Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pannonhalma civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

A pannonhalmi óvodát és bölcsödét támogató alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.
képviselő: Majer Józsefné
A pannonhalmi JÁTÉK-VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, a nevelési, oktatási munka segítése ezen belül:
1. Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése.
2. A tárgyi feltételek javítása, természetes anyagú eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzése.
3. A gyerekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése.
4. A kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása, kézműves programok megvalósítása.
5. Az intézményhez kapcsolódó programok támogatása, pályázatok lebonyolításának elősegítése.
6. A bábcsoport működéséhez szükséges feltételek javítása. ... >>

BALANCE TÁNCSPORT EGYESÜLET

(sport)

9090 Pannonhalma, Petőfi u. 25.
képviselő: Pinezits József
A társastáncsport népszerűsítése és gyakorlása. Részvétel amatőr sportolók, sportegyesületek számára szervezett sportrendezvényeken, versenyeken. ... >>

Békés Gellért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

9090 Pannonhalma, Vár 1.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Bakos Tibor Gergely, kuratóriumi tag Dr. Nagypál Szabolcs, kuratóriumi tag Orova Csaba
A tudományos, kutatási és oktatási tevékenység a teológia, az ökumenikus a vallásközi és a kulturális párbeszéd területén. ... >>

Bencés Diákszövetség

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9090 Pannonhalma, Vár 1.
képviselő: Bischof Péter, Dr.Németh Szilárd, Németh László
A bencés öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend oktató-nevelő tevékenységének támogatása. A bencés iskolák diákjaival és diákok szervezeteivel aktív kapcsolat felvétele és fenntartása. Az egyházi iskolák diákszervezeteivel és az ezeket összefogó PAX HUNGARICA szervezettel való kapcsolattartás. A rend iskoláiban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése. Közreműködés a bencés nevelés hagyományainak, eredményeinek feltárásában és népszerűsítésében. A nemzettudat fejlesztése és ápolása. Hozzájárulás a magyar társadalom erkölcsi felemelkedéséhez. A bencés hagyományokhoz kapcsolódó emlékek felkutatása, fenntartásuk, karbantartásuk támogatása, kegyeleti helyek ápolása. Ünnepségek szervezésében való részvétel, kapcsolatok kiépítése, részvétel a szellemi és egyházi életben, a nemzedékek közötti szellemi-érzelmi kapcsolatok ápolása. Szociális-karitatív tevékenység: idős, beteg, magányos diáktársak anyagi és lelki támogatásának megszervezése, nyugdíjas diáktársak foglalkoztatásának elősegítse. Szellemi és lelki egészségünk ápolása. A külföldön élő diáktársaink részére kapcsolatteremtés elősegítése a közös bencés hagyományok alapján, az egyetemes bencés rend oktató-nevelő tevékenységének figyelemmel kísérése. A területi szervezetek, az egyetemi-főiskolai tagozat és a szakmai körök önálló munkaprogram kidolgozására jogosultak. ... >>

"BOLDOGASSZONY HÁZA" Alapítvány

(kulturális)

9090 Pannonhalma, Vár u. 4.
képviselő: dr. Szücs Mária, Keresztfalvi Péter, Marton József
Az ifjúság kulturális és valláserkölcsi nevelése, ennek érdekében a szükséges tárgyi feltételek megvalósítása, ifjúsági centrum kialakítása a Magyar Bencés Kongregáció által rendelkezésre bocsátott ingatlanon. ... >>

Dr. Rigler Alapítvány

()

9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
képviselő: Visontai Kovách Zoltán ... >>

ÉPÍTŐMESTEREK Szakmai Egyesülete

(érdekképviselet)

9090 Pannonhalma, Szabadság tér 7.
képviselő: Hargitai Zoltán elnökh., Kiss Andor titkár, Papp László elnök
Az építőipari kivitelezés színvonal emelésének elősegítése, az egyesület tagjai érdekvédelmének ellátása. ... >>

