Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kazincbarcika civil szervezetek


Találatok száma: 161
1. oldal

" A Csokonay úti Óvoda Gyermekeiért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Csokonay u.1.
képviselő: Erdei Jánosné elnök
A Kazincbarcika, Csokonay úti Óvoda mindenkori óvodásainak szellemi, erkölcsi, fizikai fejlesztése, segítése, az óvodai neveléshez szükséges tárgyi feltételek javítása, fejlesztése, nevelési feltételek javítása, pedagógiai célú, alapfeladatokon túli szolgáltatások szervezése, egészséges életmódra nevelés, különös tekintettel a mozgás, sportolás, életmódigény fejlesztése, ezzel öszzefüggő gyermekprogramok, versenyek szervezése, feltételeinek biztosítása, a szűkebb, tágabb környezet értékeinek megismertetése, gyermekprogramok szervezése, tehetséggondozás, a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, egyéb nevelési célok támogatása, az alapítványi célokat szolgáló vállalkozási tevékenység folytatása. ... >>

"A LÓÉRT, AZ EMBERÉRT" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Ádámvölgy utca 2/ A
képviselő: Veres Albert
a.)A lovaglás és a lótartás ismereteinek átadásával az ember és a ló közötti lehető legmagasabb harmónia elérése. Ez különösen a gyermekek és a fiatalok személyiségfejlődése szempontjából nagyon értékes, mivel a lóval foglalkozó embernek az állatszeretet mellett önuralmat, korrektséget és fegyelmet is kell tanulnia. Annak elsajátítása, hogy a lovas nem csupán önmagáért és lovas-társaiért tartozik felelősséggel, hanem a rábízott lóért is.
b.)A lovaglás mint sporttevékenység minél szélesebb körű elterjesztése nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is, hiszen a lovassport nagy hatással van az egészségre, az életörömre és a jó közérzetre.
c.)A ló megismerésén és a vele való foglalkozáson keresztül az állatok védelmének, a velük való helyes viselkedés és gondoskodás kialakítása, hogy a lovaglás és a lótartás ne csupán az embernek, hanem az állatnak is örömet jelentsen.
d.) Környezetünk védelmének, környezeti értékeink megőrzésének minél magasabb fokú tudatosítása a lovakkal foglalkozó gyermekek és felnőttek körében. A lovastúrák során megismertetni a lovasokkal azt a szabadságot, melyet akkor nyerhetünk el, amikor a lovas útja a természetbe vezet. A Kazincbarcika környékén lévő erdős hegyek és völgyek, folyópartokon tett kirándulások alkalmával a természet megismertetése és értékeinek megóvása.
e.)Gyógy-lovagoltatás keretében a lovaglás pszichés és fiziológiai hatásainak felhasználása fogyatékos és sérült embertársaink helyzetének javításában.
- hippoterápia, melynek során a ló mint élő gyógyászati segédeszköz vesz részt a neurológiai törvényszerűségen alapuló terápiában,

- gyógypedagógiai lovaglás és lovas-torna, amelynek során a ló ? ember, ember ? ember együttműködése eredményeképpen létrejövő pszichés értékek használhatók fel az egyén fejlesztésében,

- fogyatékosok sportlovaglása, ahol a lovaglásnak egy, a tevékenységet űző testi vagy szellemi képességeihez megfelelően kialakított formáját használják fel a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

f.) A lovagláson keresztül az egészséges életvitel, egészségmegőrzés elősegítése, különösen a lovagolni vágyó gyermekek szellemi, fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése.

A gyermekek részére nyári táborok szervezésével a lovaglás mint sporttevékenység megismertetése, egészséges életmód kialakítása és a szabadban töltött tevékenységekkel környezettudatos gondolkodás kialakítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"A MŰVÉSZETEKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Egressy út 1/ B
képviselő: Jakab István
A kazincbarcika Kodály Zoltán Állami Zeneiskola működési feltételeinek javítása. Szükséges felszerelési tárgyak beszerzéséhez támogatása, az iskola tanulóinak és tanárainak hazai és külföldi szerepléseihez hozzájárulás, külföldi testvérkapcsolatok finanszírozása, szakmai táborok segítése. Tehetséges tanulók jutalmazása. Zeneiskola hagyományainak ápolása. ... >>

