Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Biatorbágy civil szervezetek


Találatok száma: 101
1. oldal

A-13 Biatorbágy Postagalamb Sportegyesület

(sport)

2051 Biatorbágy, József A. u. 15.
képviselő: Grampsch István ( elnök ), Springenceisz Tibor titkár ... >>

Aktív Túraklub és Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2051 Biatorbágy, Füzes u. 18/c.
képviselő: Máté Gyöngyi ( elnök ) önállóan
A környezettudatos természetjárás népszerűsítése, támogatása, a szabadidő hasznos és egészséges eltöltése, hazánk és a külföldi országok természeti értékeinek felkutatása,megismerése. ... >>

Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Rosenbach u. 50.
képviselő: Buzásiné Nagy Ágnes ( elnök ), Sólyomvári Béla elnök
A magyar hagyományok és szerves népi műveltség ápolása, éltetése. ... >>

Árnyas Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Géza fejedelem u. 4.
képviselő: Habera Béla
Biatorbágy község természeti, társadalmi valóságának megismerése, értékeinek gyarapítása. E célból rendezvények szervezése, ismeretterjesztés. ... >>

Bia Futura Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Juhász Gyula utca 71. fszt./2.
képviselő: Molnár Tibor
Az ember és a természet egészséges létének egyidejű fenntartása, a helyi természetvédelem, tájvédelem érdekében való közös cselekvő fellépés. A társadalom és a környezet egészséges fejlődésének elősegítése, fenntartása. Az egyesület vallja, hogy az emberi egészség, a környezeti kultúra, az emberi kapcsolatok harmóniája nélkül elképzelhetetlen a fenntartható társadalmi lét. A művelődés, a kultúra és az oktatás, mint az emberhez méltó lét szerves része alapvető emberi jog és a társadalom fejlődésének stratégiai ágazata, amely a természeti környezetet kímélő értéktisztelő, humánus társadalom alapja. Az egyesület együttesen kezeli a gazdasági, társadalmi és környezeti értékeket, azokat egy szintre emeli, és mindezek középpontjába helyezi az embert. Az egyesület célja a társadalom-, gazdasági- és környezetpolitika képviselete és megvalósításának elősegítése, amely rövid és hosszú távon garantálja az egyén és a társadalom, illetve a társadalom és az ökológiai érdekek összhangját, és ennek alapján az emberi élet minőségének jobbítását. Az egyesület cselekvési területén együttműködik a helyi önkormányzatokkal, gyakorolja véleményező javaslattételi jogát, illetve a tervezett döntések kapcsán civil kontrollt alkalmaz. Az egyesület együttműködik más hasonló célú helyi, kistérségi, regionális és országos szervezetekkel, segítve egymás munkáját és erősítve azok hatékonyságát. ... >>

Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra-és Tájvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Ürgehegy Mészáros pince 4852/1 hrsz.
képviselő: Rigó Zoltán László elnök
Biatorbágy és környékének elsősorban a szőlő kultúráknak a védelme és fejlesztése. A a helyi turizmus fejlesztése. Táj-és környezetvédelem. ... >>

Biai Jegespengék Hoki Klub Közhasznú Egyesület

(sport)

2051 Biatorbágy, Kossuth u. 25/a.
képviselő: Kovács Attila ( önállóan ), Nagy Attila ( önállóan )
Egészséges életmódra nevelés, a hoki miatt sportág népszerűsítése, a hivatásos és amatőr sportolók hobbi-, és versenyszerű játéklehetőségeinek megteremtése és bővítése, valamint az utánpótlás korosztály színvonalas felkészítése. ... >>

Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány

()

2051 Biatorbágy, Nagy u.55.sz.
képviselő: Mónus István
A biai református templom felujítása. ... >>

Biai Szent Anna Karitativ Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 3.
képviselő: Marlok Ferenc
Biatorbágyon élő rászoruló idősek és egyedülálló személyek mentálhigiénés, szociális gondozása, segítése. Biator- bágyon élő kis jövedelmű családok , fi- atal házasok természetbeni, pénzbeli segélyezéssel történő támogatása, segí- tése. A gyermek- és ifjúságvédelem se- gítése. A közfeladatot ellátó egyházi kezelésben lévő biai római katolikus temető fenntartásának, gondozásának elősegítése. A biai római katolikus templom és hozzátartozó sekrestye álla- gának megóvása, felújítása. ... >>

Biatorbágy és a régió fejlődése az Európai Unióban Egyesület

(egyéb)

2051 Biatorbágy, Katalin-hegy 3272 hrsz.
képviselő: Gyarmati Gábor elnök, Kiss Tibor alelnök
településfejlesztés ... >>

Biatorbágy Kulturájáért Alapítvány

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Jókai M. u. 12.sz.
képviselő: Hodosi Erika
Biatorbágy kulturális életének javítása, ápolása, helytörténet, környezetvédelem. ... >>

Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány

()

2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/1.
képviselő: Skultétyné Königh Mária elnök, Székely Ferenc titkár
Közrend, közbiztonság javítása, gyermek és ifjúságvédelem segítése, a rendőrök és családtagjaik szociális és életkörülményeinek javítása. ... >>

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.
képviselő: Környei István elnök önállóan, Portik Krisztián titkár elnökkel együttesen
A tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, a község lakosságának körében tűzvédelmi szakismeretek terjesztése, helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása végett. ... >>

Biatorbágy Pecatavi Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Bíbor utca 5916 hrsz.
képviselő: Ábrahám Ferenc elnökhelyettes, Fischlné Csoma Erzsébet elnök
Pecatavi ingatlantulajdonosok érdekvédelme, fejlesztése ... >>

Biatorbágy Viadukt Vadásztársaság

(sport)

2051 Biatorbágy, Móricz Zs. u 11.
képviselő: Kállai Gyula /elnök/
Sportvadászeti lehetőség biztosítása tagjai részére ... >>

Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Alapítványa

(intézményi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u.4.sz.
képviselő: Juhász György
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, szabadidő programok szerve- zése, üdülő táborozó helyek létesítése az iskola tanulói számára. ... >>

Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány

(oktatási)

2051 Biatorbágy, Baross G.u.2/a.sz.
képviselő: Radnai Péter elnök önállóan
A Közép- és felsőfokú oktatási intézetekben tanuló biatorbágyi, 14. életévüket betöltött lakosok anyagi támogatása. Kiemelten tehetséges hallgatók részére tanulmányi ösztöndíj biztosítása. ... >>

Biatorbágyi Fotóklub Egyesület

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.
képviselő: Horváth Imre ( elnök )
Az egyesület olyan kulturális nonprofit és közhasznú társadalmi szervezet, amelynek célja a biatorbágyi és a város vonzáskörzetében élő, tevékenykedő, illetőleg Biatorbágyhoz más módon kötődő amatőr és hivatásos fotósok közös szervezetbe való tömörítése, fotóművészeti tevékenységük támogatása, fejlesztése. A biatorbágyi kulturális élet gazdagítása kiemelten a vizuális kultúra területén. ... >>

Biatorbágyi Fuvós Zenekar és Füzes Népi Táncegyüttesért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2051 Biatorbágy, Petőfi u. 45.
képviselő: Wéber Ferencné ( elnök )
Hagyományőrzés, ápolás, zene és tánc képzése, oktatás,német testvérvárossal kulturális kapcsolat kiépítése. ... >>

Biatorbágyi Gazdakör

()

2051 Biatorbágy, Baross u.1.sz. Faluház
képviselő: Nagy János
Foglalkozási csoportokat tömörítő érdekképviselet. ... >>

Biatorbágyi Hagyományőrző Társaság

(kulturális)

2051 Biatorbágy, József Attila u. 36.
képviselő: Molnár István alelnök, Schnaider Miklós elnök ... >>

Biatorbágyi Ifjusági Egyesület

()

2051 Biatorbágy, Fő u.94.sz.
képviselő: Kalácska Róbert ... >>

Biatorbágyi Kereszténydemokrata Polgári Kör

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Biai Gáspár u. 23.
képviselő: Dr. Kerkovics Gábor elnök
A község kulturális közéletének javítása, a község ügyeinek előmozdítása ... >>

Biatorbágyi Kinizsi Kispályás Futball Club

()

2051 Biatorbágy, Karinthy u.21.sz.
képviselő: Teller Imre ... >>

Biatorbágyi Közbiztonsági Egyesület

()

2051 Biatorbágy, Szabadság u.48.sz.
képviselő: Zsigmond András ... >>

Biatorbágyi Lovas Baráti Kör

(sport)

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.
képviselő: Baróti András elnök ... >>

Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete

(érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Juhász Gyula út 8.
képviselő: Réthelyi Karolina (alelnök) önállóan, Tombor Krisztián Gábor (elnök) önálló
Nagycsaládosok érdekvédelme ... >>

Biatorbágyi Német Nemzetiségi Körért Alapítvány

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Fő u.40.sz.
képviselő: Czipri János
A német nemzetiségi kultura, hagyomány őrzése, megismertetése, ápolása, a Herbechtingennel meglévő kapcsolat ápolása. ... >>

Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Hunyadi u. 3.
képviselő: Szádváriné Kiss Mária elnök ... >>

Biatorbágyi Polgári Együttműködés Egyesület

(érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Ország út 2.sz.
képviselő: Farkas Imre elnök ... >>

Biatorbágyi Polgári Kör

()

