Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőörs civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

"A mezőörsi Weöres Sándor Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9097 Mezőörs, Fő utca 68.
képviselő: Turócziné Kiss Rita
A kiemelkedő képességű tanulók támogatása és jutalmazása. A pedagógusok átlagon felüli teljesítményének elismerése. A diákok és a pedagógusok továbbképzésének támogatása. Az iskolai nyelvoktatás segítése. Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

"A negyven prédikátor" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

9097 Mezőörs, Fő u. 39.
képviselő: Nagyné Takács Tünde
Az alapítvány általános, közvetett célja: az egyházi és a kulturális örökségek megőrzése, védelme, széles körben való megismertetése. Egyházi célú hasznosítású ingatlanok állagának megőrzése, építésüknek, felújításuknak támogatása. Egyházközségek működésének támogatása, egyházi fenntartású intézmények tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, működésüknek biztosítása. Családok támogatása, egészségének megőrzése; gyermekek, fiatalok helyes és egészséges életmódra nevelése; idősek gondozása, ápolása, szociálisan rászorulók, betegek, fogyatékossággal élők, életvezetési problémákkal, szenvedélybetegségekkel küszködők támogatása. Természeti katasztrófák, ár- és belvíz elhárításának és a természeti katasztrófák, ár- és belvíz áldozatainak segítése; jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Fejlesztési, munkahely-teremtési, turisztikai tevékenység, infrastrukturális fejlesztési tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés. Történelmi személyiségek emlékének megőrzése; hagyományőrzés; természet- és környezetvédelem, az épített környezet védelme, támogatása. Közösségi programok szervezése; sport- és turisztikai programok támogatása. A határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása. Pályázatokon való részvétel. ... >>

Magyar Műhely Alapítvány

(oktatási)

9097 Mezőörs, Fő u. 77.
képviselő: Szabó Gyula
Mezőőrs és környéke fiataljainak tehetséggondozása, a mezőőrsi Mindszenty József magángimnázium létrehozása, működtetése. Általános emberi, keresztény és nemzeti értékek ... >>

"Mezőörs Fejlődéséért" Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9097 Mezőörs, Fő út 64.
képviselő: Mandl Gábor
A "Mezőörs Fejlődéséért" Egyesület a nemzeti öntudat erősítése révén Mezőörs község múltjának méltó ápolása, jelenének gondtalanabbá tétele, jövőképének fejlődésorientált megjelenítése útján valamennyi mezőörsi lakos, illetőleg más természetes és jogi személy támogató és segítő közreműködésére építve célul tűzi ki, hogy Mezőörs megtartó erejének növelését; a helyi lakosok, valamint a hazai és külföldi látogatók számára Mezőörs faluképének vonzóbbá tételét, turisztikai életének felvirágoztatását; a civil szerveződésekkel és egyéb szervezetekkel történő jó, és egymást támogató együttműködés kialakítását; az értékek átadásán keresztül a lakosság különböző korosztályai közötti kötelék szorosabbá tételének elősegítését; a Mezőörsön élő és a Mezőörsről elszármazott emberek összetartását; a nemzeti ünnepek méltó módon történő megünneplését; a környezettudatos szemlélet kialakítását, megerősítését; az Európai Unióhoz kapcsolódó ismeretanyag átadását; az egészség-megőrzés jegyében az egészséges táplálkozás és a sport népszerűsítését; a közösség hagyományosan mezőgazdasági jellegének megőrzését; napjainkban az akadálytalan kapcsolattartáshoz szükséges számítástechnikai és internetes ismeretek átadását. A szabadidő megszervezésével, oktatási és kulturális programok megvalósításával, a rászoruló személyek részére tanácsadás nyújtásával, továbbá a célul kitűzött feladatok megvalósulását segítő képzések, előadások szervezésével, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével megvalósítsa. ... >>

Mezőörs Községi Sportegyesület

(sport)

9097 Mezőörs, Hunyadi utca 64.
képviselő: Sáhó Zoltán
sporttevékenység ... >>

Mezőörs Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9097 Mezőörs, Fő utca 105.
képviselő: Nagy Gergely
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük összehangolása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása, a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41