"A Pollack Mihály úti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 7.
képviselő: Barger Éva
A Kazincbarcika Pollack Mihály úti Óvodai Egység gyermekeinek szellemi, erkölcsi és fizikai, illetve az óvodai tárgyi körülmények fejlesztése, segítése, ezen belül is: - az óvodai neveléshez szükséges felszerelés fejlesztése, - a nevelési feltételek javítása, - mozgásfejlesztő játékok, eszközök bővítése, - az értelmi képességeket fejlesztő játékok bővítése, - a környezetünk megismerésével kapcsolatos kirándulások szevezése, támogatása, - tehetséggondozás. ... >>

"AES az energetikai dolgozókért" Alapítvány

(kulturális,szociális)

3704 Kazincbarcika, Ipari u. 7.
képviselő: Bartók Ferenc
A jelenleg, illetve korábban az energetikai szektorban dolgozók és családtagjaik életkörülményeinek, anyagi, szociális, kultúrális helyzetének javítása, az önhibájukon kívül nehéz egzisztenciális helyzetbe kerültek segítése. ... >>

Akela Vadászíjász Egyesület

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 41.
képviselő: Tamók Gábor elnök ... >>

Alsóvámosi Herman Ottó Általános Iskola Gyermekeiért Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39 a
képviselő: Lipták Csabáné
Az Alsóvárosi Herman Ottó Általános Iskolába járó mindenkori tanulók szellemi és fizikai képességeinek, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltető eszközök körének bővítése, pedagógiai célú - az alapfeladatokon túli- szolgáltatások szervezése, feladatokon túlmenően is foglalkozó pedagógusok, nevelők segítése, támogatása, ezen belül is különösen:
az iskolai neveléshez szükséges felszerelések, tárgyi és szemléltető eszközök korszerűsítése, fejlesztése;
a gondozási, nevelési, oktatási feltételek javítása;
az iskolai közélet eseményeinek, programjainak rendezvényeinek a szervezése, anyagi támogatása;
az iskolai közösségek működési feltételeinek javítása;
az iskolások testi, szellemi, erkölcsi fejlesztésének elősegítése, felkészítése az iskolai oktatásra;
az iskolai tanulókkal kiemelkedően foglalkozó szakember anyagi és erkölcsi megbecsülésének támogatása;
tehetséggondozás;
kulturális, sport- és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, szélesítése;
a közösségi megmozdulások, ünnepségek lehetőségeinek bővítése, feltételeinek fejlesztése;
a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, pedagógusok, szakemberek támogatása;
a szülőkkel való nevelési kapcsolatok, közösségi rendezvények szervezésének támogatása;
egyéb nevelési célok- beleértve a pedagógiai alapfeladatokon túli szolgáltatások nyújtásának, szervezésének - támogatása. ... >>

ARANYESŐ Idős Otthon Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u.8.
képviselő: Takácsné haszon jolán
Az Idős Otthonban lakók életkörűlményeinek minőségi szinten tartása, a szakmai munka színvonalának emelése, tárgyi feltételek beszerzése, javítása, pótlása, minőségi ellátás javítását célzó eszközök beszerzése kulturális rendezvények, szabadidős programok (kirándulások, üdülések, mozi, színház, stb.) támogatása, csereüdültetés, utazási költség finanszírozása, mini könyvtár létrehozása, működése folyamatosságának biztosítása, szakmai képzések, tapasztalatcserék finanszírozása ... >>

Árpád fejedelem téri Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/a.
képviselő: elnök Feketéné Sándor Ildikó
A kazincbarcikai Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltetőeszközök körének bővítése. Tanulmányi - és sportversenyek, kultúrális vetélkedők, táborok, szabadidős programok szervezésének támogatása, a résztvevők díjazása. Tehetséges tanulók jutalmazása, támogatása. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Atlantisz Búvár és Vízisport Egyesület

(sport)

3700 Kazincbarcika, Gábor Áron u. 2.
képviselő: Varga Csaba ... >>

Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3701 Kazincbarcika, Május 1. u. 56.
képviselő: Dr. Pásztor Gábor, Dr. Váradi József
A Kazincbarcikai Városi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán folyó egészségügyi munka és a rászoruló betegek anyagi ... >>

AZ "ELEVEN" Kazincbarcikai Amatőr Zenekarok Egyesülete

()

