valamint a tagszervezetek tagságának tájékoztatása. ... >>

Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete

(egészségügyi)

5630 Békés, Petőfi utca 4.
képviselő: Balogh Imre elnök
Békés város cukorbetegeinek a betegségének szinten tartása, diétás étrendjének szakmai segítése, életmódváltozáson való átsegítése, állandó orvosi felügyelet segítése. Szakemberekkel, szaktanácsadókkal való találkozás segítése. Kikapcsolódás, hasznos időtöltés, egészséges életmódra nevelés. Kapcsolatok létesítése egészségügyi vagy betegérdekképviseleti szervekkel, intézményekkel. ... >>

Békési Diákok Atlétikai Clubja

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Szarvasi utca 34.
képviselő: elnök Fábián Tamás, ügyvezető elnök Veres Zsolt
1. A békési diákok szervezett atlétikai felkészítése, versenyeztetése, akik elsősorban békési lakosok vagy békési iskolák tanulói.
2. Segíteni az egészségmegörző, mozgást igénylő, szabadidős tevékenységként az altétikát választó diák és felnőtt békési lakosokat, tevékenységükben tanáccsal ellátni őket, szabadidős rendezvényeket szervezni számukra.
3. Segíteni a békési szenior korú atléták szabadidős tevékenységét, versenyekre való felkészítését, versenyeztetését. ... >>

Békési Díszítőművészeti Közhasznú Kulturális Egyesület

(kulturális)

5630 Békés, Széchenyi tér 4.
képviselő: elnök Lukács Eszter Mária, gazdasági vezető István Jánosné, titkár Nagy Erzsébet Beatrix
Kulturális tevékenység, népművészet, hagyományőrzés. ... >>

Békési Egyetértés Mg. Szövetkezet Alapítványa

(szociális)

5630 Békés, Rákóczi F. út 33.
képviselő: Balogh László
A szociálisan rászoruló szövetkezeti tagok támogatása. ... >>

Békési Férfi Kézilabda Club

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
képviselő: Baukó József elnök, Takács János ügyvezető elnök
Sportolási lehetőség biztosítása a kézilabdázni vágyó fiúk, férfiak számára. Versenyszakosztály működtetésével részt venni a bajnokságon, tornákon, kupákon. Az iskolai kézilabdacsapat segítése. ... >>

Békési Fiatalokért Egyesület

(szociális)

5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.
képviselő: elnök Takács János
Összefogni azokat a Békésen élő pedagógusokat, orvosokat, szociális munkásokat, nyugdijasokat és egyéb személyeket, akik felvállalják, hogy aktívan tevékenykednek a békési fiatalokért. Segíteni szeretnének a fiataloknak, hogy önálló, sorsáért felelős állampolgárokká váljanak. ... >>

Békési Futball Club

(sport)

5630 Békés, Szarvasi utca 34.
képviselő: elnök Erdős Norbert Zoltán
A futball club célja, hogy elősegítse a békési labdarugó sport színvonalának emelését, megteremtse és folyamatosan biztosítsa a bajnokságban induló csapat működésének feltételeit, gondoskodjon az utánpótlás neveléséről. ... >>

Békési Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Nevelő u. 1.
képviselő: elnök Szalkai Sándorné
A Békési 8. sz. Napköziotthonos Óvoda területén játszóudvar készítése, állandó karbantartása, esetleges állagromlástól való megóvása. Az óvoda eszközállományának és a nevelés feltételeinek segítése, javítása. ... >>

Békési Gyermekmosoly Alapítvány /Békés/

(intézményi,oktatási)

5630 Békés, Nevelő u. 1.
képviselő: Makra Sándor
A békési 8. számú Napköziotthonos Óvoda területén játszóudvar elkészítése, állandó karbantartása, az idő múlásával bekövetkezendő esetleges állagromlástól való megóvása. ... >>

Békési Horgász Egyesület

(sport)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: elnök Arató Imre
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Békési Hubertusz Vadásztársaság

()

5630 Békés, Körös u. 7.
képviselő: Babály István elnök ... >>

Békési Idősekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Miklósné
A Békés város területén lakó idős, beteg nyugdíjasok felkutatása, részükre indokolt esetben kisebb javítási munkák végzése, a felmerülő költségek finanszírozása, vagy ahhoz való hozzájárulás. Segítségnyújtás az egyéni gyógyászati segédeszközök cseréjéhez, javításához, vagy karbantartásához hozzájárulás. Átmeneti támogatás biztosítása. Szervezett műsoros klubdélutánok, ismeretterjesztő előadások technikai, pénzügyi támogatása. ... >>

Békési Ifjúsági Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5630 Békés, Széchenyi tér 15.
képviselő: Dávid Sándor, Fodré Gáborné ... >>

Békési Ipartestület

(érdekképviselet)

5630 Békés, Kossuth L. u. 17.
képviselő: elnök Juhos János
Az iparosok és vállalkozók kifejezzék azon számdékukat, hogy egymás erősítésére közös szövetséget kötnek. ... >>

Békési Kajak - Kenu Club

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Tátra u. 36.
képviselő: elnök Dr. Nagy György
Sportolási lehetőség biztosítása a kajakozni és kenuzni vágyó fiúk és lányok részére. Versenyszakosztály működtetésével részt venni a bajnokságokon, tornákon, kupákon. Az iskolai kajak-kenu sport segítése. ... >>

Békési Kertbarát Kör

(kulturális)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: Krizsán Pál, Szabó Imre, Szabó Józsefné
A település lakói részére, érdeklődésüknek megfelelően ismeretek nyújtása, tapasztalatcserékre lehetőség biztosítása. Kulturális igények kielégítése, az összejöveteleken szakmai és általános műveltéség ápolása, fejlesztése. A kertbarátok összefogása, közéleti tevékenységre, közösségi élet gyakorlására, információ közvetítésére. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41