Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd civil szervezetek


Találatok száma: 312
1. oldal

2030 - A Mi Irányító Számunk Egyesület

(egyéb)

2030 Érd, Hanság u. 5.
képviselő: dr. Csőzik László elnök
Részt vállaljon Érd Megyei Jogú Városban a helyi közösségi, lokálpatrióta mozgalom kibontakoztatásában. Támogassa a település modernizációját elősegítő fejlesztéseket, adott esetben akár közgyűlési képviseletet is szervezne Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata munkájában részt vegyen, vagy pedig a helyhatóság tevékenységét kívülről segítse, illetve építő kritikával illesse azt. Rendszeresen közéleti jellegű programokat, rendezvényeket szervezzen, felrázza az alsóvárosi társadalmat passzivitásából, irányt és dinamikát adjon a helyi közélet fejlődésének. Különösen az érdi fiatal generációk szószólójaként kiálljon a helyi fiatal felnőttek, családok és gyermekek érdekeiért. ... >>

4 Waracskos Disznók Egyesülete Érd-Százhalombatta Terepjáró és Truck Club

(sport)

2030 Érd, Diófa u.2.sz.
képviselő: Felföldi Erika titkár, Hercz Gyula elnök, Kalita Ágnes pénztáros ... >>

A Jövő Hídja Szabadegyház

()

2030 Érd, Bokrétafa utca 11.
képviselő: Dr.Szunyogh Valéria ... >>

A Jövő Iskolája Magyarországi Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Aszfaltozók u. 10/a.
képviselő: Kabarcz Zoltán
Nevelés, oktatás,képesség fejlesztése, ismeretterjesztés a világos jövőkép kialakítása, feltételeinek megteremtése, koordináló közösség kialakítása, résztvevő pedagógusok, közösségformáló személyek találkozói, tapasztalatcseréje, képzése, közösség és jövőkép alakító programok a gyerekek számára, az iskolai hasznosítási lehetőségek kidolgozása, fltárása, progresszív kezdeményezések támogatása, illetve a támogatás lehetőségeinek megteremtése, programszervezés szülők számára, gyermeknevelési tanácsadás megszervezése. Magyarországon jól működő programok tevékenységi és intézményi formák (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) civil kezdeményezések megszervezése a határokon túl is. Értékközvetítő programok, anyagok készítése és a létrehozás segítése, iskolák közösségek használatára jövő iskolája program és pályázat a pályázat célját felszínre hozni és összegyűjteni azokat a kezdeményezéseket, konstruktív elképzeléseket, javaslatokat, amelyek megvalósítása hozájárulhat a jövő évezred generációinak méltóbb neveléséhez és teret kívánunk biztosítani az alkotó képzeletekre is. Időszakos találkozók, nyári táborok szervezése, tanulmánykötetek, évkönyvek, szakmai munkák létrehozása, kiadásának segítése, kiadása, csereutazások, cserediákprogram. Konferenciák és szemináriumok szervezése, könyvajánlat, video- és hanganyag létrehozása és terjesztése. Számítógépes kapcsolat és hangposta szolgáltatás megteremtése. Széleskörű európai és egyéb nemzetközi kapcsoaltok kialakítása és ápolása, szellemi innováció. ... >>

A város nyugalmáért Közalapítvány

()

2030 Érd, Alsó u.1.sz.
képviselő: Kozma György ( titkár ), Percz Antal (elnök)
A véros élet- és vagyonbiztonságának erősítése. ... >>

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete

(érdekképviselet)

2030 Érd, Viola u. 35.
képviselő: Isépyné Badics Gyöngyi elnök
a nagycsaládosok egymást segítő közösséggé szervezése ... >>

Alapítvány a gyermekek egészséges neveléséért

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, László tér 1.sz.
képviselő: Czindrich Erika ( elnök )
A László téri napközi otthonos óvoda körülményeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Keresztény Szellemiségért

(egyéb)

2030 Érd, Áfonya u. 46.sz.
képviselő: Balázs József
A keresztény humanizmus jegyében a transzcendes értékek előmozdítása. A történelmi egyházak párbeszédeinek elő- mozdítása. A keresztény demokrata ma- gyar és európai gondolkodóinak megis- mertetése. ... >>

Alapítvány a kis Kincses Óvodáért

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Cseresznyefa u. 12.
képviselő: Tóthné Csömöri Andrea elnök
Az óvoda gyermekeinek testi, értelmi és érzelmi fejlődését szolgáló tárgyi eszközök beszerzése és programok támogatása. ... >>

