Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Páty civil szervezetek


Találatok száma: 61
1. oldal

48-as Pátyi Hősök Emlékéért Alapítvány

(kulturális)

2071 Páty, Arany J. u. 38.sz.
képviselő: Schell Ádám
Emlékmű állítása az 1948-49-es forra- dalom és szabadságharcban résztvevő pátyi katonáknak. Gyermekek megismer- tetése a történelmi eseményekkel, ezzel kapcsolatban versenyek, rendezvények szervezése. A huszárság hagyományainak ápolása. ... >>

Ady Nyugdíjas Klub Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth L. u. 77.
képviselő: Horváth Tamás ( elnök ) önállóan, Unyi Istvánné (elnök) önállóan
A községben élő idős, nyugdíjas lakosság összefogása, informálása és nem utolsó sorban segítése, valamint programok szervezésével életük örömteljessé tétele. Az egyesület tevékenységével arra törekszik, hogy a nyugdíjasok életének tartalmasabbá tétele érdekébn a kulturált pihenés biztosításával, kulturális életük gazdagítása előadások szervezésével, hazánk történelmi nevezetességeinek és természeti szépségeinek megismerése érdekében kiállítások, múzeumok megtekintésével, intézmények látogatásával. ... >>

Akita - Északi Kutyák - Spicc Tenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

2071 Páty, Várhegyi út 14.
képviselő: Farkasházyné Folkmann Zsuzsanna elnök
Kutyabarátok képviselete, érdekvédelme ... >>

Alapítvány a Korszerű Közbeszerzésért

(egyéb)

2071 Páty, Várhegyi u. 9.
képviselő: Kárpátiné dr. Krausz Zsuzsanna ( elnök )
Elősegíteni a versenykultúra javítását a közbeszerzések, pályáztatások, tendereljárások során. Bővíteni a közbeszerzési eljárások megismerhetősége, tanulmányozása a fontos ismeretek megszerzése tekintetében, közvetíteni kívánja továbbá a nemzetközi tapasztalatokat, módszerek átvételét, illetve hazai tapasztalatok nemzetközi fórumokon való megismertetését. ... >>

Alapítvány a Pátyolgató Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2071 Páty, Rákóczi u. 19.
képviselő: Tóthné Németh Andrea
Az óvódába járó gyermekek részére az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) vásárlásához anyagi támogatás nyújtása. Az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása feltételrendszereinek (pénzügyi, tárgyi) javítása. Egészséges, balesetmentes óvodai környezet megteremtése. Kultúrális és sport programok szervezése, lebonyolítása. Innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módzserek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása. Hátrányos helyzetű ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása feltételrendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához. Az integrált neveléshez szükséges speciális tornaeszközök, segédeszközök, fejlesztőjátékok vásárlását támogató anyagi segítségnyújtás. A fenti célok megvbalósítására kiírt pályázatok benyújtásához pályázati önrész biztosítása. ... >>

Alapítvány Páty Fejlesztéséért

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth u.83.sz.
képviselő: Schumicky András elnök
Páty község műszaki, környezetvédelmi, sport, kulturális, szociális, egészségügyi és közbiztonsági fejlesztése. ... >>

Andor Ferenc Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2071 Páty, Jenei dűlő (020/54.hrsz.)
képviselő: Andor Tamás Péterné
Érdeklődő, tehetséges, de hátrányos szociális helyzetű fiatalemberek támogatása, képzésük és továbbképzésük elősegítése. ... >>

Aranypenge Műkorcsolyázó Sportegyesület

(sport)

2071 Páty, Mélyárok u. 31/a.
képviselő: Vidrai Szabolcs
Sporttevékenység ... >>

BELLANDOR Lovas Klub Egyesület

(sport)

2071 Páty, 2054 hrsz.
képviselő: Andor Ákos elnök
Szabadidős és a versenyszerű lovas sport tevékenységének gyakorlása, a lovas sportélet támogatása. ... >>

Budahegyvidéki Lovas Egyesület

(sport)

2071 Páty, Töki út 011/47.
képviselő: Schweiger Tamás
A szervezet célja továbbá az amatőr lovas színjátszó kör támogatása, gyermekszínjátszás támogatása. ... >>

Budakörnyéki Borkultúra Egyesület

(kulturális)

2071 Páty, József Attila utca 6.sz.
képviselő: Bednár Brigitta elnök
Borkultúra ... >>

Diabetes-Fitness Alapítvány a cukorbetegekért

(egészségügyi)

