Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrság civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Győrság Községi Sportegyesület

(sport)

9084 Győrság, Országút u. 13.
képviselő: Petrovicz Ambrus
A Fair Play szellemű sport, ezen belül a labdarúgás amatőrszintű népszerűsítése, és fejlesztése vallási, faji, politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és bajnoki osztályban. Elősegíteni községi szinten a tömegsportolás feltételeit a lehetőségeken belül minden támogatást megadni. ... >>

Győrságért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9084 Győrság, Dózsa György u. 5.
képviselő: Csörnyei Péter
A bűncselekmények megelőzése; a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása; a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása; a lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Győrsági Hagyományörző és Lovasegyesület

(oktatási,kulturális)

9084 Győrság, Dózsa u. 5.
képviselő: elnök Francia László, elnökhelyettes Szabó Alfréd, titkár Lengyel Tamásné
Az Egyesület, mint nevében is jelzi, fontosnak tartja a népi kultúra megjelenítését, és megismertetését, valamint a lovas kultúra fejlesztését. E cél érdekében felvállalja, hogy segíti a helyi lakosok és gyermekek szabadidejének megszervezésében, oktatási és kulturális programok, hagyományőrző előadások, lovas programok szervezésében, kiadványok megjelenítésében és terjesztésében. ... >>

Győrsági Nefelejcs Egyesület

(egészségügyi,kulturális,szociális)

9084 Győrság, Dózsa út 5.
képviselő: elnök Vasi Fodor Miklósné
A szervezet célja a település időskorú lakossága szabadidős programjainak kulturális és egészségügyi területen történő szervezése, a szükségletekhez igazodó szociális segítségnyújtás, az idősek közéleti és személyes aktivitásának kezdeményezése a helyi önkormányzattal kialakított szoros együttműködésben. ... >>

Győrsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

9084 Győrság, Dózsa u. 5.
képviselő: Balogh Mihály
A tűzvédelem, ezen belül a megelőző, mentő és felderítő szolgálat biztosítása. ... >>

Községi Sportkör

(sport)

9084 Győrság, Országút u. 13.
képviselő: Horváth László
sporttevékenység ... >>

PolgárSág Civil Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9084 Győrság, Dózsa u. 2.
képviselő: Dunst Eszter
A szervezet célja: a település lakossága szabadidős programjainak kulturális területen történő szervezése, a rendezvények lebonyolítása. Kulturális értékek feltárása, ápolása; a civil társadalom aktivitásának elősegítése, érdekképviselete. A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása; környezet és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálása. A település múltjának, hagyományainak feltárása, ápolása és annak bemutatása. Részt vállal a nemzet történeti, kulturális hagyományainak ápolásában, tudományos, művészeti, irodalmi életében. A határon túl élő magyarság és a település közötti civil, kulturális és vallási kapcsolatainak ápolása. A település közvetlen környezetének védelme, természeti adottságainak kihasználása, szabadidős, kulturális tevékenységekre. Az egyesület támogat minden olyan kezdeményezést és együttműködik minden más civil szervezettel, melynek következtében a lakosság élete színesebbé, tartalmasabbá válik. Önállóan és más szervezetekkel, önkormányzatokkal és intézményekkel együttműködve szervez ismeretterjesztő, felvilágosító előadásokat, fórumokat, rendezvényeket. Részt vállal az embereket közvetlenül érdeklő közhasznú ismeretek terjesztésében. Kapcsolatot tart az országban és az országhatáron túl működő civil szervezetekkel, elősegíti ezek szoros együttműködését. A fenti célok eléréséhez figyelmet fordít a pénzforrások feltárására különös tekintettel a pályázati lehetőségekre. A szervezet politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, illetve nem fogad el, országgyűlési, fővárosi, megyei önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít. ... >>

Raab - Kamarazene Együttes

(kulturális)

9084 Győrság, Öreg u. 14.
képviselő: Némethné Pongrácz Judit
A kamarazenélés megvalósítása, az idevágó zeneirodalom megismerése. Feladatának tekinti ezek bemutatását, a hangversenyeken való felkészült részvételt. ... >>

Ságért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9084 Győrság, Országút utca 75.
képviselő: Bognár Lajos, Jelencsics Tibor, Kokas Zsuzsanna, Kovács Ferenc, Rujp László
A község kulturális hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése. Az egészséges nemzedék fejlesztése érdekében a sport és egészségügy területének fejlesztése. Helytörténeti, honismereti, néprajzi tevékenységek támogatása. Anyagilag is ösztönzi a községgel kapcsolatos publikációk megjelentetését. A hátrányos helyzetben lévő, de tehetséges fiatalok továbbtanulását anyagilag támogatja. ... >>

"Sági Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9084 Győrság, Öreg u. 11.
képviselő: Mohácsy Lajos, Vasi Fodor Miklósné
A Győrsági Általános Iskola tanulói oktatási feltételeinek továbbfejlesztésében közreműködjön, s ez által segítse és támogassa az intézményben végzett oktatási, illetve pedagógiai szakmai tevékenységet. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41