Alapítvány a Zöld Kereszt Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Riminyáki út 17.sz.
képviselő: Tóthné Csömör Andrea
Az óvoda gyermekeinek szellemi, testi és lelki fejlődését szolgáló támogatás, tárgyi eszközök beszerzése. ... >>

Alapítvány az idős és sérült állatokért

(egészségügyi,környezetvédelmi)

Érd, Emil u. 68.
képviselő: Skobrák Terézia
Az idős és beteg állat lakóhelyén való segítésével megelőzni az utcára, gyepmesteri telepre, illetve menhelyre történő bekerülését vagy elpusztulását. ... >>

Alapítvány az Uniós Integrációért

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fenyőfa u.66.sz.
képviselő: Dr. Antal Zoltán
Az euróatlanti integráció elősegítése keretében nevelés, oktatás, képesség- fejlesztés, ismeretterjesztés támoga- tása. ... >>

Angyalfia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Fácán Köz /4.sz.Ált.Iskola/
képviselő: Rozgonyi János
az iskola kiemelkedő diákjainak karácsonyi jutalmazása ... >>

Antiókhia Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Thököly út 34.
képviselő: Brian Nester, Mark Nikitin
Egy nemzeti keresztény gyülekezet-plántáló mozgalom létrejöttének és vezető-képzésének támogatása. ... >>

Apa-Baba-Anya Gyermekvédelmi és Családsegítő Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális)

2030 Érd, András u. 3.
képviselő: Seres Zsigmond ( elnök )
A családok és kiemelten a gyermekek életminőségének javítása, valamint a családok összetartó erejének megőrzése érdekében a gyermekvédelmi, a közlekedésbiztonsági és a bűnmegelőzési tevékenység hatékonysága színvonalának emelése, sporttevékenység elősegítése, üdülés, kirándulás támogatása, anyatejbegyűjtő központ működtetése. ... >>

ASTERIX Sport Club

(sport,oktatási)

2030 Érd, Szarka u. 2.
képviselő: Godány Balázs ( elnök ) - önállóan -, Godány Zsuzsa ( titkár ) - az elnök akadályoztatása esetén önállóan -
Sport oktatás, football és futsal oktatás és népszerűsítés, utánpótlás nevelés, versenyeztetés, táboroztatás, egészségmegőrzésre nevelés, sportrendezvények tartása, szabadidős sportesemények rendezése. ... >>

Autófília Egyesület

(kulturális,egyéb)

2030 Érd, Kerék u 15.
képviselő: Prokop Gábor (elnök együttes, Rényi Tamás (főtitkár) együttes
Az autó- és motorkerékpár rajongók, fanatikusok összefogása, a kulturális közlekedés szorgalmazása és előmozdítása, a technikai és technikatörténeti érdekességek felkutatása és bemutatása, autós hagyományok ápolása. ... >>

AVAR-OVI Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Avar u.2.sz.
képviselő: Szabó István
Az érdi Avar utcai óvoda tárgyi feltételeinek javítása, sport és oktatási eszközök beszerzésének támogatása. Az óvodában folyó nevelő és oktató munka magas színvonalának fejlesztése, az óvoda üzemeltetése és működtetése. ... >>

Avis Cantrix Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Radnai u. 76.
képviselő: Illés Árpád elnök
A tehetséges fiatal művészek és művészeti csoportok művészeti tevékenysége feltételeinek javítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, művészeti tevékenységhez szükséges eszközök, felszerelések biztosítása, idegen nyelvű kommunikációjának fejlesztése nemzetközi kóruscserékkel, a magyar ének alapú zenei nevelés hagyománya ápolásának, fenntartásának, a magyar kórusmuzsika nemzetközi megismertetésének, a hazai és nemzetközi karirodalom remekművei bemutatásánek aktív énekléssel az érzelmi intelligencia fejlesztésének, a Kodály-koncepció megismertetésének és nemzetközi elismertsége növelésének támogatása. ... >>

Az Emberi Kreativitásért Alapítvány

(érdekképviselet)

2030 Érd, VIII.ker. Szekfű u. 9.
képviselő: Kiss Ferenc
Támogatást nyujtani mindazoknak a szer- vezeteknek,intézményeknek, csoportoknak, szövetségeknek,alapítványoknak,akik olyan tevékenységet folytatnak,amellyel hozzásegítik az embert a szellemi szabadgondolkodás kialakításához, az alkotói képesség kifejlesztéséhez,a mikro- és makro környezetben való har- monikus beilleszkedéshez. ... >>

