Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Rábapatona civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Alsó-rábamenti Faluszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
képviselő: Jutasi Kálmán
A faluszövetség célja: a tagszervezetek turisztikai és idegenforgalmi tevékenységének fellendítése. ... >>

BILIBÁNCS Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

9142 Rábapatona, Rábaszer 2.
képviselő: Molnár Nagy Béla
A gazdag helyi, rábapatonai hagyományok folyamatos gyűjtése, dokumentálása, rendszerezése, a hagyományőrzés és a népi kultúra továbbvitelének segítése, a település történetének kutatása, ezekből gyűjtemény létrehozása, törekvés a régióban élő magyarok és más etnikumok népi kultúrájának bemutatására. A településen élő fiatalok és amatőr művészek munkájának segítése. A nyári művészeti kurzus kiállításon való bemutatása, képzőművészeti alkotások adományozása egy jövőben létesítendő kortárs gyűjtemény kialakításához. A kulturális értékek megőrzése. A természeti értékek és környezet, különös tekintettel a Rába folyó természetes környezetének ... >>

"BOLERO" Közhasznú Tánc- és Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9142 Rábapatona, Zrínyi u. 34.
képviselő: Bán Erika
A táncsport népszerűsítése és fejlesztése mindkét nemben és minden korosztályban, tagjainak, valamint a helyi általános iskola - esetenként a helyi óvoda- sporttevékenységének biztosítása, a tánc, mint sport iránt érdeklődők részére tanfolyamok szervezése, továbbá a táncos sportolók érdekeinek védelméről való gondoskodás, versenyekre való felkészítés és versenyeken való részvétel, mind hazai, mind külföldi helyszíneken. ... >>

Holt-Rába Természetvédő és Horgász Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

9142 Rábapatona, Külső-Imre u. 32.
képviselő: Nagy József
Az egyesület tagjai horgász érdekeinek képviselete és védelme, valamint horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport, a horgászversenyzés gyakorlása, fejlesztése és népszerűsítése. A Holt-Rába medrében az ún. Feller-saroknál horgásztó kialakítása, gondozása és üzemeltetése ? a természetes talaj- és csapadékvíz elvezetésének akadályozása nélkül. A szabadidő kulturált, hasznos eltöltése. A testi és lelki egészségmegőrzés. A természeti környezettel összhangban harmonikus, kulturált pihenési és szórakozási lehetőség biztosítása a tagság és bizonyos esetekben tagsági jogviszonnyal nem rendelkező, főleg helyi lakos, vendégek részére. A fenti tevékenységek által szemlélet- és személyiségformálás: természetszerető- és védő, jogkövető, etikus közösségi magatartás kialakítása, ideértve a horgászerkölcs tiszteletben tartását és az ifjabb horgász-generációknak a természet szeretetére és védelmére való nevelését. A Rába folyó és környezete őshonos állat- és növényvilágának visszatelepítése, gondozása és bemutatása. Természetvédelem és horgászat oktatása az általános iskolás gyermekek számára. Rábapatona Község társadalmi életének színesítése horgászversenyek, közösségi és családi programok lebonyolítása által. Az egyesület működési területének és környezetének védelme, megóvása, a környezetkárosítások megakadályozása. ... >>

"Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány"

(kulturális)

9142 Rábapatona, Kossuth L. u. 20. (Műv.Ház)
képviselő: Nagy Zoltán, Vig Józsefné
Rábapatona község múltjának felderítése, régi szokások felújítása. ... >>

"MOZGÁSVILÁG" KULTURÁLIS EGYESÜLET

(kulturális)

9142 Rábapatona, Petőfi u. 1.
képviselő: Pápai Erzsébet
Az egyesület célja az, hogy megismertesse, megszerettesse a táncot az emberekkel, főként a nőkkel, és elismertesse a hastáncot önálló táncművészeti ágként. A hastánc, mint táncművészeti ág hazai szakirodalmának bővítése, valamint az orientális kultúra elemeinek megismertetése beleértve a zene, tánc, gasztronómia, irodalom területeit is. ... >>

Rábamenti Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

9142 Rábapatona, Rákóczi u. 35.
képviselő: Jutasi Kálmán
A Rábamenti térség, ezen belül is elsősorban Rábapatona kulturális- és sportéletének előmozdítása. Ennek érdekében kulturális esteket és rendezvényeket szervez, a Rábamenti Irodalmi Esték rendezvénysorozatot hívja életre. Tömegsport rendezvényeket, sportnapokat szervez a polgárok széleskörű bevonásával. ... >>

Rábapatonáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
képviselő: Burján Imre
Az egyesület, mint a jogszabályok szerint működő társadalmi szervezet alaptevékenységének Rábapatona község gazdasági és társadalmi, infrastrukturális és turisztikai fejlődését és fejlesztését, továbbá Rábapatona település közigazgatási területének környezeti és természeti, valamint kulturális öröksége védelmét, továbbá a település lakói szociális helyzetének javítását, a lakosok egészségének megőrzését, védelmét és betegségeinek megelőzését tekinti. Az egyesület célja közhasznú egyesületként: a község köztereinek, közintézményeinek, közösségi intézményeinek működtetésében, fenntartásában, fejlesztésében való közreműködés; a község úthálózatának állagmegőrzése és fejlesztése; kerékpárút kialakítása a településen; közlekedésbiztonsági eszközök beszerzése a falu lakossága, különösen az iskolás gyermekek és óvodások részére; a településen található autóbusz megállók kialakítása és korszerűsítése; közintézmények felújításához, karbantartásához nyújtott segítség; a betegségük, időskoruk vagy más okból hátrányos helyzetben levők támogatása anyagiakkal és különböző munkálatok elvégzésével; időskorúak ellátásának megszervezésében és működtetésében való közreműködés; a község természeti és kulturális értékeinek népszerűsítése különböző fórumokon; hagyományőrzők, népi mesterségek gyakorlóinak támogatása; a víziturizmus, a kerékpáros turizmus és sportturizmus fejlesztése és támogatása; a község tereinek és közterületeinek parkosítása és virágosítása; az elhagyott folyómedrek és más természeti értékek állapotának megőrzése; a település lakói közül, az önhibájukon kívül rászoruló, szociálisan nehéz sorsú személyek támogatása, felkarolása, esetleg gondozása; betegségmegelőzési céllal szűrővizsgálatok szervezése; egészségügyi és egészség-megőrzési témákban tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezése. ... >>

Rábapatonai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
képviselő: elnök Kálócziné Fehér Anikó
Az alapítvány célja: szabadidős tevékenység szervezése; iskolai eszközök beszerzése; táboroztatás; erdei iskola; gyermekeknek programok, kirándulások, előadások szervezése; szülőknek programok gyermeknevelésről; berendezési és használati tárgyak beszerzése. ... >>

Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9142 Rábapatona, Rákóczi Ferenc u. 85.
képviselő: Laposáné Barta Katalin
Gyermekeknek programok, kirándulások, előadások szervezése, szülőknek programok a gyermeknevelésről, készségfejlesztő játékok, eszközök vásárlása, gyermekbútorok, berendezési és használati tárgyak beszerzése. ... >>

Rábapatonai Polgárőr Egyesület és Közéleti Klub

(közbiztonság,egyéb)

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 2.
képviselő: Molnár Ferenc, Takács Viktor
Rábapatona civil szervezetei és közintézményei számára programegyeztető fórumok szervezése, tevékenységük összehangolása. a lakosság tájékoztatása, közéleti információk gyűjtése, események nyomonkövetése, dokumentálása. ... >>

Rábapatonai Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9142 Rábapatona, Zrínyi út 32.
képviselő: Káldi István
Az egyesület kifejezetten a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület, olyan társadalmi szervezet, melynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése és a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Az egyesület, mint jogszabályok szerint működő társadalmi szervezet alaptevékenységének a sporttörvény bevezetőjében foglaltakra tekintettel az alábbiakat tekinti: Rábapatonán és környékén elsősorban a labdarúgás, a kézilabda és a futsal sportágak működtetése, a tömegsport rendezvények szervezése és azokban való egyéb közreműködés, továbbá az ehhez szükséges szakmai, anyagi és egyéb feltételek biztosítása. Az egyesület célja sportegyesületként Rábapatonán és környékén elsősorban a labdarúgás, a kézilabda és a futsal sportágakban csapatok működtetése, a fenti sportágakban versenyeztetés megszervezése. Rábapatonán és környékén tehetséges sportolók felkutatása, sportoktatás. Amatőr- és tömegsport rendezvények szervezése és azokban való közreműködés. A labdarúgás, a kézilabda és a futsal sportágak népszerűsítése és fejlesztése mindkét nemben és minden korosztályban. Tagjai sporttevékenységének biztosítása, a sportolók érdekeinek védelméről való gondoskodás, versenyekre való felkészülés, azokon részvétel, bel- és külföldön egyaránt. Tagok részére a rendszeres edzés lehetőségének biztosítása. A lakosság sportkultúrájának fejlesztése érdekében barátságos mérkőzések és egyéb sportbemutatók szervezése. A lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és a meglevő kapcsolatok fejlesztése. A céljainak megvalósításához szükséges anyagi, szakmai, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése és biztosítása. ... >>

"Rábapatonai Tehetséges Gyermekekért" Alapítvány

(oktatási)

Rábapatona, Iskola tér 1. (általános isk.)
képviselő: Almási Istvánné, Kormos Jenőné, Pápainé Szalánczy Erzsébet, Tóth Ferencné
tehetséges gyermekek továbbtanulásának segítése ... >>

Rábapatonai Vadásztársaság

(sport,egyéb)

9142 Rábapatona, Külső Rákóczi u. 102
képviselő: Bognár Szabolcs
Az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyer- és lőszertartás használatára vonatkozó szabályok megtartásával, - figyelemmel a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekre, célszerű együttműködési formák kialakításával, tagjai részére kultúrált sport - vadászati lehetőség biztosítása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41