3700 Kazincbarcika, Deák F. tér 10. II/2.
képviselő: elnök Sándor Pál, elnökhelyettes Varga Sándor ... >>

Barcikai Aszfalt Betyárok Motoros Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 10. 1/1.
képviselő: Nagy László elnök
A magyar nemzeti valamint keresztény eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása céljából a magyar nemzet történelmének emlékhelyeire motoros túrák szervezése. Önkormányzatok rendezvényeinek színesítése, társadalmi munkájának segítése, kulturális programjainak támogatása. Közrend és közlekedésbiztonság segítése, védelme. A környezet védelme szervezett hulladékgyűjtéssel, fásítással egyéb növények telepítésével. Más hasonló célú egyesületek, szervezetek támogatása. Élőzenei koncertek, fesztiválok szervezése, rendezése. Tehetséges helyi, amatőr zenekarok felkarolása, koncerteken való bemutatkozási lehetőség nyújtása, élőzenei fellépésnek, országos elismertségnek, illetve külföldi szereplési lehetőségének elősegítése. Helyi társszervekkel, iskolai intézményekkel karöltve komplex ifjúsági programok szervezése. Helyi médiában könnyűzenét népszerűsítő rockzenei műsorok létrehozása. A helyi motoros klubokkal motoros fesztivál rendezése az amatőr csapatok szerepeltetésével is. ... >>

"Barcikai Borkultúráért" Egyesület

(kulturális)

3700 Kazincbarcika, Kikelet- köz 1. fsz/1.
képviselő: Dr. Csuták János elnök ... >>

Barcikai Tenisz Club

()

3700 Kazincbarcika, Egressy u. l.
képviselő: Béky Zoltán elnök, Dr. Varga Róbert titkár, Szabó Péter gazdasági vezető ... >>

Bódvavölgye Közlekedési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Mátyás K.u.28.fsz.2.
képviselő: Tóbiás László
Edelény város környékén a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében gyermekek részére közlekedésbiztonsági táborok szervezése, ennek keretében a kultúrált közlekedésre nevelés, Az alapítvány célja továbbá, hogy támogasson minden olyan tevékenységet és szándékot amely: - a közlekedési bűncselekmények megelőzésére, a megelőzés hatékonyságának kialakítására megbízható és hatékony technikai eszközök beszerzésére - iskoláknál, óvodáknál, televíziónál új megelőzési módszerek bevezetésére és alkalmazására - gyermekek területi versenyeinek anyagi támogatására - valamint a drogellenes provenció elősegítésre irányul. - az Edelény környékén élő emberek közlekedésbiztonsági, közbiztonsági közérzetének javítása, magas színvonalú propagandával -a gyermekek kultúrált közlekedésre nevelése, területi segédmotor-kerékpáros versenyek szervezése - a közlekedési bűncselekmények felderítését elősegítő technikai eszközök beszerzése - megelőzési pályázatok, és olyan verseny, vetélkedő anyagi támogatása, amely a területi közlekedési helyzetet javíthatja, illetve a balesetek számát csökkentheti. ... >>

Borsodi Autóbuszvezetők Független Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 7 II/3
képviselő: Székely Attila ... >>

Borsodi Vegyi Kombinát Ifjúságáért Alapítvány

()

3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
képviselő: Nagy Sándor ügyvezető titkár, Sári Zsolt ... >>

Borsodi Vegyi Kombinát Ifjúsági Szervezete

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
képviselő: Kiss László ... >>

Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány

()

3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3.
képviselő: Nagy Gábor elnök
kazincbarcika város és vonzáskörzetében / a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén / a vagyon elleni bűncselekmények hatékonyabb megelőzése, illetve azok eredményesebb felderítése. Ennek érdekében korszerű megbízható és hatékony vagyonvédelmi eszközök, módszerek és szervezetek kifejlesztésére való ösztönzés és ezzel kapcsolatos propagandamunka folytatása, a bűnmegelőzés érdekében kiírt pályázatok támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-közrend és közbiztonság védelme, bűnmegelőzés és áldozatvédelem, gyermek és ifjúságvédelem ... >>

Capitol Biliárd Sport Club

(sport)

3700 Kazincbarcika, Fő tér 28. IV/3.
képviselő: Csóra György elnök ... >>

CSILLAGFÉNY Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 26 III/2
képviselő: Horváthné Wantuch Kitti
Olyan családok támogatása, ahol beteg vagy hátrányos helyzetű gyermek él, és a beteg vagy súlyosan hátrányos helyzetű gyermek élete, fejlődése csak műtéttel vagy speciális kezeléssel javítható, de a család a felmerült költségeket vállalni nem tudja. A nem kórházi ápolásra és gondozásra szoruló gyermekek ápolásának megszervezése és anyagi támogatása. Az alapítvány támogatja továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, tanulmányait.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-szociális tevékenység, családsegítés,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-gyermek- és ifjúságvédelem,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Deák Ferenc Szakképző Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.
képviselő: Baglyosné Ferencz Ildikó elnök, Klómer Gézáné gazdasági vezető, Tóth Balázs titkár ... >>