Balázs Dénes Múzeumbarát Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2030 Érd, Budai út 4.
képviselő: dr. Kubassek János /elnök/
A Magyar Földrajzi Múzeum szakmai tevékenységének támogatása, múzeumbartát köri rendezvények, előadóülések és tudományos konferenciák elősegítése, szakmai kiadványok, katalógusok, könyvek tájékoztató anyagok megjelentetése, múzeumpedagógiai programok támogatása, a múózeumhoz kötödő kulturális és közművelődési rendezvények elősegítése. Kiemelt figyelem fordítása Érd helytörténeti, természeti és műemléki értékeinek kutatásásra, megismertetésére, megóvására. A Magyar Földrajzi Múzeumot létrehozó Balázs Dénes emlékének ápolása, szellemiségének megismertetése, munkássága értékeinek terjesztése. ... >>

Balzsam Alapítvány közhasznú alapítvány

(természetvédelem)

2030 Érd, Fátyolvirág u. 27.
képviselő: Csatlós Zoltán elnök, Kaderják Gyula titkár
Egészségfejlesztés, környezetismeret, környezetvédelem, természetvédelem. Oktató és látogató központ életrehivása, szakmai bázis kialakitása, fejlesztése, műszaki és infrastruktúrális háttér megteremtése. ... >>

Baseball Team Egyesület

(sport)

2030 Érd, Kende u. 3.
képviselő: Murányi Csaba /alelnök/, Terry Lee Lingenhoel /elnök/
A Baseball sportág megismertetése ... >>

Bel Sport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Fácán köz 3/4.
képviselő: Belme Attila
Az egyesület tagjai versenyszerű sport- tevékenységének előmozdítása. Sport népszerűsítése, utánpótlás nevelése. ... >>

Belfegor és Maci Állatmenhely Alapítvány

(környezetvédelmi)

2030 Érd, Kerülő u. 44.
képviselő: Kóródi Gizella elnök
Gazdátlan macskák és kutyák elhelyezése és gyógykezelése. ... >>

Benta Sportegyesület

(sport)

2030 Érd, Titkár u. 14.
képviselő: Baráth Ferenc, Krausz János ( ügyvezető elnök ) ... >>

Bíró András Alapítvány-a szép magyar vers és prózamondásért

(kulturális)

2030 Érd, Zagyva u. 1/A.
képviselő: Dr. Takáts Erika
Az évente megrendezendő vers és próza- mondó versenyek támogatása. Az ifjúság körében - a magyar vers és prózairoda- lom értékeinek felmutatása. A verseny győzteseinek jutalmazása. ... >>

BMV Team Hungary Autósport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Takács utca 9.sz.
képviselő: Girán Tibor titkár, Kavecz István elnök
Sporttevékenység ... >>

Bolyai János Alapítvány

(sport,oktatási)

2030 Érd, Erzsébet u.24-32.sz.
képviselő: Kovácsné Vadász Ágnes (elnök)
Az oktatás anyagi és technikai feltéte- leinek javítása, nyelvtanulás, cserekapcsolat kiépítése, tanulmányi versenyek, vetélkedők, tehetséges tanulók, diáksportversenyek támogatása. ... >>

Bonton Tánc Sport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Bükki u. 3.
képviselő: Bóna Eszter elnök, Bóna Jánosné titkár, Laukó Olga elnökhelyettes
Tánckultúra emelése ... >>

BUZESKÓ ALAPÍTVÁNY A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(szociális)

2030 Érd, Kadarka u. 33.
képviselő: Kun Csaba
Az alapítvány tényleges és méltányos segítséget kíván nyújtani az arra rászoruló hátrányos helyzetű gyermekeknek, különösen a gyermekek étkeztetéséhez nyújtott támogatásokkal. ... >>

Canis Maior Alapítvány a Kynológiai Kulturáért

(egyéb)

2030 Érd, Törökbálinti út 32.
képviselő: Juhász László elnök, Mirtse Áron titkár
Kynológiai ismeretterjesztés. A magyar kutyafajták védelme. Kultúrtörténeti kutatások támogatása. Állatmenhelyek támogatása. ... >>

Cigány Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet)

2030 Érd, Ébenfa u. 7.
képviselő: Bogdánné Sárközi Ildikó ... >>

Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány

(intézményi)

2030 Érd, VIII. Balatoni u.52.sz.
képviselő: Werner József
A cigányság kultúrájának megőrzése, színház létesítése és működtetése. ... >>

Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátság Szent Bernát Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Tárnok u.9.sz.
képviselő: Udvarhelyi László
vallási,oktatási,nevelési,karitativ tevékenység,templom,monostor építése,fenntartása ... >>

Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága

()

2030 Érd, Tárnoki u.9-11.sz.
képviselő: Punk Gabriella M.Gemma apátnő
Ünnepélyes istendicséret, a monasztikus élet keretein belüli munka és apostol- kodás. ... >>