2071 Páty, Gyöngyvirág u 18.
képviselő: Névai Milán /elnök/
Segítség nyújtása a cukorbetegségben szenvedőknek egy olyan alternatívát kínálva számukra, amely az egészséges élethez vezet. ... >>

Elite Sportegyesület

(sport)

2071 Páty, Telki út 028/38
képviselő: Dr. Kun Péter alelnök, Spiriev Attila elnök
Sportolás, versenyzés, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2071 Páty, Ibolya u. 12.
képviselő: Kemény Endre
A Marosvécsen élt és tevékenykedett báró Kemény János írói, irodalomszervezői és színházszervezői munkásságának, szellemi hagyatékának, valamint az Erdélyi Helikon íróközösség (helikonisták) az egyetemes magyar irodalom érdekében kifejtett szellemi örökségének ápolása, népszerűsítése. Marosvécs településsel kapcsolatos helytörténeti értékek ápolása kutatása és népszerűsítése, társadalmi, kulturális, oktatási helyzetének megóvása, fejlesztése, valamint a Marosvécsi Református Egyház lelki életéhez kapcsolódó nevelői, diakóniai, művelődési tevékenységek támogatása. A marosvécsi Kemény család családtörténetének kutatásával kapcsolatos feladatok kidolgozása és megvalósítása. Kemény János megjelent írásainak újra kiadatásának, és a még kéziratban maradt hagyaték feldolgozásának és megjelentetésének elősegítése, személyét méltató írások gyűjtése, archiválása. Marosvécsen, a régi marosvécsi helikoni napok mintájára, nyári táborok szervezése különböző tematikákkal és résztvevőkkel (kortárs írók találkozója, a helikonisták leszármazottainak összejövetele, ifjúsági-, egyházi-, és kulturális táborok szervezése stb.).

A Kemény család által építtetett marosvécsi református templom állagának megóvása, javítása, valamint a templom építéstörténetével kapcsolatos egyháztörténeti, művészet- és művelődéstörténeti kutatások támogatása. Kemény Jánostól Marosvécsen elkobozott, az örököseik részére visszaszolgáltatott ingatlanok karbantartása, felújítása és hasznosítása. Kemény János és a helikonisták megemlékezését célzó vagy helytörténeti témákkal kapcsolatos kiállítások, évfordulók, műsoros rendezvények szervezése. E témakörökkel kapcsolatos műalkotások készítésének elősegítése. Az alapítvány célkitűzéseivel kapcsolatos tárgyi emlékek (fényképek, személyi és emléktárgyak, emlékművek művészeti alkotások, kiadványok, kéziratok, sajtóban megjelent írások, stb.) felkutatása, folyamatos gyűjtése, ápolása és restaurálása, archiválása, tárolása ? könyvtár, ill. irattár létesítése. Filmfelvételek, hangfelvételek készítése különböző helyszíneken a még élő tanúk megszólaltatásával. Az alapítvány internetes felületének létrehozása, fenntartása, folyamatos karbantartása, kiegészítése és fejlesztése.

A fenti témaköröket érintő ünnepségek, találkozók vagy konferenciák megszervezése és megvalósítása. A Marosvécsen évente megrendezésre kerülő ?Cseresznyevásár? minőségének növelése, népszerűsítése, bővítése. Az alapítvány Marosvécs településen elősegíti és támogatja az egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, fiatalok sporttevékenységi lehetőségeinek bővítését. ... >>

FALEVELEK Kulturális és Egészségmegőrző Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2071 Páty, Burgundia u. 50.
képviselő: Klebercz Orsolya elnökhelyettes, Németh Hajnalka elnök
Gyermek és ifjúsági csoportok létrehozása, oktatása, foglalkoztatása, felvilágosítás a drog veszélyeire, és a bűnmegelőzés területén szentvedélybetegek és büntetett előéletűek számára rehabiléitációs tevékenység, mozgássérültek számára programok szervezése, természetbaráti, környezetvédelmi, harcművészeti táborok szervezése, megőrízni és átadni a harcművészeti tudást, könyv és magazin kiadása. ... >>

Fekete Sólyom Lövész Sportklub

(sport)

2071 Páty, Bacsó Béla u. 5.sz.
képviselő: Sárai Szabó Ferenc elnök ... >>

FOTON Speleoalpin és Környezetvédelmi Egyesület

()

2071 Páty, Tulipán u.24.sz.
képviselő: Tihanyi Péter elnök ... >>

Fővárosi Aikidó Egyesület

()