" Deák Ferenc Szakképző-Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.
képviselő: Szabó Lászlóné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése. Kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés, külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, cserekapcsolatok ösztönzése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása. A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Különböző személyre szóló célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számára. A tanuló szociális segélyezése. ... >>

Don Bosco Iskolai Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11
képviselő: Hollóné Hoffmann Anita Hilda elnök ... >>

Egyedülállók Klubja

()

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u.2.
képviselő: Hargitai Imre ... >>

Élet Gyülekezete

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mogyoró u.1.
képviselő: Keszler László ... >>

ÉMÁSZ Ifjúsági Szervezet

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Dimitrov u. 41.
képviselő: Vattai Viola ... >>

"Érintés -Életforma" Egészségnevelő és Ismeretterjesztő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Műszerész út 38
képviselő: Szíjj Zoltánné
a.)Az egyén és a társadalom harmonikus működésének elősegítése a személyes és kollektív testi, lelki, szellemi épség megteremtésével,
b.)a társadalom lelki és szellemi egészségszintjének emelése az egyén életminőségének emelésén keresztül,
c.)az időskorúak szociális és társadalmi helyzetének javítása, az időkor értékeinek felismerésén és a tapasztalatok hasznosításán keresztül.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Érted? Mindent? Fogyatékkal élő fiatalokért Alapítvány

(sport,szociális)

3700 Kazincbarcika, Radnóti tér 3 2/2
képviselő: képviselő Jancsó Tiborné
a./ Kazincbarcika és környékén fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok lovas terápiával történő rehabilitációja - ehhez szükséges megfelelő terep kialakítása, eszközök vásárlása, fedett lovarda létrehozása:
b./ a fogyatékkal élők integrálásának elősegítése, egészséges és fogyatékkal álő gyermekek és fiatalok számára tervezett közös programokkal:
c./ a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek bővítése lovaglás segítségével:
d./ a Nemzeti Lovas Program megvalósításának elősegítése lovas terápiával történő fejlesztő órák bevezetésével:
e./ az egészség megőrzésének elősegítése, az egészséges életmód igénnyé válásának kialakítása a lovas sport népszerűsítésével. ... >>

ÉRV Lázbérci Horgászegyesülete

()

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
képviselő: Kiss József ... >>

Észak-Magyarországi Trabant Club Egyesület

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 55.
képviselő: Demeter József elnök
Összefogni a régió Trabant- Wartburg tulajdonosait, kedvelőit. Találkozók, túrák szervezése, lebonyolítása. Kölcsönös segítségnyújtás a tagoknak alkatrészek beszerzésében, javítási tanácsokban. Kapcsolattartás más hazai és külföldi Trabant klubokkal. ... >>

Felföldi Fotográfusok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
képviselő: Szathmáry Király Ádám ... >>

"Felsőbarcikáért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Táncsics M. u.52.
képviselő: Viszoczky Sándor
a./ A kultúrális örökség megóvása, ezen belül is Felsőbarcika városrész kultúrális életének segítése, nyújtása. b./ Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, ilyen programok szervezése c./ Hagyományőrzés, a városrészi hagyományok felkutatása, megóvása. d./ Környezetvédelem. e./ A közösségi élet fejlesztése, közösségi programok szervezése. f./ Sporttevékenység, ezen belül is a városrész lakosságának bevonásával sportjáték és kultúrális programok szervezése. g./ A közösségi élet fejlesztése, városrészi közösségi programok szervezése. h./ Kapcsolattartás és kultúrális, közösségi programok egyeztetése Kazincbarcika város és a régió művelődési, sport és oktatási intézményeivel. j./ Erre vonatkozó megállapodás alapján a helyi Művelődési és Közösségi Ház működtetése, üzemeltetése az alapítványi célok elérése érdekében.k./ Közösségi, szociális tevékenység amely azt hivatott szolgálni, hogy a városrész több mint egy évtizede tartó elvizesedésének megakadályozása, a kárenyhítés céljából kifejezetten e célra rendelt adományokat, juttatásokat a rászorultsági elv figyelembe vételével az arra jogosultak részére eljuttassa. ... >>