GENERÁCIÓ Idősek Országos Érdekképviseleti Egyesülete

(sport)

9090 Pannonhalma, Szabadság tér 4.
képviselő: Sipos Sándor
Klub élet szervezése a tagság körében. A szeinor sportot, szabidő eltöltést, turizmust, egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények szervezése, támogatásaÖnálló médiatevékenység, tematikus írott és elektronikus sajtótermék kidolgozása, fenntartása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

9090 Pannonhalma, Attila út 94.
képviselő: Valiczkó Mihály
Az egyesület, mint társadalmi szervezet, nem politikai pártként, a nemzeti és összerurópai kultúra, a keresztény etikai és világnézeti értékrend alapján előmozdítani kívánja egy igazságosabb, az európai értékekre és a magyar hagyományokra egyaránt nyitott társadalom felépítését. Előmozdítani kívánja működési területén a polgárok bevonását a közéletbe. Az egyesüelt céljainak megvalósítása érdekében politikai tevékenységet folytat. ... >>

Győri Aikido Alapítvány

(sport,kulturális)

9090 Pannonhalma, Béke u. 47.
képviselő: Grósz Emil, Tringer Géza
Az ifjúság egészséges életre nevelésének, fizikai adottságai javításának elősegítése a sporttevékenység által, a távolkeleti harcművészet, életforma és filozófia népszerűsítésének támogatása, az aikido sportág kiemelt támogatása, kapcsolattartás hasonló belföldi, külföldi alapítványokkal. ... >>

ILLAK Vadásztársaság

(sport,egyéb)

9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 34.
képviselő: Horváth József
Győrasszonyfa, Pannonhalma, Ravazd, Nyalka, Táp, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta határában földtulajdonnal rendelkező tagjait kulturált sport, vadászati lehetőséghez segíteni. Terveszrű vadgazdálkodás folytatása. ... >>

Kisjókai Dr. Szakáll Gyula emlékének megörökítésére felesége, özv. Kisjókai Dr. Szakáll Gyuláné által létrehozott Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

Pannonhalma, Vár 1.
képviselő: Dr. Rékási József
A pannonhalmi Bencés Gimnázius és a Szent Gellért Hittudományi Főiskola hallgatói közül azok megjutalmazása, akik tehetségükkel, szorgalmukkal, hitbeli elkötelezettségükkel kiérdemlik az alapítvány által adott ösztöndíjat. ... >>

MAGTÁR Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9090 Pannonhalma, Mátyás király u. 1.
képviselő: Nagy Kálmán
Pannonhalmán egy olyan képző- és iparművészeti intézmény alapjainak lefektetése, amelyben egy művésztelep, majd művészeti szabadiskola létrehozásával lehetővé válik jelentős művészeti alkotások megszületésének a támogatása, továbbá az alkotások legjavából biztosítható egy állandó képző és iparművészeti gyűjtemény kialakításának, illetve rendszeres állandó és időszaki kiállítások szervezésének és fenntartásának anyagi fedezete. ... >>

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

(oktatási)

9090 Pannonhalma, Vár 1.
képviselő: Dr. Várszegi Asztrik
Oktató, nevelőtevékenység, lelkipásztori szolgálat. ... >>

Magyar Egyháztörténeti Enciklpédia Munkaközösség

(intézményi,oktatási,kulturális)

9090 Pannonhalma, Vár 1.
képviselő: Dr. Dóka Klára, Dr. Várszegi Asztrik
Egyháztörténeti enciklopédia kiadása, könyvtárak és irattár-épületek létrehozása, fenntartása, alapítvány és ösztöndíjak teremtése a kutatások támogatására. ... >>

