Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lébény civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Egyesület Lébényért

(sport,kulturális,egyéb)

9155 Lébény, Fő út 70.
képviselő: Gyurós Tamara
Erősítse a lakosság, elsősorban a fiatalok lakóhelyük iránti szeretetét, szervezze azok közösségi tevékenységét, javítsa és fejlessze a lakosság különböző generációi közötti kapcsolatot, ápolja, őrizze, terjessze lakóhelyének hagyományait, sajátosságait, elősegítse a község gyermekeit és ifjúságát szolgáló létesítmények kialakítását, rendszeres működését, aktív klubéletet alakítson ki az egyesület tagjai számára, kulturális és sportrendezvényeket, kirándulásokat szervezzen, sajátos eszközeivel elősegítse a lakosság, elsősorban a fiatalok körében az egészséges testkultúra propagálását, fejlesztését. ... >>

Eight Singers Lébényi Énekegyüttes Egyesület

(kulturális)

9155 Lébény, Ifjúság u. 21.
képviselő: Németh Tamás
A vokális zene, ezen belül klasszikus kórusművek, népdalok, modern zenei feldolgozások és más népek dalkultúrájának terjesztése és népszerűsítése. Az énekegyüttes működési feltételeinek javítása, a szakmai tevékenység hatékonyábbá tétele. ... >>

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

(kulturális)

9155 Lébény, Damjanich utca 44.
képviselő: Wandraschek Ferenc
Az egyesület célja Lébény Község kulturális értékeinek és hagyományainak felkutatása, ápolása és megőrzése. A tárgyi kulturális értékek megőrzése és újabbak létrehozása. Kulturális rendezvények szervezése, melyek segítségével a helyi kulturális hagyományok széles körben, határainakon belül és azokon túl ismertté tehetőek. Hagyományőrző fesztiválok (népművészet, néptánc, népzene) rendezése, néprajzi kiállítások szervezése. Nyári hagyományőrző táborok szervezése és lebonyolítása az ifjúság részére annak érdekében, hogy a helyi kulturális értékeket megismerjék és továbbadják a következő generációk számára. ... >>

F-16 Lébény Postagalamb Sportegyesület

(sport)

9155 Lébénymiklós, Iskola u. 13.
képviselő: Takács Gábor ... >>

"Gyermekeinkért" Alapítvány

()

9155 Lébény, Iskola u. 1.
képviselő: Tóth Lászlóné ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Fogyasztók Érdekvédelmi és Patrióta Érdekérvényesítő Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

9155 Lébény, Kun u. 21.
képviselő: Országbíró Zoltán
Győr-Moson-Sopron Megye Területén fogyasztók, gazdasági és önkormányzati szolgáltatások és gazdasági vállalkozások alanyainak érdekvédelme, a gazdasági és jogi értelemben károsultak érdekvédelme és jogérvényesítésének elősegítése. A lakosság fogyasztói és patrióta érdekeinek érdekérvényesítése. A megyét szerető és fejleszteni, építeni akaró helyben élő és a máshová elszármazott megyéhez kötődő személyek és erők összefogása. ... >>

"Játék-vár" Szülők az Óvodásokért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9155 Lébény, Fő út 132.
képviselő: Takács Józsefné
Az óvodai nevelő munka támogatása, a hagyományok ápolása, az óvodai eszköztár bővítése, a helyi óvodai program által meghatározott szolgáltatások megszervezése, támogatása. Sporttevékenységek megismertetése a gyermekekkel. ... >>

Lébény Sportegyesület

(sport)

9155 Lébény, Fő u. 47.
képviselő: Mike József
A rendszeres sportolás versenyzés testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

LÉBÉNY Vadásztársaság

(sport)

9155 Lébény, Iskola köz 5/a.
képviselő: Kiszeli Lajos
sportvadászat ... >>

Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület

(kulturális)

9155 Lébény, Damjanich u. 78.
képviselő: Ságiné Börzsei Zsuzsanna
Lébény területén működő, alakuló amatőr színjátszó csoportok, a színjátszásban érdekelt személyek összefogása, munkájuk segítése. Kapcsolattartás és kapcsolatteremtés, színjátszó találkozók szervezése, segítése. A múlt hagyományainak ápolása és őrzése. A művészeti ágak segítségével javítani és fejleszteni a lakosság különböző generációi közötti kapcsolatot. ... >>

LÉBÉNYI LISZT FERENC VEGYESKAR

(kulturális)

9155 Lébény, Hunyadi út 13/B.
képviselő: Prémus Eszter Mária
zenekultúra ... >>

Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

9155 Lébény, Gábor Áron utca 42.
képviselő: Németh József - gazdasági felelős, Scheier Csaba - titkár, Szabó Tibor - elnök
Az egyesület célja, hogy az Egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a lovas sporttevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a lótenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Célja az iskolás gyermekek képzése és szabadidős tevékenységének megszervezése. ... >>

Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

9155 Lébény, Fő út 60.
képviselő: idős Rózsa Béla elnök
Tűzmegelőzés, tűzvédelem. Veszély és kárelhárítás. ... >>

Lébényi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

9155 Lébény, Iskola u. 13.
képviselő: Károlyi László
A bűncselekmények megelőzése. A bűnalkalmak korlátozása és a vagyonvédelem javítása. A bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása. A lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A bűncselekményeket elősegítő körülményekről tájékoztatja az érintetteket, a rendőri szerveket és más intézkedésre jogosult szerveket. Jelzéseket ad az illetékes önkormányzati szerveknek, hatóságoknak az észlelt, gyermek- és fialatkorúak értelmi, erkölcsi és testi fejlődését súlyosan veszélyeztető magatartásokról, körülményekről, melyek esetén már szükséges bűnmegelőző jellegű védő-óvó intézkedéseket tenni. A bűnügyileg fertőzött területeken, a veszélyeztetett személyek körében az ingó és ingatlan javak védelmére lakossági járőrszolgálatokat szervez. A tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szerveknek, rendőrnek. A bűnmegelőzés érdekében nyilvános reklám- és propaganda tevékenységet folytat. A lakoság felé bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet folytat, együttműködve a helyi rendőri bűnmegelőzési szervvel. ... >>

Nemzetközi CoD Rák-Információs és Prevenciós Központ Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

9155 Lébény, Vörösmarty u. 15.
képviselő: Prof. Mag. Dr. Dávid Tamás
Az alapítvány célja mindazok felvilágosítása az egészség megőrzését szolgáló helyes táplálkozásról, életmódról, a rákbetegség megelőzésének és kezelésének legújabb lehetőségeiről, akik érdeklődésükkel az alapítványt, mint tanácsadó szolgálatot felkeresik. Tanácsadás az életminőség javításához, az élettartam meghosszabbításához a rákbetegség, hepatitis C, más krónikus degeneratív betegség és az immungyengeség esetén. Az alapítvány célja a CoD fitoterápiás rendszer megismertetése az érdeklődőkkel, különösen a rákbetegségben, hepatitis C-ben krónikus degeneratív betegségben és immungyengeségben szenvedő betegekkel, családtagokkal, hozzátartozókkal. ... >>

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

9155 Lébény, Dózsa Gy. u. 106.
képviselő: Bonnyai Miklósné, Wesztergom Viktorné
A nyugdíjasok társadalmi összefogása, általános érdekvédelme, az egyesület tagjainak képviselete, aktív társadalmi részvétel a község közéletében. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41