2071 Páty, Petőfi S.u.36.sz.
képviselő: Balázsiné Bokor Judit, Kozsuharov Ognjan elnök, Nagy Lajos titkár ... >>

Függetlenek a Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Völgy sétány 1/a.
képviselő: Illényi Éva ( elnök )
Egészségnevelés, a tudatos életmód kialakításának segítése, tudatosítása, népszerűsítése. Ezen belül: toleranciára nevelés, agressziókezelés, kommunikáció fejlesztés, konfliktuskezelés, az esélyegyenlőség megteremtésének támogatása, közösség-, és szervezetépítés és fejlesztés, szenvedélybetegségek és az AIDS terjedésének megfékezését segítő programok, módszerek hazai hasznosítása. Az egyesület céljainak elérése érdekében egészséges életmód kialakításával kapcsolatos programok, megelőző előadások szervezését és lebonyolítását vállalja oktatási és ifjúsági intézményekben. Az egyesület különös hangsúlyt helyez a pozitív szenvedélyek megismertetése és kialakítása érdekében szervezett programok megvalósításban (sport egyéb szabadidős, kulturális események, ismeretterjesztés). ... >>

GYERMEKVÁR Humán Szolgáltató Alapítvány

(oktatási)

2071 Páty, Sziklai Sándor u. 16.
képviselő: Jánosné Szedlacsek Éva titkár, Szentpéteri Krisztina elnök
Pátyon szociális gyermekgondozási gyermekvédelmi és családsegítő feladatok ellátása. A településen bölcsőde létrehozása, működtetése. ... >>

HAJAGOZSD Vadásztársaság

(sport)

2071 Páty, Fazekas Mihály utca 61/b.
képviselő: Máj Jakab ... >>

Harmónia Gyermekház Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

2071 Páty, Körtés utca 4.
képviselő: Tolnayné Falusi Mária (elnök)
Magas színvonalon történő gondozó-nevelő munka biztosítása a kis- gyermekellátásban oly módon, hogy segítségével a bölcsőde tárgyi felszereltsége, berendezése, játék- és fejlesztő eszköz tára az in- tézmény hírnevéhez méltó módon segítse a kisgyermekek fejlődését és fejlesztését. A család hatékonyságának erősítése tematikus szülő csoportbeszél- getések, hatékonyságfejlesztő tréningek, eseti konzultációk szervezésével és lebonyolításával. oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés. ... >>

Henna Hastánc Csoport Egyesület

(sport,kulturális)

2071 Páty, Hegyalja u. 20.
képviselő: Morárné Gellért Judit ( elnök )
Páty község zenei és tánckultúrájának fejlesztése, a község népszerűsítése a zene és a tánc kultúráján keresztül. A keleti hastánc Magyarországon történő fejlesztése, népszerűsítése, a keleti kultúra megismertetése. A tánc mint mozgás népszerűsítése, a sporttevékenység gyakorlása érdekében. Egészségmegőrzés a sport által. Táncrendezvények szervezése, azokon való fellépés. ... >>

Hun- Magyar Hagyományőrző -Alapítvány

(sport,kulturális)

2071 Páty, Vörösmarty u. 629/3. hrsz.
képviselő: Keresztes László elnökhelyettes önállóan, Székely László elnök önállóan
A Páty községben élő gyermekek és fiatalok közösségi aktivitásának, sportéletének támogatása, szabadidős tevékenységük tartalmas kitöltésének elősegítése, mnemzeti hagyományaink megőrzése, megismertetése és mindezeknek a következő nemzedék számára való átadás. ... >>

Iskolai Sport és Rekreációs Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2071 Páty, Bocskai u.9.sz.
képviselő: Szabóné Kecső Ilona ... >>

MAGÁN ENERGIA Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

2071 Páty, Orgona u. 17.
képviselő: Temes Judit Éva önállóan
Az energiatermelés kapcsán egyes kutatócsoportok munkájának összehangolása, az energetika műszaki-tudományos ismeretanyagának közzététele, a magáncélú és a háztartási energiafelhasználás műszaki megoldásainak támogatása megújuló energiaforrások igénybevételére, magánszemélyek családok felvilágosítása az energiafelhasználás területén lehetséges költségcsökkentési lehetőségeiről. ... >>

Magical Angels Sport Club

(intézményi,sport,oktatási)

2071 Páty, Töki u. 2.
képviselő: Halápiné Kriston Judit titkár együttesen, Hompoth Katalin elnök önállóan, Poppánné Banádi Melinda elnökhelyettes együttesen
A pátyi Bocskai István Általános Iskola tanulói, a pátyi és környékbeli gyerekek és fiatalok egészséges életmódra nevelése, a táncsport gyakorlásának és versenyzési lehetőségeinek megteremtése, továbbá szórakoztató rendezvények és táborok szervezése, szociális jellegű, társadalmi ismeretterjesztő kiadványok kiadása és forgalmazása. ... >>