2051 Biatorbágy, József A.u.2.sz.
képviselő: Dr. Tálas-Tamássy Tamás elnök ... >>

Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/1.
képviselő: Pénzes Ferenc elnök, Pénzesné Szép Anna elnökhelyettes
közbiztonság javítása, kármentés, katasztrófa elhárítás, bűnmegelőzés, környezetvédelem ... >>

Biatorbágyi Sport Club

(sport)

képviselő: Meggyes Gábor ... >>

Biatorbágyi Sport Egyesület

(sport)

2051 Biatorbágy, Kandó K.u.1/A.sz.
képviselő: Varga Ferenc József
Biatorbágy területén irányítja és ellenőrzi a sport és szabadidősport keretében folyó tevékenységet. népszerűsíti a sportot, képviseli a tagok érdekeit. ... >>

Biatorbágyi Szivárvány Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 22.
képviselő: Adolf Albert alelnök önállóan, Demeter László elnök önállóan
A biatorbágyi helyi műemlékek és kulturális örökség megóvása, védelme és széles körben való megismertetése. ... >>

Biatorbágyi Tájvédő Kör

(környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Szabadság u.3.sz.
képviselő: Tüske Emil ... >>

Biatorbágyi Táltos Sportegyesület

(sport)

2051 Biatorbágy, Raktár u. 16.
képviselő: Varga Krisztián (elnök)
Biatorbágyon a labdarúgás feltételeinek megteremtése, javítása, ehhez a szükséges tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Biatorbágyi Tiefe Wurzeln (Mély Gyökerek) Alapítvány

()

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.
képviselő: Pintér Tiborné Szőke Emilia
Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kap- csolatos tevékenység. ... >>

Biatorbágyi Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

2051 Biatorbágy, Bethlen G.u.65.sz.
képviselő: Szikora Árpád elnök
A tagok érdekvédelme és érdekképviselet. ... >>

Biatorbányi Erdei Természetédő Óvoda

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2051 Biatorbágy, Füzes u. 30/a.
képviselő: Fisher Mónika
Biatorágyi óvodáskorú gyermekek részére környezetvédő óvoda működtetésének támogatása. ... >>

BIKE Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem)

2051 Biatorbágy, Káposztáskert u. 1. B.-ép., fszt.2.
képviselő: Szabó Tamás, Szabó Tamás ( ügyvezető ), Székely Zsolt elnök
Kerékpáros Sportág népszerűsítése. ... >>

Bóbita Gyermekjóléti Egyesület

(oktatási,szociális)

2051 Biatorbágy, Hocwart M. utca 4. Fsz./1.
képviselő: Bárdosi Tímea
gyermekek napközbeni ellátása, családi napközi üzemeltetése, gyermekek fejlesztése, tehetséggondozás, gyermekek szabadidős tevékenységeinek megszervezése. ... >>

Boldog Gizella Alapítvány

(egészségügyi)

2051 Biatorbágy, Boldog Gizella utca 1518 hrsz.
képviselő: Majorné Egri Krisztina elnök
Biatorbágyon és környékén élő, vagy letelepedni szándékozó idős beteg emberek számára méltó és emberi öregségüknek, betegségüknek megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre. ... >>

CIVIS PRO URBE Önkormányzatok Energia-racionalizációs, megtakarítási és fejlesztési programjait támogató Alapítvány

(kulturális)

2051 Biatorbágy, Zugor I. u. 33/2.
képviselő: Jáger Ferenc elnök, Matisz Krisztián kuratórium titkára
Az energia-megtakarításra irányuló veszteségfeltáró vizsgálatok és befektetések kiemelt és tartós támogatása, az önkormányzatok számára előírt közérdekű szolgáltatás, a közvilágítás korszerűsítésének támogatása. ... >>

COLUM-BIA Alapítvány a Gyermekek Egészségéért

(intézményi,oktatási)

2051 Biatorbágy, Jókai u.21.sz.
képviselő: Schirilla Tamásné
Ovodás és iskolás koru gyermek mozgás- szervi vizsgálatához, tartáshibás gerincferdüléses gyermekek munkatherápiás kezelése. Felvilágosítás, tanácsadás. ... >>

Csodaposta Dolgozó Szülők Önsegítő Egyesülete

(szociális)

2051 Biatorbágy, Bocskai utca 1/A.
képviselő: dr. Elek Jenő ( titkár-pénztáros) együttes, dr. Iharos Dóra ( alelnök ) együttes, Dr. Madurka Ildikó elnök
Kisgyermekes szülők munkavállalásának segítése családi napközi működtetésével.Gyermekfelügyelet és időszakos gyermekfelügyelet ellátása, melyhez kapcsolódóan játszóház működtetése, továbbá gyermekek részére különböző szabadidős tevékenységek, rendezvények szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41