PANNONHALMA ÉS TÉRSÉGE MENTÉSÜGYÉNEK TÁMOGATÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zs. u. 25.
képviselő: Bán Péter
Az Országos Mentőszolgálat Pannonhalmi Mentőállomásának eszköz és felszereltség-állományának javítása. Az állomáson dolgozó munkavállalók szakirányú, mentést elősegítő képzéseken történő részvételének előmozdítása. Pannonhalma város és vonzáskörzete betegeit érintő ellátás és a mentés körülményeinek javítása. Egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztatók megszervezése és megtartása hátrányos helyzetű és egészségvédelmi szempontból fokozott kockázatnak kitett célcsoportok részére. ... >>

Pannonhalma Sportegyesület

(sport)

képviselő: Pánczél Gábor
Az egyesület célja Pannonhalma Város sportkultúrájának minél magasabb szintre emelése, szakosztályok működtetése felnőtt és utánpótlás korosztályokban, az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosításával. ... >>

Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,oktatási,egyéb)

9090 Pannonhalma, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Lüvi Péter
Az egyesület célja: a.) jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése; b.) tagjainak közösségi életre történő nevelése; c.) szervezett keretek között ? tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése; d.) a helyi tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenység biztosítása; e.) utánpótlás nevelése, oktatása; f.) nemzetközi és hazai kapcsolatok kialakítása, ápolása. ... >>

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9090 Pannonhalma, Vár 1.
képviselő: Hardi Gábor Titusz
Az országosan jó hírű- és tekintélyű oktatási intézmény (Pannonhalmi Bencés Gimnázium) célkitűzéseinek támogatása. Oktatási színvonalának emeléséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése és karbantartása, tanulók részée tanulmányi utak lehetővé tétele, kiváló eredményt elérő iskolai tanulók jutalmazása, jó magatartású és szociális szempontból rászoruló tanulók támogatása, iskolai könyvtár fejlesztése, általában mindazon tevékenység, amely a Pannonhalmi Bencés Gimnázium erkölcsi, etikai színvonalának emelését szolgálja. az alapítvány célját következő közhasznú tevékenységgel kívánja megvalósítani: tudományos tevékenység és annak érdekében végzett kutató munka, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kutlurális tevékenység, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Pannonhalmi Civil Kör

(kulturális,egyéb)

9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor u. 25.
képviselő: Takácsné Kóbor Márta
Pannonhalma múltjának megismertetése, hagyományápolás a társadalmi és társasági élet alakítása, fejlesztése. Kutató és építő összefogás nemzeti és keresztény kulturánk polgári értékeinek feltárására, ápolására és elveinek érvényesítésére a közéletben. ... >>

Pannonhalmi Egyházmegye Karitász Szervezetének Alapítványa

(szociális)

9090 Pannonhalma, Vár 1.
képviselő: Szolnoki Gyula
A Pannonhalmi Egyházmegyéhez tartozó plébániák karitász-csoportok útján támogatják a rászorulókat. ... >>

Pannonhalmi Főapátság Alapítvány

(kulturális)

9090 Pannonhalma, Vár 1.
képviselő: Dr. Várszegi Imre Asztrik
Köztudott, hogy 996-ban Pannonhalmán megtelepedő bencés szerzetesek által létrehozott monostor a magyar kereszténység és kultúra honi bölcsője, most már hivatalosan is a Világörökség része, amely ablakként szolgál Isten valóságára és az egyetemes emberi kultúra értékeire egyaránt. Ezt az örökséget (épületállományt, gyűjtemények és szellemi értékek) kívánja megőrizni és az ide látogatók számára bemutatni az itt élő szerzetesközösség. Az örökség olyan állapotban történő megőrzése, mely hosszú távon méltó a Világörökség címre, nemzeti érdek, ugyanakkor hatalmas erőfeszítéseket kíván. Ezen örökség megőrzésének elősegítésére, ill. fejlesztésére jött létre a ... >>