Magyar Daito Ryu Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet)

2071 Páty, Petőfi Sándor u.36.sz.
képviselő: Balázsiné Bokor Judit titkár, Bodza Szilvia gazdasági vezető, Kozsuharov Ognjan elnök ... >>

Magyar Ebtenyésztő Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

2071 Páty, Várhegyi út 14.
képviselő: Farkasházi Miklós elnök
Fajtiszta ebek tenyésztése. ... >>

Magyar Kutyatenyésztő Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2071 Páty, Várhegyi út 14.
képviselő: Farkasháziné Folkmann Zsuzsa
az egyesület gyűjtő egyesület. Az egyesülethez tartozó fajták egyesületbe tömörítése, a tagok érdekvédelme, valamint a nemzetközi szervezethez való csatlakozás érdekében az összes olyan fajta gondozása, amely nem rendelkezik elismertetéssel, így nem tud megfelelni a 64/1998. FVM rendeletnek.
A fajták fenntartása, nemesítése, munkára való alkalmasságának megőrzése, küllem és használhatóság szem előtt tartása, és a fajta Magyarországon és külföldön történő népszerűsítése.
Az egyesület által gondozott fajtákról eb törzskönyvet vezet és nyilvántartja az adatbázist, megkülönböztető egységes jelzés HUN. Kivitelre szánt ebek export pedigréjének kiadása.
A fajtával kapcsolatos kinológiai tudományos kutatás, fajta kiképzésével, küllem bírálatával foglalkozók oktatása, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés végzése, sportversenyek rendezése.
A kulturált kutyatartás szabályainak széles körben való elterjesztése.
Szakmai segítése azoknak a fajtáknak, amelyek önálló szervezetté kívánnak pályázni, amennyiben ezt 20 kennel névvel rendelkező, működő tenyésztő ezt igazolni tudja. ... >>

Magyarországi Regionális Fejlesztési Alapítvány

(szociális,kulturális)

2071 Páty, Töki u. 011/47. hrsz.
képviselő: Schweiger Tamás
Műemlék épületek felújításának támogatása. Műemlék épületek hasznosítása öregek otthonának. Zöld, alternatív energia termelés támogatása. Hátrányos helyzetű munkavállalók számára építés szerelési munkák biztosítása. Ingyenes jogsegély szolgáltatása. ... >>

Naplemente Alapítvány a gondtalan öregkorért

(intézményi)

2071 Páty, Munkás tér 20.sz.
képviselő: Nyitrai István elnök, Nyitrai Istvánné titkár
Páty, munkás tér 22.sz.Naplemente Idősek Otthona támogatása, az ellátás, gondozás segítésére. ... >>

Öregfiúk Labdarúgó Egyesülete

(sport)

2071 Páty, Füzespatak u. 19.sz.
képviselő: Bozsó Zoltán elnök ... >>

Összefogás a Faluért Egyesület

(kulturális,egyéb)

2071 Páty, Töki u. 50.
képviselő: dr. Bálint Balázs ( elnök ) - önállóan -
Páty, illetve a Zsámbéki-medence közéletében való aktív részvétel; a nyílt, demokratikus döntéshozatal elősegítése; a lakosság minél szélesebb körének bevonása a demokratikus folyamatokba; a település érdekeinek képviselete minden fórumon; a környezetvédelmi tevékenység erősítése; a helyi kultúra értékeinek és a hagyományok megőrzése. ... >>

Páty Barátság Nyugdíjas Klub Egyesület

(egyéb)

2071 Páty, Kossuth Lajos u. 77.
képviselő: Bereczki Gáborné elnök (önállóan, a bankszámla feletti rendelkezéskor a főtitkárral együttesen), Cseh Ferencné alelnök (önállóan, a bankszámla feletti rendelkezésre csak az elnök akadályoztatása esetén a főtitkárral együttesen jogosult)
A nyugdíjasok aktív munkával kiérdemelt pihenésének biztosítása, a nyugdíjasok egészségének megőrzése, valamint a nyugdíjasok művelődésének gazdagítása. ... >>

Páty Egyetértés Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth L. u. 77.
képviselő: Juhász Károlyné ( alelnök ) önállóan, Kerék Vilmosné ( elnök ) önállóan
Nyugdíjasok aktív munkával kiérdemelt pihenésének biztosítása. Nyugdíjasok egészségének megőrzése, művelődésének gazdagítása. Községi rendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. A Pátyi Pincenapok szervezésében, lebonyolításában való részvétel, kulturális rendezvények esetén a vendéglátási tevékenység lebonyolítása. ... >>

