Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bicsérd civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Bicsérd Községért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7671 Bicsérd, Rózsa F. utca 21.
képviselő: kuratórium elnök dr. Szabados Ibolya
segíteni a község infrastrukturális, kulturális, egészségügyi fejlődését, kereskedelmi üzlethálózat, szolgáltatások bővítését; segíteni az óvodás, iskoláskorú gyermekek nevelésével, oktatásával, sportolásával és szabadidő hasznos eltöltésével, valamint tehetséges gyermekek továbbtanulásának támogatásával összefüggő feladatok megoldását; helyi gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátását, a gyermek és ifjúsági érdekképviseletet; támogatni az önkormányzatot a helyi rendezési tervvel összefüggő természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi feladatok ellátásában, pénzügyi alapot teremteni a környezetvédelem fejlesztéséhez; segíteni a településen működő kisközösségek működési feltételeinek javítását; a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával összefüggő feladatok megoldását; a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét; a foglalkoztatási helyzet javítását; erősíteni a lakosság identitás tudatát; segíteni a helyi egyházközösségi élet működését; a falusi turizmus feltételeinek megteremtését, a szervezett turizmus kiépítését; ösztöndíjat alapítani a fenti célok megvalósítása érdekében folytatott kutató munka és szakmai tanulmányi képzés céljára. ... >>

Bicsérdi Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

7671 Bicsérd, Rózsa Ferenc utca 21.
képviselő: elnök Kelemen Viktorné, gazdasági vezető Rozina Sándorné, titkár Humpók Zoltánné
az ifjúsági testi, értelmi fejlődésének elősegítése; tánc népszerűsítése; az ifjúság közösségbe tartozásának elősegítése; kapcsolat más hasonló célú szervezetekkel; részvétel különböző kulturális, sport stb. rendezvényeken ... >>

Bicsérdi Horgász Egyesület

()

Bicsérd, Rózsa Ferenc u.21.
képviselő: Gugora Antal elnök ... >>

Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep Egyesület

(oktatási,kulturális)

7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3.
képviselő: elnök H. Barakonyi Klára
új művészeti alkotások létrehozása; művészeti alkotások az egyesület tagjain túl mások számára történő széleskörű bemutatása, népszerűsítése; művészetek műfaji önállóságának és fejlődésének elősegítése; művészek szakmai érdekképviselete különböző fórumok előtt; művészet oktatásában való részvétel, oktatás elősegítése különböző szinteken. ... >>

Bicsérdi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7671 Bicsérd, Ady E. utca 8.
képviselő: elnök Paragi Géza
a bűncselekmények megelőzésére és a különböző életformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, vagyonvédelem javításával, a lakosság biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, kapcsolattartás. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Bicsérdi Szabadidő- és Sport Egyesület

(sport)

7671 Bicsérd, Kossuth Lajos utca 16.
képviselő: alelnök Kovács Piroska, elnök Reichenauerné dr. Szente Tünde, titkár Sziliné Kasza Zita ... >>

Községi Sportegyesület Bicsérd

(sport)

7671 Bicsérd, Rózsa Ferenc utca 21.
képviselő: elnök Kajdon Kálmán
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Nyugat-Mecsek Társult Földtulajdonosok Vadásztársasága

(sport,természetvédelem,oktatási)

7671 Bicsérd, Alkotmány tér 1.
képviselő: elnök Kiss Gyula
Távlati célja a földtulajdonosok tulajdonában lévő erdők, földek bérbe vétele, az egyesület székhelye környékén kiemelkedő adottságú vadállomány védelme, élőhelyének hosszú távú biztosítása, a szakszerű vadgazdálkodás megszervezése, a helyi és térségi, valamint a földtulajdonosi érdekek hosszú távú érvényesítésének szolgalmazása.
Az egyesület tagjai részére vadászati lehetőség biztosítása, és az ehhez kapcsolódó anyagi és tárgyi feltételek biztosítása.
Az egyesület keretei között a természet közeli sportmozgalmak népszerűsítése.
Az egészséges életmód, a kulturált szabadidő eltöltésének megszervezése.
A tagok vadász, lövész - sporttal kapcsolatos szabadidő programjainak szervezése.
A vadász, lövész- sportok népszerűsítése, fiatal tehetségek felkarolása.
A működési területén tevékenységének propagálása, sportvetélkedők, rendezvények szervezése, lebonyolítása.
Együttműködés a területét érintő gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel a vadász és sport tevékenységekkel kapcsolatban. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41