"Pannonhalmi Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9090 Pannonhalma, Petőfi út 27.
képviselő: Németh Tamás
A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és tanulóinak támogatása, az Iskola oktatási nevelési munkájának segítése, ezen belül az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása. Valamennyi tárgy, de különösen a művészeti tárgyak, az idegen nyelvek és az informatika hatékonyságának elősegítése. Az iskolával kapcsolatos szabadidős programok javítása. Tanulmányi sport és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása. Nehéz körülmények között élő illetve hátrányos helyzetű - jól tanuló diákok segítése. A tanulók tanulmányi és művészeti teljesítményének jutalmazása. A speciális tagozatos tanulók erkölcsi, szociális támogatása. ... >>

Pannonhalmi PÁNDZSA KLUB LOKÁLPATRIÓTA, HAGYOMÁNYŐRZŐ, KULTURÁLIS ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9090 Pannonhalma, Petőfi S. u. 25.
képviselő: Majer Józsefné, Siska Béla
Az egyesület működése során törekszik Pannonhalma történelmi és kulturális szerepének minél szélesebb körben történő megismertetésére. Helyi identitást növelő rendezvények szorgalmazása, szervezése. Fesztiválok és egyéb kulturális program szervezése, rendezése. Jótékony, segítő szándékú tevékenység. Az önkormányzati választások során pártsemlegesen, de aktívan vesz részt az egyesület a hiteles vezetők kiválasztásának folyamatában. Támogatja, hogy a mindenkori alpolgármester feladatul kapja a település civil szerveződéseinek összefogását, véleményeik megjelenítését az önkormányzat testületi ülésein. A városban működő amatőr művészeti csoportok, ifjú tehetségek bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása az egyesület rendezvényein. Településtörténeti, nemzeti és állami, valamint egyházi ünnepek méltó megünneplésének színvonalassá tételének kezdeményezése és az azokon való aktív részvétel:
- előadásokkal, találkozók szervezésével,
- a testvérvárosi kapcsolatból adódó rendezvények segítése,
- generációk találkozása fesztivál rendezése. ... >>

Pannonhalmi Patrióták Csoportja Kulturális Egyesület

(kulturális)

9090 Pannonhalma, Dallos Sándor út 18.
képviselő: Elnök Ifj. Horváth Endre
Pannonhalma város kulturális és közösségi életének fellendítése. ... >>

Pannonhalmi Sport és Majorette Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9090 Pannonhalma, Zrínyi u. 2/B.
képviselő: Kovácsné Reizinger Alexandra
A helyi Sporttwirling és Majorette csoport működtetése. A majorette, mint tömegsport megszerettetése, helyi hagyományainak ápolása, a twirling technika adaptálása, utánpótlás képzése. Hozzájárulni a sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. ... >>

Pannonhalmi Szent Márton Borrend Egyesület

(kulturális)

