Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ravazd civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

"Béla Kútja" Kulturális Egyesület

(kulturális)

Ravazd, Országút u. 119/a.
Tevékenység: természeti és épített környezet gondozása, helyi közösségi élet fejlődésének elősegítése, helytörténeti események, tradíciók feltárása, gondozása, napjaink kulturális technikáinak, tartalmainak terjesztése, kiadványok szerkesztése. Időskorúak felkarolása, a helyi szt. Willebald nyugdíjas klub működtetése. Ravazd helytörténeti könyvének elkészítése, kiadása. ... >>

IZABELLA Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,szociális)

9091 Ravazd, Paphegy u. 1.
képviselő: Horváth Roland
Személyes gondoskodás keretében az idősek és az önellátásra korlátozottan képes személyek bentlakásos ellátása. Az ellátottak testi-leki gondozásának, rendszeres orvosi ellátás, orvosi szűrővizsgálatok biztosítása. Az ellátottak részére szakképzett ápoló- és kiszolgáló személyzet biztosítsása. ... >>

Otelló Baráti Kör Ravazd Kultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

9091 Ravazd, Fenyős u. 15.
képviselő: Szántó Barnabás
A helyi kultúra iránt érdeklődő személyek együttműködésének a megteremtése a község kulturális hagyományai összegyűjtésére, feldolgozására, megóvására. ... >>

Ravazdi Gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9091 Ravazd, Fő u. 18.
képviselő: Szemenyeiné Tölcsér Ilona
Az alapítvány fő célja, hogy a tanulóifjúságot ösztönözze és segítse művelődési és sporttevékenységében. Ennek érdekében az alapítvány anyagi lehetőségeihez képest támogatja: a korszerű oktatási eszközök beszerzését, a diákturizmust és diáksportot, a tanulmányi és kulturális versenyeken eredményesen szereplő tanulók jutalmazását és a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók segítését. ... >>

Ravazdi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9091 Ravazd, Országút u. 119/A.
képviselő: Pusztai Antal
A közbiztonság erősítése, a bűn- és baleset-megelőzés elősegítése, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása, a környezetvédelmi szabályok érvényesülésének elősegítése, katasztrófa- és veszélyhelyzetek megelőzése, hatásaik csökkentése, a lakosság és a hivatásos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése, a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. ... >>

Ravazdi Sportegyesület

(sport)

9091 Ravazd, Országút u. 119/a.
képviselő: Hadarics Sándor
A tagok részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségnek biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Ravazdi "VILLEBALD" Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

9091 Ravazd, Országút u. 119/a.
képviselő: Szabó István
A helyi környezetvédelem, vadgazdálkodás, vadkár elhárítás elősegítése, a tagok szabadidő sportvadászata, természetvédelmi előadások, rendezvények szervezése. ... >>

Simahegyiek Baráti Társasága

(sport,kulturális)

9091 Ravazd, Lehel u. 20.
képviselő: Csáfordi József
A társaság céljai az önzetlen baráti kapcsolatok erősítése, ápolása. Sport- és szabadidős programok rendszeres szervezése, gyermekprogramok támogatása. A falusi hagyományok megismerése, megőrzése, ápolása. Népi ételek kutatása, elkészítése, széleskörű bemutatása. A magyarországi borok, illetve borhagyományok, a borkultúra megismerése. A magyar nóta elismertségének, művelésének elősegítése. Az otelló-bor elfogadottságának elősegítése. Ravazd község, ezen belül az Újtelep (köznyelvben: ?Simahegy?) településrész fejlődésének elősegítése, kulturális életének színesítése, támogatása. ... >>

Sokoróaljai Időskorúak Alapítványa

(szociális)

9091 Ravazd, Paphegy u. 1.
képviselő: Székely Szilvia
Ravazd község és vonzáskörzetében élő időskorúak támogatása, klubjának megszervezése, a feltételek ... >>

Szederinda Közhasznú Hagyományteremtő Egyesület

(kulturális)

9091 Ravazd, Fő u. 1.
képviselő: Horváthné Árki Zsuzsanna
Az egyesület célja a magyar népi kultúra, néphagyomány (néptánc, népzene, népdal, népművészet) megismerése, megőrzése, ápolása, bemutatása; helyi hagyományok, néprajzi emlékek felélesztése (betlehemezés, pünkösdölés, locsolkodás, szüreti mulatságok). ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41