Páty Faluközösségért Alapítvány

(kulturális)

2071 Páty, Rákóczi u.13.sz.
képviselő: Szabó Andrásné
Helytörténeti gyüjtemény, hagyományőrző kulturális szakkörök létrehozása, támogatása. ... >>

Páty Község Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2071 Páty, Bocskai u.9.sz.
képviselő: Junek Mariann ( elnök )
Az Ortutay Gyula ált.iskola tanulói számára a tehetség kibontakoztatásához szükséges oktatási, gyakorlati színvonal emelése, tárgyi eszközök bővítése, műszaki informatikai, számítástechnikai ismeretek megszerzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, természet-, környezetvédelem. ... >>

Páty Községi Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

2071 Páty, Kossuth L. u. 83.
képviselő: Budavári Zoltán ... >>

Páty Labdarugó Egyesület

(sport)

2071 Páty, Rákóczi út 63/a.
képviselő: Varga Sándor
Edzések, labdarugó mérkőzések tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása, sportbarátság elmélyítése, az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Páty Turisztikai és Madártani Egyesület

()

2071 Páty, Kossuth u. 83.
képviselő: Dr. Korompay Péter ... >>

Páty zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület

(környezetvédelmi)

2071 Páty, Kossuth Lajos utca 77.sz.
képviselő: Paksi Tamás ( elnök )
Környezetvédelem, közrend és közlekedésbiztonság védelme. ... >>

Pátyi Futball Klub

()

2071 Páty, Rákóczi u.63/a.sz.
képviselő: Horváth László elnök ... >>

Pátyi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

2071 Páty, Ady Endre u. 21.
képviselő: Kiss Zoltán
Az egyesület tagjai horgász érdekeinek képviselete és védelme, valamint horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport, horgászversenyzés gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése. Testi lelki egészségmegőrzés. A szabadidő kulturált, hasznos eltöltése. Szemlélet és személyiségformálás: természetszerető, jogkövető, etikus közösségi magatartás kialakítása.l ... >>

Pátyi Ifjúsági Klub

(kulturális)

2071 Páty, Sziklai Sándor u.21.sz.
képviselő: . ., Flaskay Iván alelnök, Nagy Márton elnök
A pátyi fiatalság összefogása, számukra kulturális szórakozás megteremtésének elősegítése, kulturális programok szer- vezése. ... >>

Pátyi Iskolaszéket Támogatók Egyesülete

(intézményi,oktatási)

2071 Páty, Kossuth u.83.sz.
képviselő: Dr.Galicza János ... >>

Pátyi Málta Ház Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2071 Páty, Csilla von Boeselager utca 3.
képviselő: Neszmélyi Imre elnök
Preventív, keresztényi szemléletű és többfunkciós szakmai program keretében olyan családi életre nevelő program megvalósítása, melynek keretében rászo- ruló és erre igényt tartó családok kö- zösségeivel alapvető életvezetési érté- keket, magatartás-és higiéniai szabá- lyokat, tolerancia készséget megismer- tet és gyakoroltat. Települési önkormányzatoktól közfela- datnak minősülő gyermekjóléti és csa- ládsegítő szolgáltatásokat vállal át, ezen belül a rászoruló családok ottho- nainak karbantartási, felújítási szük- ségleteit részben vagy egészben ado- mányként teljesíti, szociálisan indo- kolt esetben és otthontermtés céljából ún.szociális gyors lakóházakat ad. Teljeskörű ellátást biztosító idősott- hont működtet. Ápolási Intézetet működ- tet. Adományokat közvetít rászoruló em- bereknek, családoknak közösségeknek. Működése körébe tartozó családok gyer- mekei képzésének támogatására ösztöndíj rendszert működtet. ... >>

Pátyi Pincetulajdonosok Egyesülete

()

2071 Páty, Kossuth u.83.sz.
képviselő: Kovács Ferenc, Simon László elnök
Pincekultúra fejlesztése. ... >>

Pátyi Polgárőrség Egyesülete

(közbiztonság)

2071 Páty, Kossuth u.77.sz. /Műv.Ház/
képviselő: Bakonyi Nikoletta önállóan, Fábián László önállóan, Németh Károly önállóan ... >>

Pátyi Református Templomért Alapítvány

()

2071 Páty, Kossuth L.u.95.sz.
képviselő: Cseke Zoltán
A pátyi református egyházközösség templomának renoválása, az épületegyüttes létesítése, karitativ tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41