9090 Pannonhalma, Petőfi u. 25.
képviselő: Huszár Levente
A Borrend alapvető céljai: Kiemelten a Pannonhalmi Borvidék, a megye kiemelkedő, rejtett minőségű borainak és borászatainak a felkutatása, de a magyar borvidékek területeinek a szőlő és bortermelési és hozzákapcsolódó történeti, - kulturális hagyományainak, értékeinek fejlesztése és megerősítése. A magyar nemzeti karakter, lokálpatriotizmus és büszkeség erősítésének ösztönzése, a borkészítés, borkezelés, borfogyasztás hagyományos eszközeivel (biokultúra). A magyar borvidékek, termőhelyek, illetve az itt termelt borok hírnevének, minőségének védelme, a borkultúra megismertetése és színvonalának emelése. Az emberi kapcsolatok alakítása, ápolása, értékekkel való gazdagítása közös rendezvényekkel. A borturizmus fejlesztése, nemzetközi borút szervezése. Belső élete, ceremóniája, külső megjelenésének felhasználásával előadások, borbemutatók tartása, kiállítások, borversenyek, fesztiválok szervezése. Más borrendekkel és gasztronómiai-, borászati egyesületekkel való kapcsolattartás. A Borrend egyéb céljai: Forgalmazási kultúra- a palackok ízléses felöltöztetése, a Kárpát-medencére jellemző címkeformák propagálása. Minőségi italok borrendi ajánlása, védnökség vállalása. Fogyasztási kultúra- a kulturált borfogyasztás elsajátítása. A borfogyasztás ünnepi és társas jellegének, valamint értékeinek bemutatása-propagálása. Hagyományteremtés az alábbiak szerint: Magyarországon a Szent Márton napi hagyományok több évszázados múltra tekintetnek vissza. Az utóbbi időben mind jobban újjáéled ez az újborhoz és lúdhoz kötődő ünnepünk. A Márton Napokhoz kapcsolódóan az újborok versenyének megrendezése hagyományteremtés céljából. Új borok bemutatása, a bor és a gasztronómia kapcsolata. A borkultúrához kapcsolódó a Szent Márton hagyományok ápolása, valamint a hozzá kapcsolódó művészeti alkotások felkutatása, dokumentálása, szőlészeti és borászati szakmai látogatásokkal egybekötve. Borrendi tagok avatása. János-napi boráldás. Részvétel más szakmai rendezvényeken, összművészeti fesztiválokon, borfesztiválokon, szüreti vigasságokon népszerűsítve borrendünket. ... >>

"Pro Pannonhalma Kulturális és Régiófejlesztési Alapítvány"

(kulturális)

9090 Pannonhalma, Mátyás király út 1.
képviselő: Sipos Sándor
Pannonhalma és térsége kulturális örökségének megóvása, műemlékvédelem. ... >>

QPAC Bencés Diáksport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9090 Pannonhalma, Vár 1.
képviselő: Hardi Gábor Titusz
Az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése. ... >>

Szent Márton Cukorbetegek Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

9090 Pannonhalma, Mátyás király u. 8/a.
képviselő: Hadarics Lajosné
Azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl a beteg emberek támogatását, célkitűzéseinek megvalósítását. ... >>

Szent Márton Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9090 Pannonhalma, Kossuth u. 1.
képviselő: Pusztai Antal
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkétes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása a lakosság és bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti biztalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, baleset-megelőzési és környezetvédelmi tevékenység népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgázása és közvetítése. Az egyesület céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: jogszabály-változások, működési környezet változtatásai, módszertani ajánlások és feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése. Külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása. A rendőri és rendvédelmi szervezetekkel, valamint a helyi (település) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

THOMAS MENNER 1701 ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

9090 Pannonhalma, Szabadság tér 1.
képviselő: Bakó Lajos, Dr. Valovits Viktória, Nagy Kálmán
A sörfőzés XVII. századi módszereinek, eszközeinek, szokásainak és az akkori emberek életében betöltött szerepének megismerése és a nyilvánossággal való megismertetése. Thomas Menner ? mint ember ? tevékenységének kutatása, megismerése (gazdasági, társadalmi, pénzügyi viszonyai stb.). Az akkoriban főzött sörrel kapcsolatos ismeretek utáni további kutatás (levéltárak stb.). A megszerzett ismeretanyag, mint a kistérség történelmi múltjának egy jelentős élelmezési-fogyasztási tényezőjének ?közkinccsé tétele? megfelelő attrakciók keretében, úgymint: Thomas Menner sörmúzeum létrehozása lehetőség szerint Pannonhalmán eredeti helyszínen a ma is működő Kolostor Étterem pincéjében, annak felújítása után; Népszerűsítő kiadvány megjelentetése, amely Thomas Mennert mint a régió egyik ? történelmileg is értékelhető ? hagyomány elindítóját mutatja be; Egyéb, a sörkultúrát népszerűsítő kiadványok megjelentetése; Sörfőzéssel, illetve Thomas Mennerrel kapcsolatos kulturális események, kiállítások, fesztiválok stb. megrendezése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41