Civil Érdek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

2030 Érd, Szép Ilonka u. 21/A.
képviselő: Jakab Béla társelnök, Leszák Ferenc ( társelnök )
érdekképviselet ... >>

CLUB Taxi Egyesület

(sport)

2030 Érd, Kont u. 10.
képviselő: ifj. Szilágyi Tibor elnök
Az együttműködés megszervezése a fuvarozásban. ... >>

Családépítő Egyesület

(szociális)

2030 Érd, Bajuszfű u. 25.
képviselő: Kovács Zoltán elnök, Varga György elnökhelyettes
Működésével hozzájárulni az erős és egészséges családok meglapozásához és építéséhez. Rendszeres, időszakos és alkalmi programjaival és kiadványaival olyan értékrend és gyakorlati modell bemutatása, ami elősegíti a családtagok egészének kiegyensúlyozott működését, lelki, érzelmi és szociális beintegrálódását a család közösségébe, a családokat körülvevő kis közösségekbe, végső soron a társadalom egészébe. ... >>

Családsegítők és Környezetvédelmi Egyesület

()

2030 Érd, László u. 16.
képviselő: Nemere János ... >>

Csanád Óodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Csanád u. 7.
képviselő: Budai Erika elnök, Budai Sándorné titkár
Új óvodai intézmény létrehozása. Az óvodai nevelésben korszerű nevelési módszerek és technikák bevezetése. ... >>

Delta Röplabda Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

2030 Érd, Cankó u. 27.
képviselő: Ifj. Dömötör László elnök
Sporttevékenység biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, érdekvédelem. ... >>

Dialógus Egyesület

(kulturális,egyéb)

2030 Érd, Selmeci u. 53.
képviselő: dr. Kiss Zoltánné ( elnök )
A szabadság, szolidaritás, verseny, öngondoskodás, a társadalmi igazságosság elvének, a polgári demokrácia érvényesülésének elősegítése, képviselete. A tagok és szimpatizánsai számára az egymás közötti párbeszéd kulturált körülményeinek biztosítása, kulturális gazdagodásuk, a közügyekben való tájékozottságuk elősegítése, a dialógus, ill. a véleménycsere lehetőségének biztosítása. ... >>

Dicsérjétek az Urat Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Calvin tér 5.sz.
képviselő: Dózsa György, Erdélyi-Takács István
Az érdi református egyházközösség templomába új orgona vásárlása, orgonahangversenyek, hitoktatás szervezése, az ifjuság nevelése. ... >>

Diósd-Érd-Százhalombatta Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

2030 Érd, Alsó u. 8.sz.
képviselő: Tas Mária elnök
Környezetvédelem, vidéken élők és mezőgazdasággal foglalkozók életkörülményeinek javítása, paraszti kultúra, nemzetközi hagyományok ápolása. Közreműködni a nemzettudat erősítésében, a nemzeti polgári értékek, hagyományok ápolása. ... >>

DOMINIUM Hagyományőrző Alapítvány

(kulturális)

2030 Érd, Árpád u.16.sz.
képviselő: László Balázs Gergely
Hagyományőrző napok rendezése, régi magyar mesterségek felelevenítésének, építészeti örökségünk helyreállításának támogatása, ősi kulturális értékeink nészerűsítése és terjesztése. ... >>

Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

2030 Érd, Földmunkás u. 66.
képviselő: Hidas Endre (elnök)
Az egyesület működési területén segíti, koordinálja, irányítja és szervezi a tagság társadalmi tevékenységét, és népszerűsíti a Zsidó Kultúra értékeit, elsősorban az alábbi célok tekintetében: Széles körű összefogással közösségi és imaház létrehozása több településen. Holokauszt megemlékezések folyamatos szervezése. Kulturális rendezvények és programok szervezése. Nemzetközi és hazai, Zsidó szervezetekkel való kapcsolattartás és ápolás
A Dunamenti-településeken lévő Zsidó emlékhelyek felkutatása és gondozása. A Zsidó identitású ifjúsági és diák korosztály kulturális programjainak szervezése és támogatása. Szociális és karitatív tevékenység szervezése. Korosztályos klubok működtetése ... >>

EB-DORADO Kutyakiképző és Tenyésztő Sportegyesület

(sport,egyéb)

2030 Érd, Péter u. 10.
képviselő: Budai Erika elnök önállóan, Petrás Antal alelnök önállóan, Radics Zsolt alelnök önállóan
kutyatenyésztők, képzők s kutyával sportolni vágyók szakmai összefogása ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41