Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Rudabánya civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

A Rudabányai Óvodákért Oktatási Művelődési Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3733 Rudabánya, Óvoda u.10.
képviselő: Dr. Máté Bálintné
A Rudabánya község területén lévő két Óvodába járó gyerekek nevelésének, oktatásának támogatása. - Az Óvodai nevelés és oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Szemléltető és oktató eszközök, valamint mozgásfejlesztő és sportszerek beszerzése. - A település hátrányos helyzetéből adódó gyermeki esélyegyenlőség oldása - a felzárkóztató (etnikai) program eredményének biztosítása, - esztétikus környezet kialakításának támogatása. - A gyermekek kirándulásokon, szinház-, mozilátogatásokon és egyéb kultúrális programokon való részvételének elősegítése. - A gyermekeknek a természettel való megismertetése, annak megszerettetése és a természetvédelemre való nevelés előmozdítása, - A nevelőmunka feltételeinek javítása, az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

Bányász Labdarúgó Club Rudabánya

()

3733 Rudabánya, Kossuth u.6.
képviselő: Vincze Sándor ... >>

Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány

(egyéb)

3733 Rudabánya, Ady Endre út 32 I/6.
képviselő: Hadobás Sándor
Bányászattörténeti kutatások szervezése, végzése a történelmi Magyarország egészére vonatkozóan, a bányászat és a rokon szakmák tárgyi és szellemi emlékeinek gyűjtése, feldolgozása, bemutatása, publikálása, kapcsolatok kiépítése és fenntartása a hasonló területen működő hazai és külföldi intézményekkel és szakemberekkel. ... >>

Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete

(egyéb)

3733 Rudabánya, Gvadányi József út 47
képviselő: Dr. Sallai Árpád elnök ... >>

Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány

(kulturális)

3733 Rudabánya, Petőfi S. u. 24.
képviselő: Boza István
Biztosítani az Országos Érc- és Ásványbányák által létrehozott és Kulturális Minisztérium országos gyűjtőkörő közgyűjtemények elismert Érc- és Ásványbányászati Múzeum fenntartását, zavartalan működését és gyűjteményeinek gyarapítását. ... >>

Gvadányi Kulturális Társaság Egyesület

(kulturális)

3733 Rudabánya, Rákóczi u. 12.
képviselő: Budai Sándor ... >>

RUDA-KAI Kultúrális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3733 Rudabánya, Sport út 13.
képviselő: Kerepesi István elnök
A régió fiataljainak, valamint a sportolni vágyó felnőtt lakosok, családok számára megteremteni és lehetőséget biztosítani az amatőr sportolás megismerésére, gyakorlására.

Megyei rendezvényeken az egyesület képviselete, új kapcsolatok kialakítása és a már a meglévő kapcsolatok tovább fejlesztése és kiszélesítése.
A keleti harcművészetek ? elsősorban a kyokushin karate ? megismertetése és ezen keresztül a hagyományos sport megszerettetése, népszerűsítése valamennyi korosztályban.
Kulturális rendezvények szervezése, sportolók, előadó művészek meghívásával.
Modern technikai vívmányok bemutatása, megismertetése.
Figyelem felhívás és tudatos életmód kialakítása, egy egészségesebb életre való áttérés elősegítése.
A térségben élő emberek számára biztosítani egy olyan közösségi teret, amely lehetősége nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, kulturális sport programok szervezésével.
A gyermek és ifjúsági korosztály sport és kulturális nevelésében való tevékeny részvétel.
Programjai nyitottságával lehetőséget ad a társadalmi kohézió erősítésére, a hasonló gondolkodású állampolgárok és családjaik egymásra találására.
Támogatja az egységes lokálpatriotizmus kialakulását és helyi szerveződését.
Támogatja a hátrányos helyzetű fiatalokat, részt vesz a hátrányos helyzet feltárásban, problémák felderítésében, megoldások kidolgozásában, valamint partnerségi kapcsolatok kiépítésével és társulásukban való részvétellel megoldásokat keres.
Elősegíti a roma fiatalok többségi társadalomba való integrációját.
Kapcsolatokat létesít hasonló gondolkodású, érdeklődési körű külföldi sport és kulturális szervezetekkel.
Civil szervezetként hozzájárul a térségi középosztály kulturális megerősítéséhez. ... >>

"Ruda-Suli Alapítvány"

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3733 Rudabánya, Petőfi u. 22.
képviselő: Szél Miklós
Rudabánya községben és annak közvetlen környezetében élő fiatalok képességeinek sokoldalú fejlesztése és az ehhez szükséges vagyoni és tárgyi feltételek biztosítása. - Az iskolai okttaás és nevelés feltételeinek javítása, fejlesztése. A diákok számára kiírt pályázatok támogatása. - Kultúrális tevékenység segítése, rendezvények támogatása, ifjúsági szabadidős programok szervezése és támogatása annak érdekében, hogy a fiatalok szellemi és testi fejlődése is biztosítható legyen. - A községben működő zenei, művészeti, ifjúsági csoportok támogatása. - Az iskolai diáksport ösztönzése, egészségügyi, mentálhigiénés felvilágosító, tájékoztató jellegű programok szervezése, egészséges életmódra nevelés támogatása. - A hátrányos helyzetű ám tehetséges, rászoruló fiatalok továbbtanulásának támogatása ösztöndíjakkal. - A község értékeinek tudományos-történeti bemutatására hivatott ... >>

"Rudabánya Infrastrukturális Fejlesztéséért Alapítvány"

()

3733 Rudabánya, Gvadányi J. u. 47.
képviselő: Tarjányi Sándor
Rudabánya településen a megvalósítani szándékozott közműberuházás létrejöttének előmozdítása, annak reményében, hogy a térségben tevékenykedő vállalkozók és ott élő magánszemélyek lehetőségeik szerint további adományokkal segítik elő az alábbi célok megvalósítását: a./ Az önkormányzati közműberuházás megvalósításának elősegítése b./ A közműberuházás során az önkormányzat területén élő lakosságra eső terhek csökkentése, c./ A beruházás megvalósítása során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegű elősegítése, d./ Az önkormányzat területén élő lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentése. ... >>

Rudabányai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3733 Rudabánya, Gvadányi J. utca 47
képviselő: Kovácsné Sipos Tünde ... >>

Rudabányán Élőkért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

3733 Rudabánya, Dobó út 10.
képviselő: Kiss Attila elnök
A mozgáskultúra, a természetjárás, néphagyományaink, kulturális értékeinek megismertetése és népszerűsítése a fiatal és a felnőtt korosztály körében. Elősegíteni a felelős, egészséges életre való törekvést, hangsúlyozva a sport és a testedzés fontosságát a mindennapok során. Hozzájárulni a település kulturális fejlődéséhez, hagyományainak felkutatásához, felélesztéséhez és továbbviteléhez. Segíteni és kezdeményezni hagyományőrző, népművészeti és más kulturális események megrendezését. Megóvni természeti és épített örökségünket, szebbé tenni lakókörnyezetünket, a környezetvédelem előtérbe helyezésével. ... >>

Sajóvölgye Sporttársulás

(sport)

Rudabánya, Petőfi u.2.
képviselő: Kiss Árpád ... >>

TONDA BOYS IFJÚSÁGSZERVEZŐ CLUB

(egyéb)

3733 Rudabánya, Gvadányi utca 4.
képviselő: Szögedi Szabolcs ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41