Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonszentmiklós civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Hanság Kapuja Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9154 Mosonszentmiklós, Szeszfőzde u. 1.
képviselő: Maasz Lászlóné
Környezeti és természeti értékek megismerése, óvása a hansági térségben. Épített és természetes (védett) örökségvédelem. Őshonos állat- és madárfajok megismerése, védelme a Hanságban. Tudatos gondolkodás formálás, környezeti és természeti értékek óvására való nevelés, környezeti és természetvédelmi oktatás, natúrpark és tanösvény kialakítása. Szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása. Kulturális hagyományok kutatása, őrzése, ápolása. Alkotó és képzőművészeti táborok fejlesztése. Megújuló, alternatív energiaforrások kihasználása, bemutatása. A térség idegenforgalmának, turisztikai termékek kínálatának megteremtése, bővítése, összekapcsolása. ... >>

"LÓ-ERŐ" Szabadidő és Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem,egyéb)

9154 Mosonszentmiklós, Toldi Miklós u. 14.
képviselő: Sárközi Tünde
Az alapítvány célja: sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység.
Alapító fontosnak tartja a szabadidő kellemes és hasznos eltöltéséhez baráti közösségek létrehozását, a sport és hobbi tevékenységek támogatását, valamint hogy létrejöjjön egy emberi, környezeti és sport szempontból is fenntartható közösség. Napjainkban óriási problémát jelent a természettől való elidegenedés, a közösségi lét széthullása, a felelősség vállalás és az egészségtelen életmód. Az alapítvány célja ezen problémákra összpontosítani, ezekre megoldást találni egy baráti közösség keretében. ... >>

Molnár Levente Gyógyulásáért Alapítvány

(szociális)

9145 Mosonszentmiklós, Szeszfőzde u. 3.
képviselő: Ferencziné Balogh Éva
Az alapítvány létrehozásával alapító célja, hogy a tüdőverőér-billentyű veleszületett szűkülte miatt a születéskor fellépő oxigénhiányos állapot folytán szellemi fogyatékosságban szenvedő Molnár Levente gyógyulását elősegítse, a szükséges gyógykezelésekhez való hozzájutáshoz, így különösképpen az őssejt beültetéshez, valamint speciális szükségleteinek kielégítéséhez segítséget nyújtson. Az alapítvány célja továbbá a célok megvalósítását segítő eszközök, eljárások felkutatása, támogatások igénybevétele. ... >>

Mosonszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

9154 Mosonszentmiklós, Felszabadulás út 20.
képviselő: Fülöp Viktor - elnök, Hécz Tamás - parancsnok ... >>

Mosonszentmiklósi Faluvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9183 Mosonszentmiklós-Gyártelep, Malom u. 9.
képviselő: Simon Beatrix
Az egyesület célja, hogy segítse a községek építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, ápolja a lakóhely hagyományait, gyűjtse, védje és megismertesse történeti értékeit, erősítse a lakosság szülőhelye, otthont adó környezete iránti szeretetét, demokratikus hagyományokra építve szervezze közösségi tevékenységét. ... >>

Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesülete

(kulturális)

9154 Mosonszentmiklós, Kossuth tér 1.
képviselő: Kulcsár János
A rézfúvós zenei kultúra népszerűsítése, fúvós zene barátaival történő kapcsolattartás megszervezése. ... >>

Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9154 Mosonszentmiklós, Vasút utca 18/A.
képviselő: Fülöp Anna
Az egyesület célja nyugdíjasok és időskorúak társadalmi összefogása, általános érdekvédelme, életkörülményeik javítása; nyugdíjasok és időskorúak társadalmi megbecsülésének erősítése, egészségi és kulturális igényeik kielégítése; aktív társadalmi részvétel a község közéletében. ... >>

Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9154 Mosonszentmiklós, Felszabadulás u. 3.
képviselő: Behon Péter Pál, Békefi Árpád
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. A lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. A vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsödésének elősegítése. A bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése. A közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások jogi ... >>

Mosonszentmiklósi Sportegyesület

(sport)

9154 Mosonszentmiklós, Sport utca 3
képviselő: Samodai Imre
A rendszeres sportolás, a versenyzés, a testedzés, az egészséges ifjúságnevelés és szabadidős tevékenységek biztosítására létrehozott szervezet. A sportegyesüet céljainak megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, a község területén működő intézményekkel és gazdálkodó szervezetekkel. A sportegyesület jogszabályokban és a III. pontban meghatározott keretek között gazdasági tevékenységet folytat. ... >>

Pálmajori Horgász Egyesület

(sport)

9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi u. 62.
képviselő: Németh Dénes
A rendszeres horgászat, sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

"Protektor" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

9154 Mosonszentmiklós, Felszabadulás u. 1.
képviselő: Virág Lászlóné
Az alapítvány célja, hogy az alapítvány hozamából oktatási eszközöket vásorolhassanak, az iskola udvarát, környezetét a gyermekek mozgásigényének megfelelően korszerűsítsék, javítsák, valamint - mivel az iskola se tornateremmel, se sportpályával nem rendelkezik - a sportolási lehetőségeket bővíthessék. ... >>

Rábca-menti Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9154 Mosonszentmiklós, Felszabadulás u. 3.
képviselő: Sági János
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekével különösen a helyi erdő-és mezőgazdasági érdekkel- összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Varázsos Gyermekévek Egyesület

(egyéb)

9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi u. 6.
képviselő: Koródi Istvánné
A község gyermekeiért, illetve a 3-7 éves korú gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése falujukban. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41