Fiatalok az Új Nemzedékért Egyesület

(kulturális)

3700 Kazincbarcika, Bükkalja u. 29.
képviselő: Bátyi Attila elnök ... >>

Fiatalok Baloldali Kazincbarcikai szervezete

()

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.
képviselő: Szitka Péter ... >>

Függetlenek Kazincbarcikáért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mányoki út 2.
képviselő: Sáfrány Miklós elnök
1.A helyi közösségek fejlesztése.
2.A nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása
3.A nemzeti és európai értékrend ? az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása ? képviselete és terjesztése.
4.A jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése.
5.Szakmai és polgári fórumot teremteni a térség fejlesztésével kapcsolatosan társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek.
6.A nem kormányzati szervek nemzetközi összefogását erősíteni a helyi érdekek és célok elősegítésére.
7.Az érintett települések polgárait bevonni a hosszú távú célok szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe.
8.Nyilvánosságot biztosítani a későbbi célok, kockázatok, tervek véghezvitelére, illetve az esetleges káros tendenciák megjelenítésére.
9.A térség gasztronómiai értékeinek megőrzése, támogatása, terjesztése.
10.A települések kulturális örökségeinek, műemlékeinek védelme, ápolása.
11.Környezetünk védelmem mentálhigiénia feltételek javítása, szocializáció elősegítése.
12.Kazincbarcika sportéletének támogatása. ... >>

"Gyermekeink a Jövő" Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 39.
képviselő: Oláh Zsoltné
Az oktatás anyagi,technikai feltételeinek javítása, műszaki berendezések beszerzése, különösen oktatási célokra videó és oktatóanyagok vásárlása. Nyelvtudás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók, kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás) Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, a nyertes diákok és pedagógusok díjazása, minél több tanuló versenyeztetésével. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Iskolamúzeum alapításához szükséges eszközök beszerzése, az alapítás támogatása. A város és városkörnyék néprajzi értékei és hagyományai gyűjtésének támogatása. ... >>

HÁROM ÁROK Vadásztársaság

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2
képviselő: Tóth Csaba ... >>

Hazafias Népfront Kazincbarcikai Városi Szervezete

()

3700 Kazincbarcika, Lenin u. 34.
képviselő: Szalontai Lajosné titkár ... >>

HÍD Polgári Egyesület

()

3700 Kazincbarcika, Rózsa u.17.
képviselő: Csorba Miklós ... >>

Hittantanulók Avilai Szent Teréz Alapítványa Kazincbarcika

(szociális,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy.u.35.
képviselő: Petró Józsefné
A külömböző tanintézetekben hittant tanuló és a kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközséghez tartozó diákifjúság hittan tanulmányainak hatékonyabbá tétele érdekében szemléltető eszközök, tanulmányi kirándulások, diáktalálkozók,egyéb lehetőségek megteremtése, tanulmányi és általános műveltségi színvonalának emelése érdekében a Római Katolikus Közösségi Ház Ifjúsági Központjában szemináriumok, előadások, irodalmi, művészeti, rendezvények rendezése, szervezése, szociálisan rászoruló gyermekek segítése, hátrányos helyzetű, adottságú diákok támogatása, kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű diákok segítése. ... >>

Humán Mentálhigiéné Szociális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Építők útja 13.
képviselő: Csősz Béláné
Mentális és anyagi segítségnyújtás olyan családok részére, akik nehéz szociális és anyagi helyzetben vannak, többnyire jövedelempótló támogatásból és családipótlékból élnek, emiatt különböző mentális problémákkal küszködnek és akik számára a hatályos szociális rendelkezések nem biztosítanak megfelelő védelmet. Az alapítvány célját az alábbi tevékenységek gyakorlásával valósítja meg: - a rászoruló családok elkutatása, velük kapcsolat felvétele, -vásárlási utalványok osztása a rászorultak részére, -élelmiszercsomagok osztása családi ünnepek alkalmából (pl.karácsonyra), -ruhaneműk, iskolaszerek juttatása gyermekek részére, -a szükséges gyógyszerek kiváltásához anyagi támogatás nyújtása, -rendkivüli esetben pénzbeli támogatás nyújtása, -mentális segítségnyújtás, ezen belülönismereti tréning szervezése, életvezetési tanácsadás, -a felsorolt tevékenységek megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41